Work permit Giấy phép lao động

Work permit Giấy phép lao động

Giấy phép lao động: Về quy trình

Phí

Từ $155

Thời gian xử lý

Về quá trình

Hầu hết người nước ngoài cần có giấy phép lao động để làm việc tại Canada.

Trả lời một số câu hỏi nếu bạn không chắc mình có cần giấy phép lao động hay không hoặc nên lấy giấy phép nào.

Có 2 loại giấy phép làm việc.

Giấy phép làm việc dành riêng cho người sử dụng lao động

Giấy phép lao động dành riêng cho chủ lao động cho phép bạn làm việc ở Canada theo các điều kiện trong giấy phép lao động của bạn, chẳng hạn như

  • tên của người sử dụng lao động cụ thể mà bạn có thể làm việc
  • bạn có thể làm việc trong bao lâu
  • địa điểm nơi bạn có thể làm việc (nếu có)

Trước khi bạn nộp đơn xin giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động của bạn phải cung cấp cho bạn

Nếu chủ lao động của bạn không cần sử dụng Cổng thông tin tuyển dụng

Nếu chủ lao động của bạn không cần sử dụng Cổng thông tin tuyển dụng để gửi lời mời làm việc, họ phải cung cấp cho bạn bản sao hợp đồng lao động.

Giấy phép lao động mở

Giấy phép lao động mở cho phép bạn làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào ở Canada, ngoại trừ một chủ lao động

Một số công việc yêu cầu khám sức khỏe. Nếu bạn không muốn có điều kiện y tế trong giấy phép lao động mở của mình , bạn có thể yêu cầu bác sĩ trong hội đồng khám sức khỏe.

Nếu bạn muốn đưa gia đình đi cùng

Vợ /chồng hoặc bạn đời chung sống và con cái phụ thuộc của bạn có thể làm việc, học tập hoặc sống cùng bạn trong thời gian bạn làm việc ở Canada.

Đưa gia đình bạn đến Canada cùng bạn

Leave A Comment

Mục lục
Bài liên quan