Mở rộng kinh doanh sang Canada

Mở rộng kinh doanh sang Canada

Thành lập hoặc mở rộng một doanh nghiệp nước ngoài tại Canada.

Dịch vụ và thông tin

Đầu tư vào các ngành công nghiệp của Canada

Những lợi ích của việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp khác nhau của Canada.

Các chương trình tài trợ cho đầu tư đổi mới

Các chương trình và ưu đãi hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài và lĩnh vực đổi mới.

Tìm một ủy viên thương mại để giúp bạn đầu tư vào Canada

Tư vấn toàn diện, bảo mật và miễn phí từ các chuyên gia đầu tư nước ngoài.

Thành lập doanh nghiệp tại Canada

Làm thế nào để bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp ở Canada.

Tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Canada

Những lợi thế đầu tư của các tỉnh, vùng lãnh thổ và thành phố của Canada.

Sự kiện thương mại quốc tế dành cho nhà đầu tư

Các sự kiện toàn cầu nơi các nhà đầu tư có thể gặp gỡ các ủy viên thương mại Canada.

Ấn phẩm dành cho nhà đầu tư nước ngoài

Các báo cáo và ấn phẩm ngành từ Đầu tư vào Canada.

Đầu tư vào lĩnh vực văn hóa

Việc xem xét và phê duyệt đầu tư vào các ngành văn hóa như sách, âm nhạc, phim và video.

Yêu cầu xem xét đầu tư nước ngoài

Xác định xem khoản đầu tư của bạn vào một doanh nghiệp ở Canada có phải được xem xét đầu tư hay không.

Leave A Comment