Canada Kêu Gọi Nhập Cư: Mục Tiêu 500.000 Thường Trú Mới Mỗi Năm. Kế hoạch nhập cư của Canada trong những năm tới thể hiện một tham vọng táo

Kế hoạch nhập cư của Canada trong những năm tới thể hiện một tham vọng táo bạo, hướng đến giải quyết nhu cầu lao động của đất nước đồng thời duy trì cam kết với các giá trị nhân đạo. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu chào đón một lượng kỷ lục cư dân thường trú mới, với trọng tâm là thu hút người lao động có tay nghề để lấp đầy các ngành nghề chủ chốt, hỗ trợ đoàn tụ gia đình và bảo vệ những người tị nạn.

Canada đặt mục tiêu chào đón 1.485.000 thường trú nhân mới từ năm 2024 đến năm 2026, với con số ấn tượng nhất là 485.000 người trong năm 2024. Mục tiêu này thể hiện rõ ràng cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề về thiếu hụt lao động.
Kế hoạch tập trung vào việc thu hút người lao động có tay nghề, đặc biệt trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, khoa học kỹ thuật, ngành nghề, vận tải và nông nghiệp. Đây là một động thái chiến lược để giải quyết tình trạng dân số già hóa và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế Canada.
Bên cạnh nhu cầu kinh tế, kế hoạch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn tụ gia đình. Chính phủ hiểu rằng sự hỗ trợ của gia đình là yếu tố quan trọng cho sự hòa nhập thành công của người mới đến. Kế hoạch nhằm mục đích giúp các gia đình đoàn tụ và tạo điều kiện cho họ xây dựng cuộc sống ổn định ở Canada.

Truyền thống nhân đạo lâu đời của Canada cũng được thể hiện rõ nét trong kế hoạch. Chính phủ cam kết tiếp tục cung cấp sự bảo vệ cho người tị nạn, những người bảo vệ nhân quyền và những người LGBTQI+ bị đàn áp. Cam kết này là một phần quan trọng trong bản sắc của Canada và thể hiện sự ủng hộ kiên định của đất nước đối với những người tìm kiếm sự an toàn và một khởi đầu mới.

Để đảm bảo một cách tiếp cận thống nhất và phối hợp đối với nhập cư, chính phủ đang áp dụng chiến lược “toàn bộ chính phủ”, thu hút sự tham gia của các bộ phận và bên liên quan khác nhau để tối ưu hóa quy trình và hỗ trợ tốt hơn cho người mới đến. Điều này bao gồm hợp tác với các chính phủ tỉnh, thành phố và các tổ chức cộng đồng để tạo điều kiện cho người Canada mới hòa nhập thuận lợi.

Nhận thức rằng hòa nhập không chỉ đơn thuần là đến Canada, kế hoạch nhấn mạnh việc cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ quan trọng cho người mới đến, bao gồm quyền truy cập vào nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo ngôn ngữ và dịch vụ việc làm. Những dịch vụ thiết yếu này rất cần thiết để giúp người nhập cư phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng mới của họ và đóng góp tích cực cho xã hội Canada.

Quebec, với tư cách là một xã hội riêng biệt với chính sách nhập cư của riêng mình, tiếp tục có toàn quyền lựa chọn những người nhập cư đến tỉnh. Kế hoạch ghi nhận những hoàn cảnh độc đáo của Quebec và quyền tự quản chính sách nhập cư của mình.

Trong khi kế hoạch đưa ra các mục tiêu đầy tham vọng cho ba năm tới, nó cũng thừa nhận nhu cầu về tính linh hoạt. Các mục tiêu cho năm 2025 và 2026 được đưa ra dưới dạng phạm vi, cho phép chính phủ điều chỉnh kế hoạch của mình dựa trên điều kiện kinh tế và toàn cầu đang thay đổi.

Nhìn chung, kế hoạch nhập cư của Canada cho năm 2024-2026 là một minh chứng rõ ràng cho cam kết của đất nước đối với tăng trưởng kinh tế, sự đoàn kết xã hội và các giá trị nhân đạo. Bằng cách chào đón người Canada mới và hỗ trợ hòa nhập của họ, Canada đang định vị mình cho một tương lai tươi sáng, một tương lai ôm ấp sự đa dạng, đổi mới và tinh thần chào đón.

Kế Hoạch Mức Nhập Cư 2024-2026

Loại Nhập cư 2024 2025 2026
Tổng số người nhập cư thường trú dự kiến 485.000 430.000 532.500
Tổng số người nhập cư thường trú nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec 26.100
Nhập cư Kinh tế
Lao động kỹ năng cao liên bang 110.770 90.000 116.000
Các chính sách công cộng kinh tế liên bang 0 3.000
Kinh doanh liên bang 5.000 3.500 7.000
Chương trình thí điểm kinh tế: Người chăm sóc; Chương trình thí điểm Nông nghiệp; Chương trình Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc; Dự án Con đường Di động Kinh tế 10.875 6.500 14.500
Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương 6.500 4.000 9.000
Chương trình đề cử tỉnh bang 110.000 105.500 117.000
Người lao động kỹ năng và doanh nghiệp Quebec Sẽ được xác định Sẽ được xác định Sẽ được xác định
Tổng số nhập cư Kinh tế 281.135 250.000 305.000
Nhập cư Gia đình
Vợ/chồng, đối tác và con cái 82.000 77.000 88.000
Cha mẹ và ông bà 32.000 27.000 36.000
Tổng số nhập cư Gia đình 114.000 105.000 130.000
Nhập cư Người tị nạn và Người được bảo vệ
Người được bảo vệ tại Canada và người phụ thuộc ở nước ngoài 27.000 24.000 38.000
Người tị nạn được định cư – Hỗ trợ chính phủ 21.115 16.750 26.000
Người tị nạn được định cư – Do tư nhân bảo trợ 27.750 20.000 31.000
Người tị nạn được định cư – Kết hợp Visa được giới thiệu bởi Văn phòng Visa 250 400
Tổng số Người tị nạn và Người được bảo vệ 76.115 66.000 93.000
Nhập cư Nhân đạo & Từ bi và Các loại khác
Tổng số Nhập cư Nhân đạo & Từ bi và Các loại khác 13.750 9.000 17.500

Leave A Comment