Mức lương tối thiểu theo tỉnh bang Canada

Mức lương tối thiểu theo tỉnh bang Canada

Tải xuống Bản đồ mức lương tối thiểu của Canada có thể in được

Nếu bạn chuẩn bị định cư tại Canada, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về mức lương tối thiểu theo từng tỉnh bang. Bạn sẽ hiểu về quy định pháp lý và yếu tố kinh tế địa phương, giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho việc tìm kiếm việc làm và định hình kế hoạch tài chính của mình trong quá trình định cư tại Canada.

Mức lương tối thiểu taị các tỉnh bang Canada

Tỉnh

Mức lương tối thiểu theo giờ

Ghi chú

Alberta

$15,00

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2018.  Xem thêm thông tin .
British Columbia

$16,75

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Xem thêm thông tin .
Manitoba

$14,15

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Chính phủ Manitoba đã công bố kế hoạch chuyển sang mức lương 15 đô la một giờ vào tháng 10 này. Manitoba sẽ tăng mức tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 lên 15,30 đô la. Xem thêm thông tin .
New Brunswick

$14,75

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Xem thêm thông tin .
Newfoundland & Labrador

$14,50

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Xem thêm thông tin . Mức tăng này là một phần trong kế hoạch ba bước nhằm đưa mức lương lên $15,00 trước ngày 1 tháng 4 năm 2024. Bộ trưởng vẫn đang xem xét khuyến nghị từ Ủy ban Đánh giá Mức lương Tối thiểu để điều chỉnh mức lương tối thiểu sau năm 2024 theo lạm phát cộng thêm 1% hàng năm. Xem báo cáo từ Ủy ban Đánh giá Lương Tối thiểu .
Vùng lãnh thổ Tây Bắc

$15,20

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh hàng năm bằng cách sử dụng công thức dựa trên phần trăm thay đổi trong Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho Yellowknife và phần trăm thay đổi trong mức lương trung bình theo giờ (AHW ) trong NWT cho năm dương lịch trước đó. Xem thêm thông tin .
Nova Scotia

$14,50

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Tỉnh đang thực hiện kế hoạch hai bước để đưa mức lương lên $15,00 trước ngày 1 tháng 10 năm 2023. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo lạm phát cộng thêm 1 % hàng năm. Xem thêm thông tin  và báo cáo từ  Ủy ban Đánh giá Mức lương Tối thiểu .
Nunavut

$16,00

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Mức lương tối thiểu ở NU được xem xét hàng năm vào ngày 1 tháng 4. Xem thêm thông tin .
Ontario

$15,50

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Ontario sẽ tăng mức lương tối thiểu lên $16,55 một giờ vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. Xem thêm thông tin .
Đảo Hoàng tử Edward

$14,50

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ $14,50 lên $15,00 mỗi giờ ($0,50 tăng). Xem thêm thông tin .
Québec

$15,25

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, mức lương tối thiểu của Quebec tăng lên 15,25 đô la. Xem thêm thông tin (bằng tiếng Pháp) .
Saskatchewan

$13,00

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên 14 đô la một giờ và vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, mức lương này sẽ tăng lên 15 đô la một giờ. Xem thêm thông tin .
Yukon

$16,77

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 4 hàng năm theo Chỉ số giá tiêu dùng. Xem thêm thông tin .

 

Kết Nối Việc Làm – Mạng Việc Làm Bán Lẻ

Kết nối các nhà bán lẻ đang tuyển dụng với những công nhân tài năng, sẵn có. RCC hiện đang đăng các liên kết đến các cơ hội việc làm bán lẻ chỉ dành cho các thành viên RCC. Truy cập trang Kết nối Công việc RCC .

Thuế bán hàng theo tỉnh

Có ba loại thuế bán hàng ở Canada:  PST, GST  và  HST . Xem tổng quan về Thuế bán hàng của RCC.

Cập nhật gần đây về Mức lương tối thiểu

Leave A Comment