Thí điểm Lộ trình Di chuyển Kinh tế Economic Mobility Pathways Pilot

Thí điểm Lộ trình Di chuyển Kinh tế Economic Mobility Pathways Pilot

Thí điểm Con đường Di chuyển Kinh tế (EMPP) kết hợp tái định cư người tị nạn và nhập cư kinh tế. Đó là một con đường mà

  • giúp những người tị nạn có tay nghề nhập cư vào Canada thông qua các chương trình kinh tế hiện có
  • cung cấp cho nhà tuyển dụng quyền truy cập vào một nhóm ứng viên đủ điều kiện mới để lấp đầy cơ hội việc làm

Nhập cư vào Canada thông qua EMPP

Cách thức hoạt động của chương trình thí điểm đối với ứng viên

EMPP là gì và nó sẽ cung cấp những gì cho người tị nạn có tay nghề

Ai đủ điều kiện

Những yêu cầu bạn cần đáp ứng cho chương trình thí điểm này

Làm sao để đăng kí

Những hồ sơ nào bạn cần chuẩn bị và cách nộp chúng

Sau khi bạn nộp đơn

Cách chúng tôi xử lý đơn đăng ký của bạn và nhận được tình trạng thường trú nhân của bạn

Chuẩn bị đến Canada

Thông tin chúng tôi gửi cho bạn và sự trợ giúp bạn có thể nhận được sau khi đến nơi

Thuê người tị nạn có tay nghề thông qua EMPP

Cách thức thí điểm hoạt động đối với người sử dụng lao động

EMPP làm gì và tại sao bạn nên thuê thông qua EMPP

Tìm ứng viên và chương trình

Tìm một người tị nạn lành nghề và chương trình thuê họ thông qua

Cách hỗ trợ nhân viên mới

Tìm hiểu những gì bạn nên làm để hỗ trợ các ứng viên bạn tuyển dụng

Leave A Comment