Dòng cơ hội của Alberta: Alberta Opportunity Stream

Vào năm 2023, Hoa Kỳ được dự đoán sẽ chứng kiến GDP thực tế của mình tăng 1,6%, với mức tăng trưởng của Canada được dự đoán là 1,5%. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán GDP thực tế của Tây Ban Nha sẽ tăng 2,0% vào năm 2024 trong khi con số của Canada dự kiến sẽ tăng trở lại 1,5%.

Điều này có nghĩa là Canada có mức tăng trưởng GDP thực dự kiến cao thứ hai trong tất cả các nước G7 trong hai năm tới.

Tăng trưởng dương trong GDP thực của một quốc gia thường là một chỉ báo tốt cho thấy nền kinh tế của quốc gia đó đang trong tình trạng tốt. Tăng trưởng GDP thực tế cũng có xu hướng trùng với việc tăng việc làm và sự thịnh vượng kinh tế tốt hơn. Điều này là do thực tế là các giai đoạn tăng trưởng GDP Thực tế mạnh mẽ thường có nghĩa là các công ty đang thuê thêm lao động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng hóa và dịch vụ.

Là một sản phẩm của sự gia tăng sản xuất này, mọi người thường sẽ “có nhiều tiền hơn trong túi” khi GDP thực tế tăng lên ở một quốc gia. Đây là theo IMF.

Đối với những người nhập cư mới nhất của Canada, điều này đặc biệt quan trọng vì điều đó có nghĩa là có thể có nhiều cơ hội việc làm hơn trên khắp đất nước, điều này sẽ giúp họ đảm bảo một công việc cho phép họ kiếm tiền và thiết lập một cuộc sống thoải mái ở một quốc gia mới. Ngoài ra, số lượng thu nhập khả dụng tăng lên đặc biệt có lợi cho những người mới đến Canada vì giá cả của những thứ từ cửa hàng tạp hóa đến tiện ích gia đình và phương tiện đi lại liên tục biến động. Thu nhập khả dụng cho những người mới đến càng nhiều thì họ càng có nhiều khả năng đạt được sự ổn định kinh tế ở đất nước này.

Nhập cư đóng vai trò gì trong tăng trưởng GDP thực tế của Canada?

Khi những người nhập cư giúp thúc đẩy lực lượng lao động Canada bằng cách bổ sung thêm số lượng cá nhân có khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ, họ ngày càng trở thành những người đóng góp đáng kể cho tăng trưởng GDP thực của đất nước này. Điều này có nghĩa là, khi Canada tiếp tục chào đón nhiều người nhập cư hơn, GDP thực tế của quốc gia có thể sẽ tăng đồng thời.

Lưu ý: Trong ba năm tới, Kế hoạch mức độ nhập cư của Canada cho giai đoạn 2023-2025 vạch ra ý định của chính phủ là chào đón 465.000 người nhập cư mới vào cuối năm 2023, thêm 485.000 người mới vào năm 2024 và 500.000 thường trú nhân mới vào năm 2025..

Leave A Comment