chương trình định cư Canada

Khám phá hơn 80 chương trình Định cư Canada – Điều gì đang chờ đợi bạn?

Bạn đã biết rằng Canada cung cấp hơn 80 chương trình Định cư khác nhau? Tuy nhiên, làm thế nào để bạn có thể kiểm tra xem chương trình Định cư mà bạn đang được tư vấn có phải là chương trình chính thức của chính phủ hay không? Làm thế nào để bạn có thể đảm bảo rằng điều kiện của bạn phù hợp với chương trình Định cư đó?

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hệ thống và phân loại các chương trình Định cư Canada, kèm theo liên kết đến các trang web chính phủ để bạn có thể tìm hiểu thêm.

Khi bạn truy cập vào trang web của Bộ Di trú, Tị nạn và Nhập cư Canada tại địa chỉ: https://www.canada.ca/en.html

Hãy tìm đến phần “Immigration and Citizenship” và nhấp vào đó. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến phần “Service and information” và nhấp vào “Immigrate”. Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp bằng liên kết sau: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html

CanadaPR là nơi hiển thị tất cả các chương trình Định cư Canada ở cấp độ liên bang, bao gồm:

 1. Chương trình Express Entry
 2. Các chương trình Đề cử Tỉnh bang
 3. Chương trình AIP Định cư khu vực Đại Tây Dương
 4. Chương trình Start-Up Visa (SUV) dành cho doanh nhân khởi nghiệp
 5. Chương trình thí điểm khu vực nông thôn và Phía Bắc
 6. Chương trình Bảo lãnh Gia đình
 7. Diện tay nghề tỉnh bang Quebec
 8. Chương trình Chăm sóc người già và trẻ em (Caregivers)
 9. Chương trình dành cho Vận động viên thể thao, Văn hóa nghệ thuật
 10. Chương trình thí điểm nông nghiệp và thực phẩm (Agri-Food Pilot)
 11. Chương trình Định cư cho Người tị nạn

Đây chỉ là một số chương trình phổ biến. Để tìm hiểu chi tiết về từng chương trình, bạn chỉ cần nhấp vào mỗi mục chương trình và xem thông tin chi tiết.

Ngoài ra, một trong những hình thức định cư phổ biến nhất cho người lao động và người tìm kiếm cơ hội định cư lâu dài là các chương trình Đề cử Tỉnh bang. Để tìm hiểu về các chương trình của từng tỉnh bang, bạn có thể truy cập các trang web sau:

Mỗi tỉnh bang sẽ có các chương trình định cư kinh tế riêng, phù hợp với nhu cầu lao động và phát triển kinh tế của từng tỉnh. Nếu bạn quan tâm đến chương trình Đề cử Tỉnh bang, hãy truy cập vào các trang web của từng tỉnh bang để tìm hiểu thông tin về các chương trình định cư và điều kiện nộp hồ sơ.

Leave A Comment