SINP International Skilled Worker Công nhân lành nghề quốc tế

SINP International Skilled Worker Công nhân lành nghề quốc tế: Thủ tục và hướng dẫn

Tổng quan

Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 5 năm 2022

Khi nộp đơn xin Thường trú cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), người nộp đơn phải nộp đơn trực tuyến (Đăng nhập | Cổng thông tin thường trú) . Bạn có thể muốn tham khảo hướng dẫn của IRCC về cách đăng ký Thường trú với tư cách là Người được đề cử cấp tỉnh. Nếu bạn không thể nộp đơn trực tuyến và cần có sự điều chỉnh, kể cả đối với tình trạng khuyết tật, bạn có thể yêu cầu đơn đăng ký ở định dạng khác (giấy, chữ nổi hoặc chữ in lớn) .

Tìm hiểu thêm về các thủ tục và hướng dẫn được sử dụng cho các danh mục phụ Công nhân lành nghề quốc tế.

Danh mục có sẵn

Để đủ điều kiện được đề cử, bạn phải đáp ứng các tiêu chí của SINP và cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết được liệt kê bên dưới. Xin lưu ý rằng phí đăng ký, nếu áp dụng cho danh mục bạn đang đăng ký, sẽ không được hoàn lại.

Các đơn đăng ký trong mỗi danh mục sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được. SINP có quyền ưu tiên các đơn đăng ký để đáp ứng các ưu tiên chiến lược của Chính phủ Saskatchewan. Để kiểm tra thời gian xử lý đơn đăng ký hiện tại, vui lòng truy cập Thời gian xử lý đơn đăng ký .

Trước khi bạn đăng ký vào Chương trình Đề cử Người nhập cư Saskatchewan (SINP), vui lòng xem lại các tiêu chí đủ điều kiện và các tài liệu cần thiết để đăng ký vào một trong các danh mục phụ Công nhân lành nghề quốc tế (ISW) bên dưới.

Hạng mục Công nhân lành nghề quốc tế (ISW) dành cho những người lao động có tay nghề cao sống ở nước ngoài muốn làm việc và sinh sống tại Saskatchewan. Có ba danh mục phụ mà người lao động có tay nghề quốc tế có thể đăng ký theo SINP.

1. Công nhân lành nghề quốc tế: Lời mời làm việc

Danh mục phụ này dành cho những người lao động có tay nghề:

 • Có lời mời làm việc cho một nghề nghiệp có tay nghề cao ở Saskatchewan;
 • Ai đang sống ở nước ngoài hoặc ở Canada; Và
 • Đáp ứng các tiêu chí của danh mục phụ.

Tìm hiểu những gì bạn cần để đăng ký SINP với tư cách là một công nhân lành nghề quốc tế với lời mời làm việc từ Saskatchewan bằng cách xem xét các tiêu chí đủ điều kiện và các tài liệu cần thiết .

2. Công nhân lành nghề quốc tế: Con đường tài năng công nghệ

Danh mục phụ này dành cho những người lao động trong lĩnh vực đổi mới và công nghệ có tay nghề cao:

 • Có lời mời làm việc cho nghề nghiệp có tay nghề cao ở Saskatchewan;
 • Đang sống ở Canada hoặc ở nước ngoài;
 • Đáp ứng các tiêu chí của tiểu mục; Và,
 • Có thể nằm trong Nhóm nhập cư nhanh, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) (không bắt buộc).

Tìm hiểu những gì bạn cần để đăng ký SINP với tư cách là công nhân lành nghề quốc tế thông qua danh mục phụ Saskatchewan Express Entry bằng cách xem xét các tiêu chí đủ điều kiện  và các tài liệu cần thiết .

3. Công nhân lành nghề quốc tế: Nghề nghiệp có nhu cầu

Danh mục phụ này dành cho những người lao động có tay nghề:

 • Không có lời mời làm việc ở Saskatchewan nhưng có tay nghề cao trong ngành nghề đang có nhu cầu;
 • Ai đang sống ở nước ngoài hoặc ở Canada; Và
 • Đáp ứng các tiêu chí của danh mục phụ.

Tìm hiểu những gì bạn cần để đăng ký SINP với tư cách là công nhân lành nghề quốc tế trong ngành nghề đang có nhu cầu ở Saskatchewan bằng cách xem xét các tiêu chí đủ điều kiện và các tài liệu cần thiết .

4. Công nhân lành nghề quốc tế: Saskatchewan Express Entry

Danh mục phụ này dành cho những người lao động có tay nghề:

 • Không có lời mời làm việc ở Saskatchewan;
 • Ai đang sống ở nước ngoài hoặc ở Canada;
 • Đang nằm trong nhóm nhập cảnh nhanh của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC); Và
 • Đáp ứng các tiêu chí của danh mục phụ.

Tìm hiểu những gì bạn cần để đăng ký SINP với tư cách là công nhân lành nghề quốc tế thông qua danh mục phụ Saskatchewan Express Entry bằng cách xem xét các tiêu chí đủ điều kiện và các tài liệu cần thiết .

5. Thí điểm kỹ năng khó điền

Danh mục phụ này dành cho những người lao động có trình độ trung cấp và thấp hơn:

 • Có lời mời làm việc cho nghề nghiệp trung cấp hoặc tay nghề thấp đủ điều kiện ở Saskatchewan;
 • Đang sống ở Canada hoặc ở nước ngoài;
 • Đáp ứng tiêu chí của phi công

Tìm hiểu những gì bạn cần để đăng ký SINP với tư cách là công nhân lành nghề quốc tế thông qua chương trình thí điểm bằng cách xem xét các tiêu chí đủ điều kiện  và các tài liệu cần thiết .

Trước khi bạn nộp đơn

Để đơn giản hóa quy trình đăng ký, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã có được các tài liệu cần thiết và có sẵn thông tin bên dưới. Các đơn đăng ký được gửi mà không có các tài liệu cần thiết dưới đây sẽ bị đóng và trả lại cho bạn. Một ứng dụng đã đóng không thể được mở lại hoặc được xem xét để xem xét lần thứ hai. Nếu đơn đăng ký của bạn bị đóng, bạn sẽ phải bắt đầu lại quy trình đăng ký nếu bạn chọn đăng ký lại.

Thông tin chi tiết hơn về các tài liệu cần thiết dưới đây có thể được tìm thấy tại:

Tên bản ghi Saskatchewan Express Entry Nghề nghiệp theo yêu cầu Với lời mời làm việc Lời mời làm việc của Con đường Nhân tài Công nghệ Con đường Tài năng Công nghệ Express Entry Kỹ năng khó điền
NGƯỜI ĐƠN CHÍNH
Số hồ sơ Express Entry
Giấy khai sinh
Hộ chiếu
Tình trạng hôn nhân (nếu đã kết hôn hoặc chung sống)
Chứng chỉ Giáo dục/Đào tạo Lưu ý 1
Đánh giá chứng chỉ giáo dục Lưu ý 2 Lưu ý 2 Lưu ý 5 Lưu ý 2
Giấy phép của Saskatchewan (bao gồm cả y tế) nếu có thể nếu có thể nếu có thể nếu có thể nếu có thể nếu có thể
Kinh nghiệm làm việc
Kiểm tra ngôn ngữ Lưu ý 3 Lưu ý 3 Lưu ý 6
Quỹ thanh toán & kế hoạch thanh toán Lưu ý 5
Bằng chứng kết nối với Saskatchewan nếu có thể nếu có thể
Lời mời làm việc
Thư chấp thuận công việc
Giấy phép lao động nếu có thể nếu có thể nếu có thể nếu có thể
Mẫu đơn đăng ký chung IMM-0008 dành cho Canada
IMM-0008DEP Người phụ thuộc/Tuyên bố bổ sung (nếu có)<
Phụ lục A: Bối cảnh/Tuyên bố
IMM-5406 Thông tin bổ sung về gia đình
VỢ CHỒNG
Giấy khai sinh (nếu đi kèm)
Hộ chiếu (nếu đi kèm)
Tình trạng hôn nhân (nếu đã kết hôn hoặc chung sống và nếu đi cùng)
Phụ lục A: Bối cảnh/Tuyên bố
IMM-5406 Thông tin bổ sung về gia đình
NGƯỜI PHỤ THUỘC(nếu đi kèm)
Giấy khai sinh
Hộ chiếu
CÁC MẪU ĐÃ KÝ KHÁC(nếu có)
Bản khai của người dịch
IMM-5476 Sử dụng người đại diện
IMM-5465 Cơ quan tiết lộ thông tin cho cá nhân được chỉ định
IMM-5409 Tuyên bố theo luật định về mối quan hệ luật chung
 • Lưu ý số 1: Nếu người nộp đơn yêu cầu điểm cho giáo dục.
 • Lưu ý số 2: Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) là bắt buộc đối với trình độ học vấn thu được bên ngoài Canada.
 • Lưu ý số 3:
  • Nếu người nộp đơn là người bản xứ đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp nơi họ là công dân hoặc thường trú nhân, họ không bắt buộc phải cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ; tuy nhiên, họ sẽ không nhận được bất kỳ điểm nào trong bài đánh giá điểm về ngôn ngữ.
  • Nếu nghề nghiệp dự định của người nộp đơn là một ngành nghề được chỉ định thuộc Cấp độ 4 về Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER), họ phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ ngay cả khi tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
  • Nếu người nộp đơn không phải là người bản xứ đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, họ phải cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ.
 • Lưu ý #4: Việc đề cử có Điều kiện có thể được cấp với yêu cầu người được đề cử cung cấp bằng chứng hoàn thành MELT và giấy phép Loại 1 để loại bỏ các điều kiện đề cử.
 • Lưu ý số 5: IRCC yêu cầu đối với Đơn xin thường trú.
 • Lưu ý số 6:
  • Nếu hiện đang làm việc cho nhà tuyển dụng mời bạn làm việc, hãy đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do nhà tuyển dụng đưa ra trong lời mời làm việc của bạn. Nhà tuyển dụng của bạn sẽ đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn.
  • Nếu hiện không làm việc cho người sử dụng lao động mời bạn làm việc, phải có khả năng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp ở Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 5 trở lên.
  • Nếu đăng ký vào luồng này với tư cách là ứng viên IRCC Express Entry thì phải có kết quả kiểm tra ngôn ngữ đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ Express Entry của liên bang .

Trước khi chuyển sang bước tiếp theo, hãy xem lại và sắp xếp các biểu mẫu đã điền cũng như tài liệu hỗ trợ của bạn để đảm bảo rằng bạn có một gói đơn đăng ký hoàn chỉnh.

Người nộp đơn chỉ có thể có một đơn đăng ký đang hoạt động với SINP tại một thời điểm. Nhiều ứng dụng sẽ không được chấp nhận.

Người nộp đơn chỉ có thể có một đơn đăng ký đang hoạt động với SINP tại một thời điểm. Nếu bạn bị phát hiện có nhiều hơn một đơn đăng ký đang được xử lý thì bạn sẽ có 10 ngày để rút tất cả trừ một đơn đăng ký. Nếu không nhận được phản hồi trong thời hạn quy định thì SINP sẽ xử lý đơn đăng ký gần đây nhất của bạn và tất cả các đơn đăng ký khác sẽ bị đóng. Một ứng dụng đã đóng không thể được mở lại hoặc được xem xét để xem xét lần thứ hai.

Khi bạn đã sẵn sàng đăng ký

 • Đăng ký tại SINP Đăng ký trực tuyến .
  • Lưu ý: nếu bạn nhận được Lời mời đăng ký (ITA) với tư cách là ứng viên Biểu hiện sự quan tâm (EOI) thì bạn phải đăng nhập bằng chính tài khoản mà bạn đã tạo cho hồ sơ EOI của mình. Nếu bạn đang nộp đơn với một lời mời làm việc, thì bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản.
 • Hoàn thành các phần khác nhau của ứng dụng trực tuyến của bạn. Quét và tải lên tất cả các biểu mẫu đã điền đầy đủ và các tài liệu cần thiết ở định dạng PDF lên đơn đăng ký trực tuyến của bạn. Giữ bản gốc cho hồ sơ của bạn.
 • Lưu đơn đăng ký, thanh toán phí (chỉ dành cho các danh mục phụ Saskatchewan Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu) và gửi đơn đăng ký trực tuyến.
 • Sau khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được thư qua email xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký của bạn.

Sau khi bạn nộp đơn

Sàng lọc trước

 • Bước đầu tiên trong quá trình xử lý đơn đăng ký của bạn được gọi là sàng lọc trước. Trong quá trình sàng lọc trước, ứng dụng của bạn sẽ được kiểm tra tính đầy đủ. Đơn đăng ký của bạn sẽ được coi là hoàn chỉnh nếu tất cả các tài liệu được liệt kê trong OASIS đã được gửi, bao gồm cả bằng chứng hỗ trợ các điểm được yêu cầu trong hồ sơ EOI của bạn.
 • Nếu đơn đăng ký của bạn hoàn tất thì nó sẽ được chuyển sang đánh giá thêm.
 • Nếu đơn đăng ký của bạn không đầy đủ thì đơn đăng ký của bạn sẽ bị đóng và bạn sẽ nhận được một lá thư qua email liệt kê các tài liệu còn thiếu trong đơn đăng ký của bạn. Đơn đăng ký được coi là không đầy đủ khi thiếu tài liệu hỗ trợ hoặc không hợp lệ (ví dụ: tài liệu trống, hoàn thành một phần, không thể xác định hoặc không liên quan) hoặc người nộp đơn không cung cấp tài liệu để hỗ trợ các điểm được yêu cầu trong hồ sơ EOI của họ (ví dụ: tài liệu để chứng minh mối liên hệ với Saskatchewan).
 • Một ứng dụng đã đóng không thể được mở lại hoặc được xem xét để xem xét lần thứ hai. Nếu đơn đăng ký của bạn bị đóng, bạn sẽ phải bắt đầu lại quy trình đăng ký nếu bạn chọn đăng ký lại.

Tiêu chí đánh giá và khuyến nghị

 • Bước thứ hai trong quá trình xử lý đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn được gọi là đánh giá. Trong quá trình đánh giá, đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn sẽ được xem xét để xác định xem bạn có cung cấp thông tin cần thiết để đáp ứng các tiêu chí của danh mục mà bạn đã đăng ký hay không.
 • Nếu chúng tôi cần thêm thông tin từ bạn để xử lý đơn đăng ký của bạn thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một lá thư qua email yêu cầu bạn gửi thông tin và/hoặc tài liệu trực tiếp trên hệ thống OASIS. Bạn có 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu qua email để gửi thông tin và/hoặc tài liệu trên hệ thống OASIS. Nếu chúng tôi không nhận được thông tin và/hoặc tài liệu trong vòng 10 ngày thì chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá đơn đăng ký của bạn. Việc thiếu thông tin được yêu cầu có thể có nghĩa là SINP không thể xác minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu, điều này có thể dẫn đến việc đơn đăng ký của bạn bị coi là không đủ điều kiện.
 • Lưu ý rằng bằng cách gửi đơn đăng ký tới SINP, bạn đã cho phép chúng tôi xác minh thông tin bạn đã cung cấp mà không cần phê duyệt bổ sung.

Phán quyết

 • Bước cuối cùng trong quá trình xử lý đơn đăng ký của bạn được gọi là quyết định. Dựa trên đánh giá, chúng tôi sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện để được đề cử theo SINP hay không.

Rút đơn đăng ký

 • Bạn có thể rút đơn đăng ký của mình bất cứ lúc nào trừ khi đang tiến hành Đánh giá tính toàn vẹn của chương trình.
 • Yêu cầu rút đơn đăng ký của bạn phải được gửi đến địa chỉ email import@gov.sk.ca và bao gồm (các) lý do cho yêu cầu đó.
 • Nếu quá trình Đánh giá tính toàn vẹn của chương trình đối với đơn đăng ký của bạn đang được tiến hành khi chúng tôi nhận được yêu cầu rút đơn đăng ký của bạn thì SINP có thể từ chối yêu cầu của bạn cho đến khi quá trình điều tra đơn đăng ký của bạn kết thúc.

Đơn đăng ký được đề cử (Lời mời làm việc & Nghề nghiệp theo yêu cầu)

 • Nếu đơn đăng ký của bạn đã được chấp thuận thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn và/hoặc người đại diện của bạn một gói đề cử qua email bao gồm:
  • Thư chấp thuận đề cử SINP;
  • Thư hỗ trợ giấy phép lao động SINP (nếu có); Và
  • Thông tin về cách tiến hành nộp đơn xin Thường trú (PR) với Chính phủ Canada.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho Văn phòng Tiếp nhận Tập trung (CIO), Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) về đề cử của bạn. Bạn phải nộp đơn xin PR cho IRCC trong vòng sáu tháng kể từ khi được SINP đề cử.
 • IRCC cũng sẽ tiến hành đánh giá đơn đăng ký của bạn bao gồm đánh giá sức khỏe, an ninh và hồ sơ tội phạm trước khi cấp thị thực cho bạn và các thành viên gia đình đi cùng của bạn.
 • IRCC có thể yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào từ bạn bất kỳ lúc nào trong quá trình đăng ký.

*Bạn phải liên hệ với SINP để thông báo cho văn phòng của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về tình trạng hôn nhân hoặc gia đình hoặc thay đổi địa chỉ trước khi nhận được tình trạng thường trú nhân. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng việc làm của bạn, thì bạn phải liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email theo địa chỉ di trú@gov.sk.ca trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thay đổi việc làm, nếu không bạn có nguy cơ bị thu hồi Giấy chứng nhận đề cử. Để biết thêm thông tin về quy trình này, vui lòng xem tab Sửa đổi hoặc Mở rộng Đề cử SINP bên dưới.

Đơn đăng ký được đề cử (Express Entry)

Điều gì xảy ra sau khi bạn được chấp thuận đề cử

 1. SINP sẽ nhập thông tin chi tiết về đề cử của bạn vào hệ thống Express Entry.
 2. IRCC sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận đề cử của SINP. Bạn có 30 ngày để chấp nhận đề cử SINP trong hệ thống Express Entry.
 3. Sau khi bạn chấp nhận đề cử SINP, IRCC sẽ mời bạn nộp đơn xin thường trú. Bạn có 60 ngày để nộp đơn này. Hãy chắc chắn làm theo hướng dẫn từ IRCC về cách gửi đơn đăng ký của bạn. Xem Lời mời đăng ký – Người nhập cư có tay nghề (Express Entry) để biết thêm thông tin.
 4. IRCC sẽ gửi cho bạn các bước kiểm tra y tế. Họ cũng có thể yêu cầu thêm tài liệu. Bạn có thể phải tham dự một cuộc phỏng vấn.
 5. Nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu, IRCC sẽ cấp thị thực thường trú cho bạn và các thành viên gia đình đi cùng của bạn.

*Bạn phải liên hệ với SINP để thông báo cho văn phòng của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về tình trạng hôn nhân hoặc gia đình hoặc thay đổi địa chỉ trước khi nhận được tình trạng thường trú nhân. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng việc làm của bạn, thì bạn phải liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email theo địa chỉ di trú@gov.sk.ca trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thay đổi việc làm, nếu không bạn có nguy cơ bị thu hồi Giấy chứng nhận đề cử. Để biết thêm thông tin về quy trình này, vui lòng xem tab Sửa đổi hoặc Mở rộng Đề cử SINP bên dưới.

Đơn đăng ký không đủ điều kiện

 • Nếu đơn đăng ký của bạn chưa được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn và/hoặc người đại diện của bạn một lá thư qua email thông báo rằng bạn không đủ điều kiện để được SINP đề cử.
 • Đơn đăng ký sẽ bị coi là không đủ điều kiện nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
  • Bạn không đáp ứng các tiêu chí của chương trình;
  • Bạn không gửi tài liệu mà chúng tôi yêu cầu trong khung thời gian do SINP quy định;
  • Bạn không gửi tài liệu có thông tin có thể kiểm chứng được; Và
  • Bạn không chứng minh được rằng ý định sống và làm việc tại Saskatchewan của bạn là chân thật và đúng sự thật.
 • Nếu đơn đăng ký của bạn được coi là không đủ điều kiện và bạn muốn đăng ký lại, xin lưu ý rằng:
  • Bạn chỉ có thể nộp đơn lại SINP sau khi giải quyết xong lý do dẫn đến quyết định không đủ điều kiện;
  • Những người nộp đơn đã bị IRCC hoặc SINP đình chỉ không thể nộp đơn lại SINP cho đến khi việc đình chỉ được dỡ bỏ;
  • Đơn đăng ký được gửi lại sẽ phải tuân theo thời gian và thủ tục xử lý giống như tất cả các đơn đăng ký gửi đến; Và
  • Những người nộp đơn bị SINP từ chối vẫn có thể nộp đơn vào IRCC theo diện nhập cư liên bang, nếu họ cảm thấy mình đáp ứng các tiêu chí.

Sửa đổi hoặc gia hạn đề cử SINP

Giấy chứng nhận đề cử có giá trị trong sáu tháng. Việc sửa đổi Giấy chứng nhận đề cử bao gồm việc gia hạn thời gian và/hoặc sửa đổi.

Nếu bạn muốn sửa đổi Giấy chứng nhận đề cử của mình, bạn phải gửi Yêu cầu sửa đổi và/hoặc gia hạn tới SINP thông qua OASIS. Yêu cầu phải đến từ bạn hoặc người đại diện được ủy quyền của bạn.

Chúng tôi có thể tham khảo ý kiến ​​của IRCC để xác định xem đơn đăng ký của bạn đang ở giai đoạn đánh giá nào và liệu có thể thực hiện thay đổi vào thời điểm đó hay không. Mọi thay đổi về điều kiện đề cử sẽ được thông báo tới IRCC.

Yêu cầu sửa đổi và/hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đề cử của bạn:

 • Thông tin được cung cấp cho IRCC trên Giấy chứng nhận đề cử của bạn có thể được sửa đổi. Điều này có thể xảy ra nếu có sự thay đổi về việc làm hoặc hộ chiếu hoặc nếu có yêu cầu của IRCC hoặc SINP.
 • Giấy chứng nhận đề cử sẽ không được sửa đổi để bổ sung hoặc loại bỏ vợ/chồng (nếu đã kết hôn hoặc đã ly hôn) hoặc con cái phụ thuộc (nếu sinh ra sau khi được đề cử).
  • Không cần phải có Giấy chứng nhận đề cử sửa đổi để người được đề cử tiếp tục nộp đơn xin thường trú miễn là việc mang thai và/hoặc sinh con đã được tiết lộ trực tiếp cho cơ quan cấp thị thực IRCC đang xử lý.
 • Yêu cầu sửa đổi và/hoặc gia hạn phải bao gồm lý do yêu cầu và bao gồm các tài liệu cần thiết để hỗ trợ và hoàn thành yêu cầu đó.
 • Yêu cầu gia hạn phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn đề cử. Ngày hết hạn của đề cử được ghi trên thư đề cử. Bạn phải cung cấp lời giải thích chi tiết về lý do hết hạn trong yêu cầu của bạn.
 • Việc gia hạn giấy chứng nhận đề cử sẽ có hiệu lực trong ba tháng.
 • Có thể cấp tối đa hai lần gia hạn vì lý do làm trì hoãn việc nộp Đơn xin thường trú (ví dụ: nếu IRCC yêu cầu gia hạn hoặc yêu cầu nộp đơn lại, nếu có sự chậm trễ trong việc lấy chứng chỉ cảnh sát, thay đổi tình trạng việc làm, chuyển giao kỹ thuật lỗi từ phía SINP, v.v.). Chỉ một trong những phần mở rộng đó có thể được cấp cho những người được đề cử đang gặp khó khăn trong việc tích lũy số tiền cần thiết để trả phí xử lý IRCC.
 • Không có gì đảm bảo rằng yêu cầu gia hạn và/hoặc sửa đổi sẽ được chấp thuận.
 • SINP có quyền cung cấp thời gian gia hạn ngắn hơn trong một số trường hợp.

 

Yêu cầu đánh giá lần thứ hai

Nếu đơn đăng ký của bạn bị SINP cho là không đủ điều kiện và bạn tin rằng đã xảy ra lỗi trong quá trình xử lý đơn đăng ký hoặc trong quá trình đánh giá đơn đăng ký dựa trên các tiêu chí tại thời điểm đăng ký thì bạn có thể yêu cầu xem xét lại lần thứ hai.

Đánh giá thứ hai dựa trên thông tin có trong đơn đăng ký ban đầu. Do đó, bạn không được gửi tài liệu hỗ trợ mới trừ khi SINP mắc lỗi xử lý hoặc thủ tục dẫn đến thông tin không được xem xét trong đánh giá ban đầu.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể xử lý một đơn đăng ký bất cứ lúc nào, điều đó có nghĩa là nếu bạn đã gửi đơn đăng ký mới cho SINP trong khi quá trình xem xét thứ hai đang được tiến hành, bạn sẽ cần phải hủy đơn đăng ký của mình để xem xét lần thứ hai để có đơn đăng ký mới. đơn được chấp nhận để đánh giá.

Yêu cầu xem xét lần thứ hai phải được thực hiện từ đơn đăng ký trực tuyến của bạn khi đơn đăng ký đó được coi là không đủ điều kiện. Hệ thống sẽ có nút “Yêu cầu xem xét lần thứ hai” trong phần Trạng thái sau khi đơn đăng ký của bạn được đặt thành không đủ điều kiện. Bạn có thể nhấp vào nút và điền vào Mẫu yêu cầu đánh giá thứ hai. Khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện trong phần “Xác nhận tạo hồ sơ”, hãy nhấp vào nút “Tạo yêu cầu khiếu nại”. Yêu cầu của bạn sẽ được tạo và thêm vào đơn đăng ký của bạn và sẽ được SINP xem xét. Không cần nộp riêng. Bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày SINP ban hành thư không đủ điều kiện để đưa ra yêu cầu. Hệ thống sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào khi hết thời hạn 30 ngày.

Nút “Rút yêu cầu đánh giá lần thứ hai” sẽ khả dụng sau khi yêu cầu của bạn được chấp nhận và đưa vào hàng đợi. Nút này sẽ cho phép bạn rút lại yêu cầu của mình nếu bạn quyết định không theo đuổi quy trình này.

 • Yêu cầu xem xét lần thứ hai sẽ không được xem xét nếu yêu cầu của bạn được đưa ra và nhận sau 30 ngày kể từ ngày SINP cấp thư không đủ điều kiện cho bạn.
 • Yêu cầu xem xét lần thứ hai có thể bị từ chối nếu bạn không thể biện minh cho lý do xem xét của mình. Khi yêu cầu bị từ chối, trường hợp của bạn sẽ kết thúc. Nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận, trường hợp xem xét thứ hai sẽ được tạo và bạn sẽ được thông báo qua email rằng đơn đăng ký của bạn đã được xem xét lần thứ hai.
 • Các đơn đăng ký được xem xét lần thứ hai sẽ phải tuân theo quy trình xem xét lần thứ hai và thời gian xử lý được tính từ khi nhận được yêu cầu. Thời gian xử lý đánh giá lần thứ hai khác nhau tùy thuộc vào số lượng yêu cầu nhận được và mức tồn kho của các ứng dụng đang được xem xét. Sau khi quá trình xem xét hoàn tất, bạn sẽ được thông báo về quyết định xem xét thứ hai qua email.

Nếu quyết định không đủ điều kiện bị hủy bỏ thông qua lần xem xét thứ hai, đơn đăng ký của bạn có thể được chấp thuận để đề cử hoặc thông tin bổ sung hoặc cập nhật có thể được yêu cầu từ bạn để kết thúc quá trình xem xét.

Nếu quyết định không đủ điều kiện được giữ nguyên sau lần xem xét thứ hai thì hồ sơ sẽ bị đóng. Không có khiếu nại hoặc xem xét thêm về đơn đăng ký này.

Đại diện nhập cư có thể đại diện cho các đơn đăng ký đang hoạt động, bao gồm các đơn đang được xử lý và các đơn có đề cử hợp lệ và các đơn đã bị từ chối hoặc từ chối trước thời hạn yêu cầu xem xét lần thứ hai.

Đánh giá tính toàn vẹn của chương trình

Nếu có căn cứ để tin rằng người nộp đơn và/hoặc người đại diện của họ đã cung cấp thông tin sai lệch trong đơn đăng ký thì Đơn vị Liêm chính Chương trình (PIU) của chúng tôi sẽ tiến hành điều tra hành vi xuyên tạc.

Những lý do dẫn đến việc xem xét này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • khai báo sai;
 • (các) tài liệu gian lận;
 • thông tin sai lệch;
 • thông tin quan trọng được yêu cầu nhưng không được tiết lộ;
 • lạm dụng và sử dụng chương trình không phù hợp; và/hoặc
 • vi phạm luật pháp và chính sách của liên bang và tỉnh liên quan đến nhập cư.

Một cuộc điều tra về hành vi trình bày sai có thể diễn ra ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình SINP và có thể bao gồm việc xem xét tất cả thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký hiện tại và/hoặc trước đây của người nộp đơn.

Nếu nghi ngờ có sự xuyên tạc thì chúng tôi sẽ tạm dừng việc xử lý đơn đăng ký để chờ điều tra. Người nộp đơn hoặc người đại diện của họ, nếu có, sẽ nhận được Thư về sự công bằng về thủ tục qua email nêu rõ các lý do mà chúng tôi tin rằng đã xảy ra hành vi xuyên tạc.

 • Sau khi nhận được thư, người nộp đơn sẽ có cơ hội gửi bằng chứng trong vòng mười (10) ngày để chứng minh rằng họ không có hành vi xuyên tạc.
 • Quyết định sẽ được đưa ra sau khi PIU xem xét thông tin do người nộp đơn cung cấp theo Thư Công bằng về Thủ tục.
 • Các quyết định của PIU có thể bao gồm việc làm cho đơn đăng ký PIU không đủ điều kiện có hoặc không có việc đình chỉ.
 • Nếu phát hiện có hành vi xuyên tạc thì người nộp đơn có thể bị đình chỉ sử dụng SINP từ hai đến năm năm.
 • Nếu việc trình bày sai được phát hiện là không xảy ra thì đơn đăng ký sẽ được đưa trở lại quá trình xử lý.
 • Các đại diện và người sử dụng lao động cũng có thể bị điều tra hoặc bị tòa án ra lệnh trừng phạt theo Đạo luật Dịch vụ Nhập cư và Tuyển dụng Lao động Nước ngoài nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng đã có sự xuyên tạc liên quan đến họ.
 • SINP không có quy trình kháng cáo đối với các đơn đăng ký được PIU nhận thấy không đủ điều kiện. Các đơn đăng ký bị coi là PIU không đủ điều kiện sẽ không được xem xét để xem xét lần thứ hai.

Rút lại giấy chứng nhận đề cử

Giấy chứng nhận đề cử có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Nếu chúng tôi nhận được thông tin từ IRCC hoặc các nguồn khác cho thấy đã xảy ra gian lận hoặc trình bày sai trong đơn đăng ký của bạn;
 • Nếu hoàn cảnh đã thay đổi sau khi bạn được đề cử và bạn không còn đáp ứng các điều kiện để được đề cử nữa;
 • Nếu bạn hoặc người đại diện của bạn, nếu có, đã tự nguyện yêu cầu rút lại đề cử của mình hoặc bạn đã được chấp thuận cấp PR thông qua một chương trình nhập cư không phải là SINP; và/hoặc
 • Nếu SINP được thông báo rằng bạn đã được chấp thuận thường trú (PR) thông qua một chương trình nhập cư không phải SINP.
 • Chúng tôi sẽ kiểm tra từng trường hợp riêng lẻ để xác định xem liệu chúng tôi có phải tiến hành Đánh giá tính liêm chính của chương trình liên quan đến việc rút giấy chứng nhận đề cử hay không. Nếu một cuộc điều tra được thực hiện thì chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ người được đề cử.

Nếu sau khi điều tra, chúng tôi thấy rằng việc rút lại đề cử là cần thiết dựa trên các trường hợp trên thì chúng tôi sẽ rút giấy chứng nhận đề cử hoặc ủng hộ việc IRCC từ chối đơn xin PR của người được đề cử. Sau đó, cá nhân đó sẽ được thông báo bằng thư gửi qua email từ SINP hoặc IRCC. Nếu phát hiện có hành vi xuyên tạc thì người nộp đơn có thể bị đình chỉ sử dụng SINP từ hai đến năm năm cùng với việc rút giấy chứng nhận đề cử.

 • Nếu sau một cuộc điều tra, chúng tôi thấy rằng việc rút lại đề cử là không cần thiết thì chúng tôi sẽ duy trì đề cử.
 • IRCC có quyền cuối cùng từ chối đơn xin PR của người được đề cử.

SINP có thể ủng hộ quyết định của IRCC trong việc từ chối đơn xin PR của bạn bằng cách rút lại giấy chứng nhận đề cử của bạn nếu chúng tôi đồng ý với lý do từ chối. Bạn sẽ được thông báo về quyết định qua email từ SINP.

Khi tiến hành xem xét giấy chứng nhận đề cử, IRCC sẽ được liên hệ và đơn đăng ký PR (trên cơ sở giấy chứng nhận) sẽ được giữ lại. Chúng tôi sẽ thông báo cho IRCC về quyết định duy trì hoặc rút lại đề cử.

Leave A Comment