Năm tỉnh của Canada đã mời các ứng viên nộp đơn

Năm tỉnh của Canada đã mời các ứng viên nộp đơn

Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba và PEI mời ứng viên theo kết quả PNP mới nhất

Edana Robitaille
Đã xuất bản: ngày 3 tháng 9 năm 2023

Năm tỉnh của Canada đã mời các ứng viên nộp đơn xin đề cử theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP).

Thông qua PNP, các tỉnh chọn ra những ứng viên nhập cư kinh tế có khả năng hòa nhập thành công nhất vào lực lượng lao động của tỉnh. Chính quyền tỉnh tìm thấy những ứng viên này bằng cách chọn họ thông qua nhóm ứng dụng Express Entry liên bang hoặc chấp nhận đơn đăng ký từ các ứng viên nộp đơn trực tiếp vào tỉnh.

PNP là chương trình nhập cư, trách nhiệm chung giữa chính quyền liên bang và tỉnh. Mỗi năm chính phủ liên bang phân bổ một số lượng đề cử cụ thể cho từng tỉnh (ngoại trừ Quebec và Nunavut, những nơi không có PNP). Đến cuối năm 2023, Bộ Di trú Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đặt mục tiêu tiếp nhận 105.550 thường trú nhân mới thông qua PNP.

Khám phá xem bạn có đủ điều kiện để nhập cư vào Canada không

Kết quả nhập cư tỉnh bang 26 tháng 8 – 1 tháng 9

Ontario

Vào ngày 30 tháng 8, 772 ứng viên đã nhận được lời mời thông qua chương trình Thạc sĩ của Chương trình Đề cử Người nhập cư Ontario (OINP).

Việc rút thăm mang tính chung chung, nghĩa là không có nghề nghiệp nào được chỉ định và các ứng viên yêu cầu điểm tối thiểu là 44.

Để đủ điều kiện theo diện này, ứng viên phải là sinh viên tốt nghiệp quốc tế có bằng thạc sĩ Ontario, có điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) là 7 trong ngôn ngữ chính thức và có đủ kinh phí định cư. Họ cũng phải sống ở Ontario trong một trong hai năm qua.

British Columbia

British Columbia đã tổ chức đợt tuyển chọn hàng tuần vào ngày 29 tháng 8. Tỉnh đã mời hơn 150 ứng viên thuộc diện Công nhân lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế qua bốn đợt rút thăm riêng biệt.

Đợt tuyển chọn lớn nhất đã mời 102 ứng viên tham gia vào đợt tuyển chọn có mục tiêu dành cho các ngành công nghệ. Thí sinh cần đạt số điểm tối thiểu là 88 để đủ điều kiện.

Kết quả 3 lượt rút thăm còn lại như sau:

  • 28 giáo viên và trợ giảng mầm non
  • 20 chuyên gia chăm sóc sức khỏe
  • Ít hơn năm lời mời cho các ngành nghề ưu tiên khác

Các ứng cử viên trong mỗi vòng rút thăm này yêu cầu điểm tối thiểu là 60.

Alberta

Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta (AAIP) đã công bố kết quả của đợt rút thăm được tổ chức vào ngày 24 tháng 8.

Tỉnh mời 168 ứng viên thông qua Kết nối gia đình và ngành nghề chính theo nhu cầu. Điều này có nghĩa là các ứng viên có một thành viên gia đình trực tiếp đang sống ở tỉnh như cha mẹ, con cái hoặc anh chị em.

Tất cả các ứng viên được mời trong luồng này cũng là ứng viên Express Entry. Trong lần rút thăm này, họ yêu cầu điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 302.

Manitoba

Manitoba đã tổ chức đợt rút thăm theo vùng cụ thể đầu tiên trong năm vào ngày 30 tháng 8. Trong đợt rút thăm này, 288 ứng viên thuộc diện Công nhân lành nghề của Chương trình Đề cử Tỉnh Manitoba (MPNP) đã nhận được lời mời đăng ký đề cử.

Để đủ điều kiện, các ứng viên cần phải khai báo trong hồ sơ của mình rằng họ hiện đang làm việc ở Manitoba và đã sống hoặc có ý định sống trong một cộng đồng bên ngoài Winnipeg, thủ phủ của tỉnh. Họ cũng yêu cầu số điểm tối thiểu là 600.

Đảo Hoàng tử Edward

PEI đã mời 22 ứng viên thông qua dòng Lao động và Express Entry của PEI PNP vào ngày 31 tháng 8. Tỉnh cho biết lời mời đã được cấp cho các cá nhân làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sản xuất, chế biến thực phẩm và xây dựng.

Kể từ tháng 9 năm 2022, tỉnh đã mời tổng cộng 2602 ứng viên, với 97% tổng số lời mời được cấp theo dòng Lao động và Express Entry.

Khám phá xem bạn có đủ điều kiện để nhập cư vào Canada không

 

Leave A Comment