Người tị nạn và tị nạn

Người tị nạn và tị nạn

Nộp đơn xin tình trạng tị nạn từ Canada, tìm hiểu cách đến Canada với tư cách người tị nạn, tài trợ cho người tị nạn hoặc tìm các dịch vụ dành cho người tị nạn ở Canada.

Đặc trưng

Tìm hiểu về vai trò của Canada đối với người tị nạn 2SLGBTQI+

Canada được công nhận trên toàn thế giới vì đi đầu trong việc cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người cần được bảo vệ người tị nạn. Tìm hiểu xem Canada đang làm gì để giúp đỡ những người tị nạn 2SLGBTQI+.

Câu chuyện từ những người tị nạn trước đây

Xem những câu chuyện đầy cảm hứng từ những người từng tị nạn về việc đến Canada.

Canada: Lịch sử tị nạn

Hãy ghé thăm cuộc triển lãm về người tị nạn trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu thêm về người tị nạn ở Canada.

Chi tiết trang

Báo cáo sự cố trên trang này

Leave A Comment