Mẫu CV xin việc

Dưới đây là mẫu CV xin việc làm định cư Canada đơn giản, dễ sử dụng. CV mẫu được viết bằng tiếng Anh và soạn trên Google drive. Bạn chỉ cần download về và thay bằng các thông tin của riêng bạn.

Bấm vào đây để tải về file định dạng word để bạn có thể tự chỉnh sửa.

Vui lòng xem trước Mẫu CV xin việc định dạng pdf dưới đây: