rut tham Express Entry

Canada tổ chức một đợt rút thăm Express Entry khác vào ngày 12 tháng 7

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tổ chức vòng mời Express Entry mới nhất .

Vào ngày 12 tháng 7, bộ đã mời 3.800 ứng cử viên trong một cuộc rút thăm dựa trên ngôn ngữ tiếng Pháp với số điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 375. 

Lưu ý: Đây là một phần update. CIC News sẽ cập nhật trong tuần. 

Dưới đây là tổng quan về kết quả Express Entry gần đây nhất: 

Ngày 11 tháng 7 

Vào ngày 11 tháng 7, IRCC đã mời 800 ứng viên trong một cuộc rút thăm toàn chương trình. Các ứng viên yêu cầu điểm CRS tối thiểu là 505, cao hơn đáng kể so với ba lời mời lựa chọn dựa trên danh mục vào tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 511 yêu cầu đối với các ứng viên trong đợt rút thăm ngày 4 tháng 7. 

Nhận đánh giá Express Entry miễn phí

4-7 tháng 7 

IRCC đã tổ chức bốc thăm vào bốn ngày liên tiếp vào tuần trước, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7. 

Những lời mời được phát hành vào ngày 4 tháng 7 là từ một cuộc rút thăm bất ngờ cho tất cả các chương trình , trong đó 700 ứng viên được mời cần có điểm CRS tối thiểu là 511. Đây là điểm CRS yêu cầu cao nhất cho bất kỳ cuộc rút thăm nào của tất cả các chương trình cho đến nay vào năm 2023. 

Lần rút thăm thứ hai trong tuần, vào ngày 5 tháng 7, là đợt mời đầu tiên được dự đoán trước dành cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) được chọn. IRCC đã mời 500 ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 486. IRCC đã thông báo rằng đợt rút thăm này sẽ diễn ra trước một tuần. 

Trong lần rút thăm thứ ba vào tuần trước, IRCC đã mời 1.500 ứng viên vào ngày 6 tháng 7 trong một cuộc rút thăm lựa chọn dựa trên danh mục dự kiến ​​dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với điểm CRS giới hạn là 463. 

Lần mở thưởng thứ tư trong tuần diễn ra vào ngày 7 tháng 7 . ITA đã được cấp cho 2.300 ứng viên có khả năng nói tiếng Pháp tốt và điểm CRS tối thiểu là 439. 

27-28 tháng 6 

Vào ngày 27 tháng 6, IRCC đã mời 4.300 ứng viên trong một cuộc rút thăm toàn chương trình. Những ứng cử viên này yêu cầu CRS tối thiểu là 486. 

Vào ngày 28 tháng 6, IRCC đã ban hành ITA đầu tiên cho lựa chọn dựa trên danh mục . Nhìn chung, 500 ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe và điểm CRS tối thiểu là 476 đã được mời đăng ký thường trú. 

Lựa chọn dựa trên danh mục 

Bộ trưởng Nhập cư Canada, Sean Fraser, đã thông báo vào ngày 31 tháng 5 rằng IRCC đã hoàn thiện các hạng mục để lựa chọn dựa trên hạng mục . Những danh mục này đã được mong đợi sau sự đồng ý của hoàng gia về Dự luật C-19 tại quốc hội Canada vào tháng 6 năm ngoái và nó đã trở thành luật. Luật trao cho bộ trưởng di trú quyền mời các ứng cử viên nhập cư kinh tế, những người sẽ hỗ trợ nền kinh tế của Canada và quảng bá tiếng Pháp bên ngoài Quebec . 

Điều này có nghĩa là bộ trưởng có thể mời những người mới dựa trên các thuộc tính cụ thể, chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc, thay vì tập trung vào điểm CRS tổng thể. 

Các danh mục đã được chọn sau khi thảo luận với các bên liên quan và chính quyền cấp tỉnh và vùng lãnh thổ để xác định những khoảng cách quan trọng nhất trong lực lượng lao động của Canada. Các ngành nghề có nhu cầu cao như sau: 

  • Chăm sóc sức khỏe 
  • Các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) 
  • Các ngành nghề, như thợ mộc, thợ sửa ống nước và nhà thầu 
  • Chuyên chở 
  • Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp 
  • Các ngành cần Trình độ tiếng Pháp vững vàng 

Các ứng cử viên được chọn theo các hạng mục này vẫn phải đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry. Việc có điểm CRS cao cũng có lợi vì các ứng viên vẫn sẽ được xếp hạng với nhau. 

Theo Kế hoạch cấp độ nhập cư 2023-2025 , IRCC có kế hoạch tiếp nhận 82.880 thường trú nhân mới đến Canada thông qua Express Entry vào cuối năm 2023. Con số này sẽ tăng lên 109.020 vào năm 2024 và 114.000 vào năm 2025. Các hạng mục Express Entry mới sẽ giúp đảm bảo rằng những người mới đến đến Canada đang giúp đạt được các mục tiêu này đồng thời củng cố lực lượng lao động của Canada. 

Leave A Comment