Tính Điểm CRS – Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS là gì?

Các thay đổi đã được thực hiện đối với tính điểm CRS để đánh giá điểm số của người nộp đơn theo Hệ thống Điểm cho Người lao động có tay nghề cao của Canada. Theo đó, ứng viên phải đạt tối thiểu 67 điểm để đủ điều kiện nhập cư vào Canada dưới dạng Công nhân lành nghề. Bạn sẽ được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố bao gồm kỹ năng, trình độ ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác.

Hệ thống xếp hạng toàn diện là một hệ thống dựa trên điểm được Chính phủ Canada sử dụng để đánh giá, phân bổ điểm số và xếp hạng hồ sơ của các ứng viên trong Nhóm Express Entry Liên bang. Các câu trả lời mà bạn cung cấp trong hồ sơ Express Entry của mình sẽ xác định cách tính điểm của bạn trong Công cụ tính CRS. Điểm CRS ước tính này sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện để trở thành Thường trú nhân tại Canada thông qua Chương trình Express Entry hay không. Do đó, công cụ này xác định tư cách đủ điều kiện nhập cư vào Canada của bạn .

Tính điểm CRS hoạt động như thế nào?

Để tính điểm CRS của ứng viên, Express Entry sử dụng thông tin đăng nhập do ứng viên gửi trong khi tạo hồ sơ trong nhóm. Các yếu tố lựa chọn bao gồm giáo dục, tuổi tác, trình độ ngôn ngữ và các yếu tố khác.

Tính điểm CRS trao điểm cho hồ sơ nhập cảnh nhanh của ứng viên dựa trên các yếu tố sau:

 • Các yếu tố Vố con người cốt lõi
 • Đi kèm với các yếu tố đối tác thông luật hoặc vợ / chồng
 • Các yếu tố kỹ năng
 • Các yếu tố liên quan đến đề cử từ một tỉnh, lời mời làm việc được sắp xếp đủ điều kiện, kinh nghiệm học tập ở Canada, người thân ở Canada và/hoặc khả năng tiếng Pháp

Tổng 1.200 điểm dành cho các ứng viên Express Entry theo cách tính điểm nhập cư Canada CRS.

Các ứng cử viên không có người phối ngẫu hoặc vợ / chồng thông luật đi kèm:

 • Có thể ghi tối đa 500 điểm cho các yếu tố trong Vốn nhân lực cốt lõi
 • Có thể ghi tối đa 100 điểm cho các yếu tố thuộc khả năng chuyển giao kỹ năng
 • Có thể ghi tối đa 600 điểm cho đề cử cấp tỉnh; hoặc
 • Có thể ghi tối đa 200 điểm cho một lời mời làm việc được sắp xếp đủ điều kiện
 • Có thể ghi tối đa 30 điểm cho trải nghiệm học tập tại Canada
 • Có thể ghi tối đa 50 điểm cho khả năng tiếng Pháp cùng với tiếng Anh
 • Có thể ghi tối đa 15 điểm cho người thân ở Canada

Các ứng viên có người phối ngẫu hoặc vợ / chồng đi cùng:

 • Có thể đảm bảo tối đa 460 điểm trong các yếu tố Vốn nhân lực cốt lõi cho người nộp đơn chính;
 • Tối đa 40 điểm có thể được đảm bảo trong các yếu tố Vốn con người cốt lõi cho người phối ngẫu hoặc vợ/chồng thông luật;
 • Có thể ghi tối đa 600 điểm cho đề cử cấp tỉnh; hoặc
 • Có thể ghi tối đa 200 điểm cho một lời mời làm việc được sắp xếp trước đủ điều kiện;
 • Có thể ghi tối đa 30 điểm cho kinh nghiệm học tập tại Canada;
 • Có thể ghi tối đa 50 điểm cho khả năng sử dụng tiếng Pháp cùng với tiếng Anh;
 • Tối đa 15 điểm có thể được tính cho người thân ở Canada (một người thân của người nộp đơn chính và người phối ngẫu hoặc vợ / chồng thông luật đi kèm được xem xét);

Làm cách nào để cải thiện Điểm CRS của bạn?

Rút thăm Express Entry được tổ chức định kỳ, thường là 2 tuần một lần. Vì vậy, bạn luôn có cơ hội để tăng điểm CRS của mình trước khi đăng ký lần rút tiếp theo trong Express Entry. Có một số cách để tăng điểm CRS của bạn trong trường hợp bạn không đáp ứng yêu cầu giới hạn CRS trong lần rút thăm cụ thể. Do đó, bạn có thể cải thiện điểm CRS của mình và đạt được số điểm cần thiết để nhận được ITA – Lời mời đăng ký Visa PR Canada trong đợt rút thăm Express Entry sắp tới.

Dưới đây là một số cách để cải thiện điểm CRS của bạn:

Cải thiện điểm số ngôn ngữ của bạn

Bạn có thể cải thiện điểm CRS của mình bằng cách đạt điểm cao trong các bài kiểm tra ngôn ngữ như IELTS. Chẳng hạn, nếu bạn đạt CLB cấp 9 trong bài kiểm tra ngôn ngữ, bạn có thể thêm tối đa 136 điểm trực tiếp vào xếp hạng CRS của mình. Tương tự, có kết quả tốt cho bài kiểm tra tiếng Pháp có thể đạt tối đa 72 điểm.

Chương trình đề cử cấp tỉnh

Nếu bạn nhận được ITA cho Đề cử từ một tỉnh ở Canada, bạn sẽ nhận được thêm 600 điểm vào hồ sơ của mình trong Express Entry.

Nhận lời mời làm việc được LMIA phê duyệt

Nếu bạn nhận được lời mời làm việc được công nhận trong Đánh giá Tác động Thị trường Lao động LMIA từ một nhà tuyển dụng Canada, bạn có thể nhận được tối đa 200 điểm cộng vào điểm CRS của mình.

Có được giáo dục ở Canada

Nếu bạn hoàn thành Văn bằng hoặc Bằng cấp được công nhận ở Canada, bạn có thể nhận được tối đa 30 điểm.

Có đối tác / Người phối ngẫu hợp pháp trong đơn đăng ký

Việc có Đối tác/Vợ/chồng thông luật của bạn trong đơn đăng ký sẽ giúp bạn có thêm điểm cho 3 yếu tố. Trình độ thông thạo ngôn ngữ của Đối tác/Vợ/chồng theo luật thông thường sẽ được tính 20 điểm, trong khi kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn ở Canada sẽ được tính 10 điểm riêng lẻ. Do đó, bạn có thể thêm tối đa 40 điểm bổ sung vào điểm CRS Express Entry của mình.

Kinh nghiệm làm việc tại Canada

Bạn có thể thêm tối đa 150 điểm vào điểm CRS của mình nếu bạn có ít hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian và nếu bạn tiếp tục được tuyển dụng.

Tóm tắt điểm tối đa cho mỗi yếu tố cho ứng viên Express Entry

 1. Các yếu tố nguồn nhân lực cốt lõi
Các nhân tố Điểm cho mọi yếu tố – Không có vợ hoặc chồng theo luật chung Điểm cho mọi yếu tố – Với vợ hoặc chồng theo luật chung
Tuổi 110 100
Cấp độ giáo dục 150 140
Trình độ ngôn ngữ chính thức 160 150
Kinh nghiệm làm việc tại Canada 80 70

B. Các yếu tố Vợ/chồng hoặc Đối tác thông luật

Các nhân tố Điểm cho mỗi Yếu tố (Tối đa 40 điểm)
Trình độ học vấn 10
Thành thạo ngôn ngữ chính thức 20
Kinh nghiệm làm việc tại Canada 10
 1. A. Vốn con người cốt lõi + B. Các yếu tố đối tác thông luật hoặc Vợ/chồng = Tối đa 500 điểm (không có HOẶC với vợ/chồng hoặc đối tác thông luật)

C. Các yếu tố chuyển giao kỹ năng

Giáo dục Điểm cho mọi yếu tố (Tối đa 50 điểm)
Với trình độ xuất sắc trong ngôn ngữ chính thức và chứng chỉ sau trung học 50
Với kinh nghiệm làm việc tại Canada và chứng chỉ sau trung học 50
Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài Điểm mỗi yếu tố (Tối đa 50 điểm)
Có trình độ xuất sắc về ngôn ngữ chính thức (CLB Canadian Language Benchmark cấp 7 trở lên) và chứng chỉ sau trung học 50
Với kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và kinh nghiệm làm việc ở Canada 50


Chứng chỉ năng lực (đối với cá nhân làm công việc thương mại)Điểm mỗi yếu tố (Tối đa 50 điểm)

Với trình độ xuất sắc về ngôn ngữ chính thức và chứng chỉ trình độ chuyên môn 50
 1. A. Vốn con người cốt lõi + B. Đối tác thông luật hoặc Vợ/chồng + C. Các yếu tố chuyển đổi kỹ năng = Tối đa 600 điểm

D. Điểm cộng

Các nhân tố Điểm tối đa cho mỗi yếu tố
Anh chị em ở Canada (thường trú nhân hoặc công dân) 15
Trình độ tiếng Pháp 30
Giáo dục sau trung học của Canada 30
Sắp xếp việc làm 200
Đề cử cấp tỉnh 600
 1. A. Vốn con người cốt lõi + B. Đối tác thông luật hoặc Vợ/chồng + C. Các yếu tố có thể chuyển giao kỹ năng + D. Điểm bổ sung = Tổng số điểm Tối đa 1.200

Bảng phân tích điểm CRS

A. Yếu tố cốt lõi/ Vốn con người

 • Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng: Tối đa 460 điểm
 • Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng: Tối đa 500 điểm
Tuổi (Tính theo năm) Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
17 hoặc ít hơn 0 0
18 90 99
19 95 105
20 đến 29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
45 trở lên 0 0


Cấp độ giáo dục

Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
Dưới trung học cơ sở (THPT) 0 0
Bằng tốt nghiệp trung học (tốt nghiệp trung học phổ thông) 28 30
Bằng cấp một năm, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc các học viện khác 84 90
Chương trình hai năm tại một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc các học viện khác 91 98
Bằng cử nhân HOẶC chương trình ba năm trở lên tại một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc các học viện khác 112 120
Hai hoặc nhiều chứng chỉ, văn bằng hoặc bằng cấp. Một chương trình từ ba năm trở lên 119 128
Bằng thạc sĩ, HOẶC bằng cấp chuyên môn cần thiết để hành nghề trong một ngành nghề được cấp phép (Đối với bằng cấp chuyên nghiệp, chương trình cấp bằng phải là về y học, thú y, nha khoa, đo thị lực, luật, y học chỉnh hình hoặc dược.) 126 135
Trình độ tiến sĩ trình độ đại học (Ph.D.) 140 150

Trình độ ngôn ngữ chính thức – ngôn ngữ chính thức đầu tiên

Điểm tối đa cho từng kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết):

 • 32 với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
 • 34 không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
Cấp độ Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cho mỗi khả năng Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
ít hơn 4 0 0
4 hoặc 5 6 6
6 số 8 9
7 16 17
số 8 22 23
9 29 31
10 hoặc nhiều hơn 32 34


Trình độ ngôn ngữ chính thức – ngôn ngữ chính thức thứ hai

Điểm tối đa cho từng kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

 • 6 với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng (tổng cộng tối đa là 22 điểm)
 • 6 không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng (tổng cộng tối đa là 22 điểm)

Cấp độ Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cho mỗi khả năng

Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
4 hoặc ít hơn 0 0
5 hoặc 6 1 1
7 hoặc 8 3 3
9 trở lên 6 6

Kinh nghiệm làm việc tại Canada (Tính theo năm) Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
0 hoặc nhỏ hơn 1 0 0
1 35 40
2 46 53
3 56 64
4 63 72
5 hoặc nhiều hơn 70 80


Tổng phụ: A. Các yếu tố cốt lõi/vốn nhân lực

 • Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Tối đa 460 điểm
 • Không có vợ/chồng hoặc người chung sống hợp pháp Tối đa 500 điểm

B. Các yếu tố vợ/chồng hoặc đối tác thông luật

Trình độ học vấn của vợ/chồng hoặc bạn đời thông luật Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
Dưới trung học cơ sở (THPT) 0
Trung học cơ sở (tốt nghiệp trung học phổ thông) 2
Chương trình một năm tại trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc các học viện khác 6
Chương trình hai năm tại một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc kỹ thuật trong trường hoặc các học viện khác 7
Bằng cử nhân HOẶC chương trình ba năm trở lên tại một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc các học viện khác số 8
Hai hoặc nhiều chứng chỉ, văn bằng hoặc bằng cấp. Một chương trình phải từ ba năm trở lên 9
Bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp chuyên môn cần thiết để hành nghề trong một nghề được cấp phép (Đối với bằng cấp chuyên nghiệp, chương trình cấp bằng phải là về y học, thú y, nha khoa, đo thị lực, luật, y học chỉnh hình hoặc dược.) 10
Trình độ tiến sĩ trình độ đại học (Ph.D.) 10

Trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức của vợ/chồng hoặc đối tác chung – ngôn ngữ chính thức đầu tiên

Cấp độ Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cho mỗi khả năng Với vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng Không có vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng
4 hoặc ít hơn 0
5 hoặc 6 1
7 hoặc 8 3
9 trở lên 5
Kinh nghiệm làm việc tại Canada của vợ/chồng (Theo năm) Tối đa 10 điểm Không có vợ/chồng hoặc người chung sống (Không áp dụng)
0 hoặc ít hơn một năm 0
1 5
2 7
3 số 8
4 9
5 hoặc nhiều hơn 10

Tổng phụ : A. Cốt lõi / vốn con người + B. Các yếu tố vợ/chồng hoặc đối tác chung = Tối đa 500 điểm

C. Yếu tố khả năng chuyển giao kỹ năng

Có trình độ ngôn ngữ chính thức tốt (Mức tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada [CLB] 7 trở lên) và bằng cấp sau trung học Điểm cho CLB 7 trở lên đối với tất cả các khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên, với một hoặc nhiều hơn dưới CLB 9 (Tối đa 25 điểm) Điểm cho CLB 9 trở lên ở cả bốn kỹ năng ngôn ngữ chính thức thứ nhất (Tối đa 50 điểm)
Chứng chỉ trung học cơ sở (trung học phổ thông) trở xuống 0 0
Chứng chỉ chương trình sau trung học từ một năm trở lên 13 25
Hai hoặc nhiều chứng chỉ chương trình sau trung học VÀ ít nhất một trong những chứng chỉ này đã được cấp khi hoàn thành chương trình sau trung học từ ba năm trở lên 25 50
Chứng chỉ trình độ đại học ở cấp độ thạc sĩ hoặc ở cấp độ chuyên môn đầu vào để hành nghề cho một nghề được liệt kê trong ma trận Phân loại nghề nghiệp quốc gia ở Cấp độ kỹ năng A cần có giấy phép của cơ quan quản lý cấp tỉnh 25 50
Chứng chỉ cấp đại học ở cấp độ tiến sĩ 25 50

Với kinh nghiệm làm việc tại Canada và bằng cấp sau trung học Điểm cho trình độ học vấn + 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada (Tối đa 25 điểm) Điểm cho trình độ học vấn + 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trở lên (Tối đa 50 điểm)
Chứng chỉ trung học cơ sở (trung học phổ thông) trở xuống 0 0
Chứng chỉ chương trình sau trung học từ một năm trở lên 13 25
Hai hoặc nhiều chứng chỉ chương trình sau trung học VÀ ít nhất một trong những chứng chỉ này đã được cấp khi hoàn thành chương trình sau trung học từ ba năm trở lên 25 50
Chứng chỉ trình độ đại học ở cấp độ thạc sĩ hoặc ở cấp độ chuyên môn đầu vào để hành nghề cho một nghề được liệt kê trong ma trận Phân loại nghề nghiệp quốc gia ở Cấp độ kỹ năng A cần có giấy phép của cơ quan quản lý cấp tỉnh 25 50
Chứng chỉ cấp đại học ở cấp độ tiến sĩ 25 50

Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài Có trình độ ngoại ngữ chính thức tốt (CLB 7 trở lên)

Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài (Tính theo năm) Điểm cho kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + CLB 7 trở lên cho tất cả các khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên, một hoặc nhiều điểm dưới 9 (Tối đa 25 điểm) Điểm cho kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + CLB 9 trở lên cho cả bốn khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên (Tối đa 50 điểm)
0 0 0
1 hoặc 2 13 25
3 hoặc nhiều hơn 25 50

Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + Kinh nghiệm làm việc ở Canada
Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài (Tính theo năm) Điểm cho kinh nghiệm làm việc nước ngoài + 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada (Tối đa 25 điểm) Điểm cho kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + 2 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada trở lên (Tối đa 50 điểm)
0 0 0
1 hoặc 2 13 25
3 hoặc nhiều hơn 25 50


Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (nghề thương mại) Có trình độ ngôn ngữ chính thức tốt (CLB 5 trở lên)

Điểm cho chứng chỉ trình độ + CLB 5 trở lên đối với tất cả các khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên, một hoặc nhiều kỹ năng dưới 7 (Tối đa 25 điểm) Điểm cho chứng chỉ đủ điều kiện + CLB 7 trở lên cho cả bốn khả năng ngôn ngữ chính thức đầu tiên (Tối đa 50 điểm)
Với giấy chứng nhận đủ điều kiện 25 50

Tổng phụ: A. Cốt lõi / vốn nhân lực + B. Vợ/chồng hoặc đối tác chung + C. Các yếu tố chuyển giao kỹ năng = Tối đa 600 điểm

D. Điểm cộng

Điểm bổ sung Tối đa 600 điểm
Anh chị em sống ở Canada là công dân hoặc thường trú nhân của Canada 15
Đạt NCLC 7 hoặc cao hơn ở cả bốn kỹ năng tiếng Pháp và đạt CLB 4 hoặc thấp hơn ở môn tiếng Anh (hoặc không làm bài kiểm tra tiếng Anh) 25
Đạt NCLC 7 hoặc cao hơn ở cả bốn kỹ năng tiếng Pháp và đạt CLB 5 hoặc cao hơn ở cả bốn kỹ năng tiếng Anh 50
Giáo dục sau trung học ở Canada – chứng chỉ một hoặc hai năm 15
Giáo dục sau trung học ở Canada – chứng chỉ ba năm hoặc lâu hơn 30
Việc làm sắp xếp – NOC 00 200
Sắp xếp việc làm bất kỳ NOC nào khác 0, A hoặc B 50
Đề cử cấp tỉnh hoặc lãnh thổ 600

Tổng phụ : D. Điểm bổ sung Tối đa 600 điểm

Tổng cộng: A. Cốt lõi / vốn con người + B. Vợ/chồng hoặc đối tác chung + C. Các yếu tố chuyển giao kỹ năng + D. Điểm bổ sung = Tối đa 1.200 điểm

CanadaPR có thể giúp bạn như thế nào?

 • Hỗ trợ 24/7
 • Đúng & Minh bạch
 • Thời gian xử lý 9-12 tháng

Câu hỏi thường gặp

 • Nếu điểm CRS của tôi dưới 400 điểm thì sao?
  • Ngoài chương trình Express Entry, còn có một chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) có thể cung cấp cho bạn một lộ trình nhập cư khác đến Canada PR Visa với điểm CRS thấp. Nhiều chương trình PNP yêu cầu điểm CRS thấp để đủ điều kiện như SINP – Chương trình Đề cử Người nhập cư Saskatchewan, v.v. Ngoài ra, AIPP – Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương cung cấp một lộ trình nhập cư khác đến Visa PR Canada với điểm CRS dưới 400 điểm.
 • Làm cách nào tôi có thể nhận được Visa PR Canada với điểm CRS thấp?
  • Chương trình Đề cử Tỉnh bang – PNP là con đường có thể đưa bạn đến Canada ngay cả khi điểm CRS (Hệ thống Xếp hạng Toàn diện) thấp. Gần đây, Alberta đã mời những người di cư có CRS thấp tới 300. Mục tiêu PNP của Canada đã tăng lên 67.800 vào năm 2020 và 71.300 vào năm 2021.
 • Điểm CRS tốt là gì?
  • Nhìn vào các lần rút thăm tất cả các chương trình Express Entry gần đây, ngưỡng điểm CRS nằm trong khoảng từ 470 đến 486 điểm CRS. Hiện tại, điểm CRS tốt là đạt khoảng 490 điểm, điều này có thể đảm bảo bạn nhận được ITA để đăng ký Visa PR Canada.
 • Tại sao điểm CRS ngày càng tăng?
  • Với điểm CRS, mục Express Entry xếp hạng các hồ sơ trong nhóm mục nhập cảnh nhanh. Các hồ sơ được xếp hạng cao hơn dành cho những người nhập cư có kỹ năng đòi hỏi cao và kinh nghiệm làm việc cao hơn. Để chỉ nhắm mục tiêu đến những người nhập cư có bộ kỹ năng cao, IRCC chủ yếu mời những người thể hiện hồ sơ nhập cảnh có điểm CRS cao hơn, do đó làm tăng điểm CRS.
 • Mã NOC có ảnh hưởng đến điểm CRS không?
  • Mã NOC ảnh hưởng đến điểm CRS của bạn theo hai cách:
   • Để có điểm CRS cho kinh nghiệm làm việc, bạn cần có kinh nghiệm làm việc bắt buộc ở kỹ năng NOC cấp 0, A hoặc B.
   • Thứ hai, bạn cũng có thể nhận thêm điểm CRS tùy thuộc vào cấp độ NOC của công việc được cung cấp trong thư mời làm việc của bạn. Ví dụ: đối với công việc cấp NOC 00, bạn nhận được thêm 200 điểm CRS.

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ