CHƯƠNG TRÌNH START-UP VISA (SUV) 

CHƯƠNG TRÌNH START UP VISA 

ĐỊNH CƯ CANADA CHO DOANH NHÂN  VÀ NHÀ ĐẦU TƯ 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH START-UP VISA (SUV) 

Chương trình Start-Up Visa (SUV) hay còn được gọi là Thị thực Khởi nghiệp là cơ hội định  cư dành cho các doanh nhân đang có ý tưởng kinh doanh, với mong muốn thành lập  doanh nghiệp Start-up tại Canada. Các ý tưởng kinh doanh cần đảm bảo các điều kiện  cơ bản: 

  •  Sáng tạo (ưu tiên liên quan đến công nghệ). 
  •  Được xác nhận hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định bởi chính phủ Canada.  Tạo ra việc làm cho người Canada. 
  •  Khả năng cạnh tranh cao. 

THUẬN LỢI 

  • Không cần chứng minh tài chính. 
  • Thời gian xét duyệt nhanh chóng: 12 – 16 tháng 
  • Đăng ký dự án theo nhóm, tối đa 5 ứng viên 
  • Nhận thường trú nhân Canada vĩnh viễn ngay khi còn ở Việt Nam 

KHÓ KHĂN 

  •  Trong nhóm 3-5 doanh nhân cùng tham gia dự án, chỉ 1 người có thể đại diện thuyết trình ý tưởng. 
  •  Trong trường hợp phần thuyết trình dự án không thành công: hồ sơ của các thành viên còn lại của dự án cũng bị hủy bỏ. 

QUI TRÌNH

HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Một khi bạn quyết định rằng Canada là nơi dành cho bạn, bạn có thể chọn một trong  những con đường nhập cư để trở thành công dân Canada. Một trong những cách thức  là thông qua việc sở hữu một doanh nghiệp ở Canada. 

 

01 THẨM ĐỊNH HỒ SƠ 

Ứng viên là chủ doanh nghiệp, hoặc có từ 10-100% cổ phần doanh nghiệp;

Doanh nghiệp vẫn đang hoạt động và tạo ra lợi nhuận, có đóng thuế đầy đủ;

Trình độ tiếng Anh: CLB5 (Tương đương IELTS General 5.0 – Nghe 5.0 – Đọc 4.0 – Viết 5.0 – Nói 5.0); 

Sức khỏe tốt; 

Không có tiền án tiền sự; 

Không áp dụng với các ứng viên có ý định cư trú ở tỉnh Quebec;

Nhận được thư hỗ trợ hoặc văn bản cam kết từ tổ chức do chính phủ Canada chỉ  định (designated organization) 

Sở hữu tài chính (đủ cho gia đình sinh sống ở Canada trong 6 tháng đầu tiên) 

 

02 LÀM VIỆC VỚI  CƠ QUAN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (DESIGNATED ORGANIZATION) 

Là cơ quan, tổ chức được Chính phủ Canada chỉ định để đầu tư, giúp đỡ các nhà đầu tư  (ứng viên) trong quá trình quản lý kinh doanh tại Canada. Họ thẩm định những ý tưởng  kinh doanh đề xuất từ các ứng viên và đánh giá tính tiềm năng của các dự án.

Có 3 dạng cơ quan, tổ chức được chỉ định, cụ thể: 

 “Venture Capital Funds”- Quỹ đầu tư mạo hiểm: phải xác nhận đang đầu tư ít nhất  $200.000 CAD vào các doanh nghiệp đủ điều kiện, hoặc có hai hay nhiều cam kết từ các  quỹ đầu tư mạo hiểm đạt tổng $200.000 CAD 

 “Angel Investor Groups”- Nhóm nhà đầu tư thiên thần: xác nhận đầu tư tối thiểu $75,000  CAD, hoặc hai hay nhiều cam kết đầu tư đạt tổng $75,000 CAD 

 “Business Incubators”- Vườn ươm doanh nghiệp: Là những cơ quan, tổ chức không góp  vốn đầu tư vào dự án nhưng giữ vai trò như tư vấn viên: lắng nghe, hướng dẫn kinh nghiệm  thành lập và điều hành doanh nghiệp tại Canada (Có tính phí tư vấn). 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI 

Đánh giá, định hướng và chọn lọc ý tưởng kinh doanh phù hợp 

Hỗ trợ hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh 

Tìm kiếm, giới thiệu các ứng viên có cùng định hướng ý tưởng để thành lập nhóm dự án;

Liên kết chặt chẽ với các đơn vị được chỉ định của chính phủ – hỗ trợ gọi vốn đầu tư  thành công; 

Đào tạo kỹ năng thuyết trình, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp tại  Canada 

Đồng hành trong suốt quá trình làm hồ sơ, xin Letter of Support, PR cho toàn bộ thành viên của dự án. 

 

03 NỘP HỒ SƠ XIN  THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR) VÀ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Chi phí: 

Phí nộp đơn: $1,540 CAN 

Nếu bao gồm thêm vợ/chồng hoặc đối tác kinh doanh: $1,040 CAN 

Con cái đi kèm: $150 CAN/bé 

Thời gian xét thường trú nhân: trung bình từ 12 – 16 tháng 

 

Yêu cầu: 

Cung cấp dữ liệu sinh trắc học 

Giấy khám sức khỏe 

Cung cấp Lý lịch tư pháp 

 

XIN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC NGẮN HẠN (TEMPORARY WORK PERMIT)

Ứng viên nộp đơn xin Giấy phép làm việc ngắn hạn trong khi chờ nhận được thường trú nhân. Giấy phép làm việc có giá trị 1 năm 

Vợ/chồng và con cái có thể đi kèm sang Canada, với điều kiện phải nộp đơn xin Giấy  phép làm việc (Work Permit) hoặc Giấy phép du học (Study Permit) 

Đây là bước không bắt buộc, khách hàng có thể chờ nhận thường trú nhân (PR) tại  Việt Nam trước khi sang khởi nghiệp tại Canada 

 

04 SANG CANADA  (SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THƯỜNG TRÚ NHÂN) 

Khi đến Canada, khách hàng phải có: 

 Hộ chiếu còn thời hạn 

 Visa dành cho thường trú nhân Canada và giấy xác nhận thường trú nhân (COPR) 

Chứng minh sở hữu tài chính 

Nhân viên hải quan có quyền hỏi Ứng viên một vài câu hỏi để đảm bảo họ vẫn đủ điều  kiện định cư Canada. Các câu hỏi đó sẽ trùng với những câu hỏi Ứng viên đã trả lời trong  quá trình nộp hồ sơ. 

 

05 THIẾT LẬP DOANH NGHIỆP TẠI CANADA

Các Ứng viên thực hiện công việc kinh doanh theo dự định. 

Điều hành hoạt động quản lý kinh doanh tại Canada 

Doanh nghiệp được thành lập và bắt đầu các hoạt động kinh doanh tại Canada 

 

06 TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CANADA 

Sau khi bạn trở thành thường trú nhân của Canada và sống ở Canada 1095 ngày, bạn có  thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Để trở thành công dân Canada, bạn phải đáp  ứng các yêu cầu sau: 

 Là thường trú nhân của Canada 

 Đã trải qua 1095 ngày trong 5 năm qua ở Canada 

 Đã khai thuế thu nhập hàng năm của bạn trong 3 năm qua 

 Vượt qua bài kiểm tra cơ bản về quyền, trách nhiệm và kiến thức của bạn về Canada 

 Chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản của bạn 

 

Leave A Comment