Tìm hiểu xem bạn có phải là người không thể được chấp nhận

Tìm hiểu xem bạn có phải là người không thể được chấp nhận

Không thể chấp nhận được nghĩa là gì

Một số người không được phép đến Canada. Họ “không thể được chấp nhận” theo luật nhập cư của Canada .

Viên chức nhập cư Canada sẽ quyết định xem bạn có thể vào Canada hay không khi bạn:

  • nộp đơn xin thị thực hoặc Giấy phép Du lịch Điện tử (eTA) hoặc
  • khi bạn đến một cảng nhập cảnh.

Có nhiều lý do khác nhau mà chúng tôi không thể cho phép bạn vào Canada , chẳng hạn như lý do an ninh, hình sự hoặc y tế.

Nếu bạn không được chấp nhận vào Canada

Thông thường, nếu bạn không được chấp nhận vào Canada, bạn sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này. Nếu bạn có lý do chính đáng để đến Canada phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, chúng tôi có thể cấp cho bạn giấy phép cư trú tạm thời .

Nếu bạn đã phạm tội hoặc bị kết tội, bạn có một số lựa chọn để khắc phục tình trạng không được chấp nhận phạm tội của mình .

Mức phạt khi lái xe khi say rượu

Nếu bạn lái xe trong tình trạng say rượu hoặc ma túy, bao gồm cả cần sa, bạn có thể không được chấp nhận vì tội phạm nghiêm trọng . Điều này có nghĩa là:

  • bạn sẽ không thể nhập cảnh hoặc ở lại Canada trừ khi chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cư trú tạm thời
  • bạn sẽ phải trả phí xử lý CAN$229,77 cho giấy phép và không có gì đảm bảo bạn sẽ được phép nhập cảnh hoặc ở lại quốc gia này

Tìm hiểu thêm về các hình phạt mới .

Leave A Comment

Mục lục
Bài liên quan