bc pnp

Về Chương trình Định cư tỉnh bang BC PNP

Về Chương trình Định cư tỉnh bang BC PNP British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP)

Trang này được cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.

Chương trình Định cư Tỉnh BC (BC PNP) là chương trình nhập cư kinh tế do Ban chương trình Nhập cư của Chính phủ tỉnh British Columbia quản lý.

Chương trình cho phép tỉnh lựa chọn và đề cử lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế và doanh nhân để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của B.C., hỗ trợ các ưu tiên chính phủ và giúp tăng trưởng kinh tế của B.C. Nếu bạn được đề cử, bạn và gia đình của bạn có thể nộp đơn cho IRCC để trở thành cư dân thường trú của Canada.

Các chủ đề trên trang này:

 • Ưu tiên chiến lược và các sáng kiến
 • Nghề ưu tiên
 • Cập nhật COVID-19
 • Thời gian xử lý
 • Phí BC PNP
 • Liên hệ với chúng tôi.

1. Điểm mấu chốt & các sáng kiến chiến lược BC PNP

Chương trình định cư tỉnh British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP) là chương trình nhập cư kinh tế do chính phủ tỉnh quản lý và được thực thi theo Thỏa thuận Nhập cư Canada – British Columbia (CBCIA). Thông qua chương trình BC PNP, B.C. đề cử các ứng viên giúp giải quyết nhu cầu độc đáo của thị trường lao động của tỉnh và đóng góp vào phát triển kinh tế.

B.C. được phân bổ một số lượng đề cử cố định hàng năm. Các ưu tiên và sáng kiến chiến lược giúp đảm bảo rằng BC PNP được thực thi một cách hiệu quả nhất, giữ cho chương trình phù hợp với Kế hoạch Kinh tế StrongerBC, đồng thời giữ vững tính toàn vẹn của chương trình và hỗ trợ các ứng viên đủ tiêu chuẩn đạt được thành công.

Tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá BC PNP để đảm bảo nó phù hợp với các nỗ lực khôi phục để hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ.

1.1. Hỗ trợ cho nền kinh tế chăm sóc sức khỏe của B.C.

B.C. cần nhiều hơn các nhân viên chăm sóc sức khỏe và giáo viên giáo dục sớm early childhood educators (ECEs). Theo BC PNP, những nghề này được ưu tiên, tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế chăm sóc. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe trong các ngành nghề được chọn lọc và các ECEs sẽ được ưu tiên truy cập để đăng ký, đảm bảo cơ hội được đánh giá theo tiêu chí đủ điều kiện của chương trình.

Các đăng ký có nghề nghiệp trên danh sách trước định sẵn của các nghề y tế và ECEs được ưu tiên, và có một đề nghị công việc cố định phù hợp tại B.C. sẽ được ưu tiên truy cập vào BC PNP. Luồng sức khỏe được mở cho bất kỳ nghề nghiệp nào.

Được ưu tiên qua những kênh đăng ký trực tiếp như những nhân viên làm việc tại cơ quan y tế hoặc những vẽ trúng thăm đối với những nhân viên đủ điều kiện với một công việc đề nghị làm việc tại một trong những nghề y tế được yêu cầu. Do đó, những ứng viên và nhà tuyển dụng phải tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí của chương trình liên quan, xin vui lòng xem xét kỹ Hướng dẫn Chương trình Di cư Kỹ năng BC PNP để biết chi tiết cụ thể.

1.2. BC PNP Tech

BC PNP Tech cung cấp cho nhà tuyển dụng kỹ sư công nghệ. B.C. tiếp tục tuyển dụng và giữ chân những nhân tài quốc tế trong các nghề công nghệ khi không có đủ lao động kỹ thuật địa phương. Sáng kiến này cung cấp cho những người lao động ngoại quốc và sinh viên quốc tế cơ hội có thường trú nhân, giúp họ phát triển kinh tế và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp tại BC.

BC PNP Tech đã hỗ trợ hơn 6.000 nhân viên công nghệ được đề cử để trở thành thường trú nhân kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2017. BC PNP Tech giúp đảm bảo rằng B.C. có thể tiếp tục thu hút và giữ chân những nhân tài cần thiết để duy trì và phát triển ngành công nghệ trong tỉnh.

Các tính năng chính của BC PNP Tech

Các tính năng chính của BC PNP Tech dựa trên dịch vụ, thời gian, ưu tiên và tương tác đáp ứng nhu cầu của ngành công nghệ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ concierge cho những công ty muốn hỗ trợ ứng viên dưới chương trình BC PNP Tech. Nếu bạn là một nhà tuyển dụng ngành công nghệ tại B.C. và muốn biết thêm về chương trình hoặc các chương trình khác, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua địa chỉ email PNPConcierge@gov.bc.ca.

Chúng tôi tiến hành các cuộc rút thăm đặc biệt chỉ dành cho các ứng viên ngành công nghệ để đảm bảo rằng những ứng viên có kỹ năng chuyên môn cao sẽ được ưu tiên truy cập vào chương trình. Chúng tôi cũng chỉ định một đội ngũ chuyên trách để xử lý hồ sơ, dẫn đến việc xử lý đơn của các ứng viên công nghệ được thực hiện nhanh chóng hơn.

Chúng tôi tiếp tục tương tác một cách chủ động với nhà tuyển dụng công nghệ và các bên liên quan trong ngành, thông qua các hoạt động tiếp thị và các hoạt động khác, để cập nhật các vấn đề đang đối mặt với ngành công nghệ tại B.C.

Lợi ích đối với ứng viên:

 • Một con đường nhập cư không yêu cầu Chứng nhận ảnh hưởng đến thị trường lao động (LMIA).
 • Thư hỗ trợ giấy phép làm việc cho ứng viên đăng ký để họ có thể nộp đơn xin cấp giấy phép làm việc mới hoặc gia hạn giấy phép làm việc hiện tại và tiếp tục làm việc trong quá trình xin thường trú nhân.
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email và điện thoại cho đến khi trở thành thường trú nhân.

1.3. Chương trình Economic Mobility Pathways Pilot (EMPP)

Vào năm 2018, Cục Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã khởi động chương trình Economic Mobility Pathways Pilot (EMPP) nhằm cung cấp các lộ trình bổ sung đến thường trú vĩnh viễn cho các tị nạn có kỹ năng.

EMPP giúp các nhà tuyển dụng tìm kiếm các tị nạn có kỹ năng cho các vị trí không thể tuyển dụng được nội bộ do thiếu nhân lực ở British Columbia. Các ứng viên EMPP thành công sẽ trở thành thường trú nhân tại tỉnh và đóng góp kỹ năng và kinh nghiệm của mình cho nhà tuyển dụng mới và thị trường lao động của British Columbia.

Các đối tác tham gia chương trình bao gồm IRCC, tỉnh B.C. (BC PNP), Tổ chức UNHCR và các đối tác tổ chức phi chính phủ được chỉ định (NGO).

Vai trò của IRCC

IRCC sẽ tiếp tục tiếp nhận đơn đăng ký EMPP theo các lộ trình nhập cư kinh tế. IRCC cũng chịu trách nhiệm giám sát hoạt động và chỉ đạo chính sách của EMPP.

Vai trò của BC PNP

Vai trò của BC PNP là xử lý đăng ký và đơn đăng ký từ các ứng viên EMPP có kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu.

Kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022, đối tượng được phép tham gia EMPP đã mở rộng để bao gồm đề nghị việc làm toàn thời gian vĩnh viễn trong một nghề có kỹ năng ngoài khu vực Metro Vancouver Regional District (MVRD).

Tỉnh sẽ ban đầu nhắm đến tối đa 50 tị nạn có kỹ năng EMPP đáp ứng tiêu chí chương trình và được giới thiệu cho BC PNP bởi một đối tác NGO được chỉ định.

BC PNP Tech sẽ chấp nhận đăng ký và đơn xin của ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với:

 • Các nghề công nghệ thông tin chính của BC PNP Tech – nếu đề nghị việc làm nằm trong khu vực đô thị vùng Metro Vancouver (MVRD).
 • Tất cả các nghề có kỹ năng đủ điều kiện – nếu đề nghị việc làm nằm ngoài khu vực MVRD.

Vai trò của các đối tác NGO được chỉ định

Các đối tác NGO được chỉ định sẽ hỗ trợ trong việc xác định ứng viên ở nước ngoài có kỹ năng và trình độ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, và sẽ tạo sự phù hợp với các cơ hội địa phương. Họ cũng sẽ cung cấp việc chuẩn bị và nộp đơn xin nhập cư cho các ứng viên của EMPP.

Các đối tác NGO được chỉ định có thể giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên tị nạn có kỹ năng đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện của EMPP ở nước ngoài.

Các đối tác NGO được chỉ định cho EMPP bao gồm:

 • Talent Beyond Boundaries
 • RefugePoint
 • TalentLift
 • JumpStart Refugee Talent
 • Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS)
 • FOCUS Humanitarian Assistance
 • Windmill Microlending (microloans for candidates)

Điều kiện đủ để được tham gia EMPP:

 • Đáp ứng yêu cầu của IRCC đối với EMPP
 • Đáp ứng yêu cầu của BC PNP cho Stream Skilled Worker nếu có đề nghị việc làm ở ngoài Metro Vancouver Regional District (MVRD)
 • Đáp ứng yêu cầu của BC PNP cho BC PNP Tech nếu có đề nghị việc làm trong MVRD
 • Được giới thiệu bởi một tổ chức đối tác phi chính phủ đã được chỉ định (NGO Partner)

Thông tin chi tiết về điều kiện đủ, yêu cầu và quy trình có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn Chương trình Di dân Kỹ năng BC PNP.

Quy trình:

Nhà tuyển dụng ở B.C. muốn tuyển dụng một ứng viên EMPP cho một vị trí trong một trong những nghề thuộc BC PNP Tech, mà không thể tìm được người địa phương, có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức đối tác NGO được chỉ định.

Thông tin thêm:

Nếu bạn là nhà tuyển dụng tuyển dụng cho một trong những nghề đủ điều kiện cho BC PNP Tech và muốn biết thêm về EMPP, vui lòng gửi email đến PNPConcierge@gov.bc.ca để biết thêm thông tin.

Truy cập trang web của IRCC để biết thông tin về EMPP, yêu cầu đủ điều kiện liên bang và quy trình đăng ký.

1.4. Định cư doanh nhân BC

Các chương trình định cư doanh nhân cho phép British Columbia thu hút và chọn lọc các doanh nhân có khả năng đầu tư và kinh nghiệm kinh doanh, và đề cử họ để định cư ở British Columbia và quản lý doanh nghiệp của họ. Các doanh nhân quốc tế hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế British Columbia và cùng với gia đình của họ, giúp tạo sự đa dạng trong các cộng đồng đô thị và nông thôn trên toàn tỉnh.

Để hỗ trợ sự phát triển kinh tế cân bằng và mạnh mẽ trên toàn tỉnh, Chương trình Định cư Doanh nhân (EI) Regional Pilot được khởi động vào năm 2019. EI Regional Pilot dựa trên sự hợp tác giữa cộng đồng và chính phủ tỉnh để thu hút và xác định các doanh nhân nước ngoài đề xuất các doanh nghiệp phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế của cộng đồng.

Dưới EI Base, các ứng viên có thể đề xuất bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có. Để hỗ trợ cân bằng, lời mời định kỳ có thể được nhắm mục tiêu vào bắt đầu hoặc mua các doanh nghiệp hiện có, đặc biệt là đối với những người ở các trung tâm nhỏ hơn.

Các ngành kinh doanh cụ thể cũng có thể được ưu tiên để đăng ký dưới EI Base. Khi được xác nhận, chúng sẽ được thêm vào trang web này trước khi có lời mời định kỳ để đăng ký.

2. Các Nghề ưu tiên BC PNP

Phần này sẽ liệt kê các nghề ưu tiên có thể được mời nộp đơn trong các vòng gọi tuyển định kỳ.

 • Các nghề công nghệ BC PNP Tech
 • Nghề chăm sóc: Nghề y tế
 • Nghề chăm sóc: Nghề chăm sóc trẻ em
 • Các nghề ưu tiên khác

Để biết thêm thông tin về các vòng gọi tuyển định kỳ, vui lòng truy cập trang Mời nộp đơn. Để biết mô tả chi tiết về các nhiệm vụ chính của mỗi nghề, vui lòng truy cập phân loại nghề nghiệp quốc gia.

2.1. Các nghề ưu tiên trong chương trình BC PNP Tech

10030 Quản lý nhà cung cấp viễn thông

20012 Quản lý hệ thống thông tin và máy tính

21100 Nhà vật lý học và nhà thiên văn học

21210 Nhà toán học, nhà thống kê và nhà tài chính bảo hiểm

21211 Nhà khoa học dữ liệu

21220 Chuyên gia bảo mật mạng

21221 Chuyên gia hệ thống doanh nghiệp

21222 Chuyên gia hệ thống thông tin

21223 Chuyên viên phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu

21230 Nhà phát triển và lập trình hệ thống máy tính

21231 Kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm

21232 Nhà phát triển và lập trình phần mềm

21233 Nhà thiết kế trang web

21234 Nhà phát triển và lập trình trang web

21300 Kỹ sư dân dụng

21301 Kỹ sư cơ khí

21310 Kỹ sư điện và điện tử

21311 Kỹ sư máy tính (ngoại trừ nhà thiết kế phần mềm)

21320 Kỹ sư hóa học

21399 Những kỹ sư chuyên nghiệp khác

22110 Công nghệ và kỹ thuật sinh học

22220 Kỹ thuật viên mạng máy tính và trang web

22221 Kỹ thuật viên hỗ trợ người dùng

22222 Kỹ thuật viên thử nghiệm hệ thống thông tin

22310 Kỹ sư và kỹ thuật viên điện và điện tử

22312 Kỹ thuật viên và kỹ sư công cụ và máy móc công nghiệp

50011 Quản lý xuất bản, phim ảnh, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn

51111 Nhà văn và tác giả (trừ tác giả kỹ thuật)

51112 Nhà văn kỹ thuật

51120 Nhà sản xuất, đạo diễn, kịch múa và nghề liên quan

52119 Các nghề kỹ thuật và điều phối khác trong các bộ phận phim ảnh, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn

52112 Kỹ thuật viên truyền hình

52113 Kỹ thuật viên ghi âm và ghi hình

52120 Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa

53111 Trợ lý và nhân viên điều khiển trong ngành phim ảnh, truyền hình, nhiếp ảnh và nghệ thuật biểu diễn

2.2. Care economy: Các nghề chăm sóc sức khỏe

30010 Quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

31100 Chuyên gia trong lâm sàng và y học thí nghiệm

31101 Chuyên gia phẫu thuật

31102 Bác sĩ đa khoa và gia đình

31110 Nha sĩ

31112 Thợ thính giác và ngôn ngữ học

31120 Dược sĩ

31121 Dược chuyên gia và chuyên gia dinh dưỡng

31200 Nhà tâm lý học

31201 Thầy thuốc chỉnh hình

31202 Thầy thuốc vật lý trị liệu

31203 Nhà vật lý trị liệu

31204 Nhà vật lý trị liệu và các chuyên gia khác trong đánh giá và trị liệu

31209 Các chuyên gia nghề nghiệp khác trong chẩn đoán và điều trị sức khỏe

31300 Các nhân viên điều phối và giám sát chăm sóc y tế

31301 Y tá và điều dưỡng tâm thần đăng ký

31302 Y tá chuyên nghiệp

31303 Trợ lý bác sĩ, bà đỡ và các chuyên gia y tế khác

32101 Thợ nha khoa được cấp phép

32102 Nghề y tế khẩn cấp

32103 Nhà hô hấp, nhà thực hiện phổi tâm thần học và các chuyên gia kỹ thuật tim mạch

32109 Các chuyên gia kỹ thuật khác trong đánh giá và trị liệu

32110 Thợ làm răng giả

32111 Răng sứ và thợ nha khoa

32112 Các chuyên gia kỹ thuật làm răng

32120 Kỹ thuật viên xét nghiệm y tế

32121 Kỹ thuật viên chụp chẩn đoán y học

32122 Kỹ thuật viên siêu âm y tế

32123 Các chuyên gia điện tim và chuyên gia chẩn đoán điện sinh lý học

32124 Các chuyên gia kỹ thuật dược phẩm

32129 Các chuyên gia kỹ thuật y tế khác

32200 Nhà chuyên môn y học cổ truyền Trung Quốc và chuyên gia châm cứu

33100 Trợ lý nha sĩ và trợ lý thợ nha khoa

33101 Trợ lý xét nghiệm y tế và các chuyên gia kỹ thuật liên quan

33102 Các nhân viên chăm sóc y tế, phục vụ bệnh nhân và giúp việc

33103 Các trợ lý kỹ thuật nhà thuốc và các trợ lý nhà thuốc

41300 Các nhân viên xã hội

41301 Nhà tâm lý học và các chuyên gia trong các phương pháp trị liệu chuyên sâu liên quan

42201 Nhân viên xã hội và dịch vụ cộng đồng

Đối với mục đích của BC PNP, chỉ có trợ lý chăm sóc sức khỏe / người giúp việc chăm sóc sức khỏe được đủ điều kiện theo NOC 33102.

2.3. Nghề chăm sóc trẻ em

42202 Giáo viên và trợ giúp giáo dục trẻ sớm

2.4. Các nghề ưu tiên khác

31103 Bác sĩ thú y

32104 Kỹ thuật viên sức khỏe động vật và kỹ thuật viên thú y

3. Thông tin COVID-19

Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang web của Bộ Di trú, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC) để cập nhật thông tin mới nhất về các thay đổi chính sách tạm thời của chính phủ liên quan đến khách du lịch, người lao động tạm thời hoặc sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất có thể được tìm thấy tại:

Tất cả các thông tin mới nhất về COVID-19 tại British Columbia: trang web này bao gồm các liên kết đến thông tin và hỗ trợ.

Gọi số 1-888-COVID19 để được cung cấp thông tin và dịch vụ không liên quan đến sức khỏe.

Truy cập Canada.ca/coronavirus hoặc liên hệ với đường dây thông tin về coronavirus tại số 1-833-784-4397.

4. Thời gian xử lý

Thời gian xử lý cho biết chúng tôi sẽ xử lý đơn xin vào Chương trình Định cư Nước ngoài tỉnh BC (BC PNP) trong bao lâu. Trang này cung cấp thời gian xử lý ước tính hiện tại.

Thời gian xử lý chương trình được tính từ ngày chúng tôi nhận được đầy đủ hồ sơ của bạn và được tính trên cơ sở 80% các trường hợp. Thời gian xử lý có thể thay đổi tùy theo khả năng của chương trình.

Chúng tôi sẽ không hoàn lại phí đơn xin sau khi chúng tôi bắt đầu xem xét đơn của bạn.

Định cư Canada theo diện tay nghề Tỉnh bang BC PNP

  • Thời gian xử lý ước tính
   • 3 tháng

Yêu cầu sau đề cử

  • Thời gian xử lý ước tính
   • 3 tháng

Đối với các yêu cầu cần thiết giờ, chúng tôi đề nghị bạn nộp yêu cầu của mình sớm để chúng tôi có đủ thời gian xử lý.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu sau đề cử, vui lòng tham khảo trang Đề cử viên.

Đăng ký / đơn đăng ký Nhập cư Doanh nhân

Giai đoạn | Thời gian xử lý ước tính

Thông báo điểm đăng ký | 6 tuần (tính từ ngày nhận đăng ký)

Thông báo quyết định đơn đăng ký (giai đoạn giấy phép lao động) | 4 tháng (tính từ ngày xác nhận đầy đủ đơn đăng ký)

Thông báo quyết định đơn đăng ký (giai đoạn báo cáo cuối cùng) | 4 tháng (tính từ ngày xác nhận đầy đủ báo cáo cuối cùng)

Cần thêm thông tin?

Vui lòng liên hệ với BC PNP nếu bạn có câu hỏi về thời gian xử lý. Chúng tôi sẽ không trả lời yêu cầu cập nhật trạng thái nếu chúng tôi đang trong thời gian xử lý như trên.

5. Liên hệ với BC PNP

5.1. Sự riêng tư của bạn

Theo Luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Sự riêng tư, BC PNP chỉ có thể chia sẻ thông tin về đơn của một ứng viên với ứng viên hoặc đại diện được ủy quyền của họ. BC PNP không thể chia sẻ thông tin về đơn xin của một ứng viên với bên thứ ba không được ủy quyền. Điều này bao gồm các chủ doanh nghiệp địa phương quan tâm đến đơn xin Di trú Tiểu bang British Columbia liên quan đến việc bán tiềm năng của họ.

5.2. Thông tin chung

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ:

PNPInfo@gov.bc.ca: Đối với các câu hỏi về yêu cầu, tiêu chí và quy trình đơn xin Di trú kỹ năng

En.Imm@gov.bc.ca: Đối với các câu hỏi về yêu cầu, tiêu chí và quy trình đơn xin Di trú doanh nhân và Dự án Chiến lược

PNPPostNom@gov.bc.ca: Để thông báo về một việc mất việc, hoặc thay đổi trạng thái nhập cư hoặc sự thay đổi thành viên gia đình của bạn

PNPConcierge@gov.bc.ca: Nếu bạn là nhà tuyển dụng công nghệ, nhân viên của Cơ quan Y tế hoặc đại diện cộng đồng hoặc đại diện phát triển kinh tế

Nếu bạn có câu hỏi về trạng thái đơn xin của mình, hãy kiểm tra thời gian xử lý ước tính trước tiên. Chúng tôi chỉ cung cấp cập nhật trạng thái nếu xử lý đã vượt qua tiêu chuẩn xử lý đăng tải.

Nếu bạn được đề cử bởi BC PNP, bạn có thể truy cập hỗ trợ sau đề nghị qua trang điều khiển của bạn trong BCPNP Online. Đối với thời gian xử lý yêu cầu sau đề nghị, hãy kiểm tra thời gian xử lý.

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Chương trình Đề cử tỉnh BC

450 – 605 Robson Street

Vancouver, BC V6B 5J3

Canada

Giờ làm việc hiện tại để đến gặp trực tiếp làm việc:

Thứ hai: đóng cửa

Thứ ba: 8:30 sáng – 4:30 chiều

Thứ tư: 8:30 sáng – 4:30 chiều

Thứ năm: 8:30 sáng – 4:30 chiều

Thứ sáu: đóng cửa

Các giờ làm việc này có thể thay đổi.

Số fax: 604-660-4092

Số điện thoại: 604-775-2227 (đây là một đường dây thoại)

Nếu bạn có câu hỏi về gian lận nhập cư hoặc lo lắng liên quan đến gian lận, truy cập phần Gian lận và Scams nhập cư của chúng tôi.

Leave A Comment