canada thuộc châu nào

Canada Thuộc Châu Nào? Khám Phá Canada

Canada

Canada là một vùng đất rộng lớn và hiểm trở. Từ bắc xuống nam, Canada kéo dài hơn một nửa Bắc bán cầu.

Leave A Comment