Bộ trưởng nhập cư Canada đề xuất luật mới về quyền công dân Canada theo huyết thống. Bộ trưởng Di trú Marc Miller đã đệ trình một dự luật lên

Bộ trưởng nhập cư Canada đề xuất luật mới về quyền công dân Canada theo huyết thống

Edana Robitaille
Đã xuất bản: ngày 24 tháng 5 năm 2024

Bộ trưởng Di trú Marc Miller đã đệ trình một dự luật lên quốc hội Canada để cho phép giới hạn quyền công dân theo dòng dõi cho thế hệ đầu tiên.

Điều này có nghĩa là nếu dự luật được thông qua, con cái của công dân Canada sinh ra ở nước ngoài có thể truyền quyền công dân cho con cái họ.

Dự luật, còn được gọi là Dự luật C-71, Đạo luật sửa đổi Đạo luật Công dân (2024,) cũng sẽ “khôi phục quyền công dân cho ‘Những người Canada bị mất tích'”. Đây là những người đã mất hoặc không bao giờ có thể có được quốc tịch Canada do luật pháp trước đây và lỗi thời.

Lên lịch tư vấn quốc tịch Canada miễn phí

Bộ trưởng cho biết: “Các quy định hiện hành thường hạn chế quyền công dân của thế hệ đầu tiên, ngoại trừ một số người có mối liên hệ thực sự với Canada”. “Điều này gây ra những hậu quả không thể chấp nhận được đối với các gia đình và tác động đến các lựa chọn trong cuộc sống, chẳng hạn như nơi các cá nhân có thể chọn để sống, làm việc, học tập hoặc thậm chí là nơi sinh con và nuôi dưỡng gia đình. Những thay đổi này nhằm mục đích mang tính toàn diện và bảo vệ giá trị của quốc tịch Canada, vì chúng tôi cam kết thực hiện quy trình cấp quốc tịch một cách công bằng và minh bạch nhất có thể.”

Tuy nhiên, luật cũng quy định rằng “cha mẹ sinh ra ở nước ngoài có hoặc nhận con nuôi cũng sinh ra bên ngoài Canada sẽ cần phải có ít nhất 1.095 ngày tích lũy hiện diện thực tế ở Canada trước khi sinh hoặc nhận con nuôi để được cấp quyền công dân.”

Nói cách khác, trẻ em được sinh ra hoặc nhận nuôi bởi công dân Canada sinh ra ở nước ngoài sẽ không đủ điều kiện nhập quốc tịch nếu cha mẹ của chúng không thể chứng minh rằng họ đã sống ở Canada tổng cộng ba năm trước khi sinh hoặc nhận con nuôi.

Bộ trưởng cho biết sẽ có thêm thông tin chi tiết nếu dự luật được quốc hội thông qua và nhận được sự đồng ý của hoàng gia. Ông không cung cấp khung thời gian cho việc phê duyệt dự luật.

Dự luật được đề xuất tuân theo quyết định tương tự của Tòa án Tư pháp cấp cao Ontario. Tháng 12 năm ngoái, tòa án tuyên bố rằng giới hạn thế hệ thứ hai là vi hiến . Thẩm phán chủ tọa phán quyết rằng giới hạn thế hệ thứ hai tạo ra sự phân biệt dựa trên nguồn gốc quốc gia vì nó đối xử với những người Canada khi sinh ra vì họ sinh ra ở Canada khác với những người Canada có được quốc tịch do có nguồn gốc từ nơi họ sinh ra ở bên ngoài Canada .

Chính phủ Canada có quyền kháng cáo phán quyết nhưng đã chọn không kháng cáo với lý do đồng ý rằng luật hiện hành có những hậu quả “không thể chấp nhận được” đối với những người Canada có con sinh ra ở nước ngoài.

Làm thế nào để có được bằng chứng về quyền công dân

Theo luật hiện hành, chính phủ Canada yêu cầu giấy chứng nhận quốc tịch Canada để xác nhận tình trạng công dân đối với những người sinh ra ở nước ngoài.

Các cá nhân đủ điều kiện có thể nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quốc tịch Canada vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời của họ. Việc cha mẹ người Canada của họ còn sống hay đã qua đời không thành vấn đề.

Người nộp đơn phải chứng minh rằng ít nhất một trong số cha mẹ ruột hoặc cha mẹ hợp pháp của họ là công dân Canada vào thời điểm họ (người nộp đơn) sinh ra.

Sau khi Người tị nạn Nhập cư và Quốc tịch Canada (IRCC) nhận được đơn đăng ký, họ sẽ cấp “xác nhận đã nhận” và xử lý đơn đăng ký.

Theo dữ liệu về thời gian xử lý mới nhất hiện có, có thể mất tới ba tháng đối với người nộp đơn ở Canada và Hoa Kỳ, và lâu hơn đối với những người ở các quốc gia khác.

Lên lịch tư vấn quốc tịch Canada miễn phí

Leave A Comment