Tám cách chứng minh khả năng tài chính khi là sinh viên quốc tế ở Canada

Tám cách chứng minh khả năng tài chính khi là sinh viên quốc tế ở Canada

Vimal Sivakumar
Đã xuất bản: ngày 14 tháng 3 năm 2024

 

Là một sinh viên quốc tế theo đuổi chương trình giáo dục sau trung học ở Canada, có nhiều cách mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho phép bạn chứng minh rằng bạn có đủ tiền để đến Canada.

Là một phần của quy trình xin giấy phép du học Canada, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có đủ tiền để hỗ trợ bản thân cũng như bất kỳ thành viên gia đình nào đến Canada cùng họ.

Lưu ý: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, yêu cầu về chi phí sinh hoạt đã tăng lên đối với sinh viên ở tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ ngoài Quebec (xem thêm bên dưới).

Khám phá các lựa chọn du học Canada của bạn

Cung cấp cho IRCC bằng chứng về hỗ trợ/đầy đủ tài chính

Theo IRCC, yêu cầu về chi phí sinh hoạt của Bộ được thể hiện bằng “số tiền cơ bản” bao gồm “tất cả các yêu cầu liên quan đến vận chuyển và các chi phí khác, bao gồm chi phí sách, thiết bị và vật tư”. Những khoản tiền này chứng minh rằng người xin giấy phép du học Canada có đủ tiền để trang trải các chi phí sau:

IRCC liệt kê tám cách sau đây để người xin giấy phép du học chứng minh rằng họ có thể đáp ứng yêu cầu tài chính về chi phí sinh hoạt:

 1. Bằng chứng về tài khoản ngân hàng Canada đứng tên người nộp đơn, nếu họ đã chuyển tiền sang Canada
 2. Giấy chứng nhận đầu tư được đảm bảo (GIC) từ một tổ chức tài chính Canada tham gia
 3. Bằng chứng về khoản vay sinh viên hoặc giáo dục từ ngân hàng
 4. Báo cáo ngân hàng của người nộp đơn trong bốn tháng qua
 5. Hối phiếu ngân hàng có thể chuyển đổi sang đô la Canada
 6. Bằng chứng là người nộp đơn đã trả học phí và phí nhà ở
 7. Một lá thư từ người hoặc trường học cấp tiền cho người nộp đơn chi phí sinh hoạt và học tập
 8. Bằng chứng tài trợ được thanh toán từ Canada, nếu người nộp đơn có học bổng hoặc đang theo học chương trình giáo dục do Canada tài trợ

Lưu ý: IRCC làm rõ rằng, trong trường hợp nước sở tại của người nộp đơn sử dụng biện pháp kiểm soát ngoại hối , người nộp đơn phải chứng minh rằng họ sẽ được phép xuất quỹ cho mọi chi phí.

Yêu cầu tài chính về chi phí sinh hoạt mới của IRCC

Kể từ đầu năm nay*, IRCC đã tăng yêu cầu tài chính về chi phí sinh hoạt – số tiền mà người xin giấy phép du học bên ngoài Quebec phải chứng minh rằng họ sở hữu – lên 20.635 đô la cho năm 2024.

Cần lưu ý rằng số tiền mới này ngoài học phí năm đầu tiên và chi phí đi lại và IRCC đã chỉ ra rằng yêu cầu về chi phí sinh hoạt của họ sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên mức cắt giảm thu nhập thấp mới nhất của Thống kê Canada (LICO) phát hành.

*Yêu cầu tài chính về chi phí sinh hoạt mới này không áp dụng cho bất kỳ đơn xin giấy phép học tập nào được gửi tới IRCC vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Lưu ý: Tất cả số tiền trình bày dưới đây được thể hiện bằng đô la Canada.

Tất cả các tỉnh/lãnh thổ ngoại trừ Quebec

Vào và trước ngày 31 tháng 12 năm 2023: Sau đây là số tiền tối thiểu (không bao gồm học phí) mà người xin giấy phép du học yêu cầu mỗi năm để chứng minh rằng họ có thể hỗ trợ bản thân với tư cách là sinh viên cũng như bất kỳ thành viên gia đình nào đi cùng họ đến Canada.

Người nộp đơn/sinh viên: $10,000

Thành viên gia đình đi cùng đầu tiên của người nộp đơn: 4.000 USD

Mỗi thành viên gia đình đi kèm thêm: 3.000 USD

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024: Sau đây là số tiền tối thiểu (không bao gồm học phí) mà người nộp đơn xin giấy phép du học yêu cầu mỗi năm để chứng minh rằng họ có thể hỗ trợ bản thân và mọi thành viên gia đình đi cùng ở Canada.

Điều đáng lưu ý một lần nữa là thông tin bên dưới có thể sẽ thay đổi vào năm 2025 và hàng năm sau đó vì IRCC đã chỉ ra rằng yêu cầu này sẽ được điều chỉnh dựa trên công bố về mức cắt giảm thu nhập thấp hàng năm (LICO) của Cục Thống kê Canada.

Người xin giấy phép du học (tự mình): $20,635

Số lượng thành viên gia đình (bao gồm cả người nộp đơn):

 • Hai người: $25,690
 • Ba người: $31,583
 • Bốn người: $38,346
 • Năm người: 43.492 USD
 • Sáu người: 49.051 USD
 • Bảy người: $54,611
 • Mỗi thành viên gia đình bổ sung (nếu có nhiều hơn bảy người): $5,559

Québec

Sinh viên quốc tế đến Quebec phải chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu tài chính khác với sinh viên ở phần còn lại của Canada. Các yêu cầu đối với những sinh viên này được đặt ra bởi ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) của Quebec.

Khám phá các lựa chọn du học Canada của bạn


CanadaPR – Dẫn Đầu Kết Nối Định Cư Canada
https://canadapr.vn/ | hello@canadapr.vn | 0966.972.717
Hầu hết mọi người đều không biết làm thế nào để định cư Canada. Tại CanadaPR, chúng tôi lựa chọn chương trình định cư Canada phù hợp nhất, an toàn nhất cho bạn, với cam kết 100%. Nhờ đó, bạn không còn lo sợ khi định cư Canada, mà sẽ thấy háo hức trên hành trình “lên đỉnh Olym PR” cùng cả gia đình.

 

Leave A Comment