Làm cách nào để tính thời gian ở Canada khi nộp đơn xin quốc tịch Canada

Làm cách nào để tính thời gian ở Canada khi nộp đơn xin quốc tịch Canada?

Vimal Sivakumar
Đã xuất bản: ngày 5 tháng 1 năm 2024

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch Canada, hầu hết người nộp đơn phải sống ở Canada ít nhất 1.095 ngày (3 năm) trong 5 năm ngay trước ngày họ ký đơn xin nhập quốc tịch.

Đây là điều mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) gọi là yêu cầu hiện diện thực tế đối với quốc tịch Canada. Trong hầu hết các trường hợp, việc tính toán thời gian ở Canada chỉ công nhận những ngày mà người nộp đơn sống ở Canada sau khi trở thành thường trú nhân (PR).

Lưu ý: IRCC khuyến khích người nộp đơn xin quốc tịch “nộp đơn với hơn 1.095 ngày sống ở Canada trong trường hợp có vấn đề với việc tính toán”

Lên lịch tư vấn quốc tịch Canada miễn phí

Tuy nhiên, người nộp đơn cũng có thể sử dụng thời gian ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời (TR) hoặc người được bảo vệ để đáp ứng yêu cầu này. Để hỗ trợ thêm cho những người nộp đơn xin quốc tịch Canada tương lai, các công cụ như công cụ tính quốc tịch này có thể giúp ước tính thời điểm bạn có thể đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch Canada.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết đầy đủ về yêu cầu hiện diện thực tế của IRCC đối với quốc tịch Canada tại đây .

Định nghĩa của IRCC về người tạm trú và người được bảo vệ

Điều quan trọng là IRCC định nghĩa các thuật ngữ “người tạm trú” và “người được bảo vệ” bằng cách sử dụng các mô tả sau:

Cư dân tạm thời là công dân nước ngoài “được phép nhập cảnh hoặc lưu trú tại Canada với tư cách là du khách, sinh viên hoặc người có giấy phép cư trú tạm thời”.

Người được bảo vệ là người “được xác định là [cần] bảo vệ hoặc [được đánh giá] là người tị nạn theo quy ước bởi Ủy ban Nhập cư và Tị nạn hoặc đã nhận được quyết định tích cực* về Đánh giá Rủi ro Trước khi Di dời” từ IRCC.

*Người yêu cầu tị nạn, bao gồm cả những người được thêm vào yêu cầu tị nạn của thành viên gia đình, sẽ chỉ được tính thời gian ở Canada bắt đầu sau khi người yêu cầu nhận được quyết định tích cực xác nhận rằng họ là người được bảo vệ

Cách tính thời gian ở Canada tùy thuộc vào tình trạng của bạn ở Canada

Trong trường hợp TR và những người được bảo vệ trên khắp Canada , IRCC làm rõ rằng “mỗi ngày ở Canada… trong vòng 5 năm qua được tính là nửa ngày [đối với] sự hiện diện thực tế”.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là TR Canada và những người được bảo vệ chỉ có thể sử dụng tối đa 365 ngày đối với thời gian họ ở Canada. Thời gian còn lại được tính theo yêu cầu này phải là thời gian ở Canada sau khi trở thành PR.

Sử dụng các ví dụ sau đây sẽ minh họa cách những người nộp đơn có các trạng thái khác nhau ở Canada có thể tính toán thời gian họ ở Canada trước khi nộp đơn xin trở thành công dân Canada.

Người tạm trú: Romesh

Romesh sẽ ký đơn xin nhập quốc tịch Canada vào ngày 24 tháng 3 năm 2024. Sau khi đến Canada với tư cách là sinh viên quốc tế vào tháng 9 năm 2019, Romesh trở thành PR vào năm 2022. Anh ấy vẫn ở Canada hàng ngày kể từ khi đến với tư cách là một sinh viên quốc tế.

Ngày ký đơn: Romesh nộp đơn xin quốc tịch vào ngày 24 tháng 3 năm 2024

  1. Khoảng thời gian 5 năm được sử dụng để tính toán sự hiện diện thực tế của Romesh ở Canada là từ ngày 24 tháng 3 năm 2019 đến ngày 23 tháng 3 năm 2024*
  2. Thời gian trước ngày 24/3/2019 không tính được
  3. Romesh không có thời gian ở bên ngoài Canada kể từ khi đến Canada, nhưng IRCC lưu ý rằng bất kỳ ngày nào mà người nộp đơn KHÔNG ở Canada đều không thể được tính

*Không thể tính ngày 24 tháng 3 năm 2024 vì người nộp đơn xin quốc tịch phải đáp ứng các yêu cầu vào ngày trước khi họ nộp đơn xin quốc tịch

Lưu ý: Romesh đến Canada với tư cách du học sinh vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 và chính thức trở thành PR vào ngày 6 tháng 1 năm 2022

Thời gian làm TR: từ ngày 4 tháng 9 năm 2019 đến ngày 5 tháng 1 năm 2022 (855 ngày)

Vì mỗi ngày được tính là 0,5 ngày đối với phép tính này (tối đa 365 ngày), Romesh có thể sử dụng 365 ngày làm TR cho yêu cầu hiện diện thực tế của mình.

Thời gian làm PR: 6/1/2022 đến 23/3/2024 (808 ngày)

Tất cả 808 ngày có thể được tính vào yêu cầu hiện diện vật lý của anh ta.

Do đó: 365 ngày (TR) + 808 ngày (PR) = 1.173 ngày

Người được bảo vệ: Kevin

Kevin đến Canada với tư cách là người được bảo vệ vào năm 2021. Anh ấy sẽ ký đơn xin nhập quốc tịch Canada vào ngày 16 tháng 7 năm 2024. Kevin trở thành thường trú nhân vào đầu năm 2023. Kevin vẫn ở Canada hàng ngày kể từ khi đến với tư cách là người được bảo vệ.

Ngày ký đơn: Kevin nộp đơn xin quốc tịch vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  1. Khoảng thời gian 5 năm được sử dụng để tính toán sự hiện diện thực tế của Kevin ở Canada là từ ngày 16 tháng 7 năm 2019 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024*
  2. Thời gian trước ngày 16/7/2019 không tính được
  3. Kevin không có thời gian ra khỏi Canada kể từ khi đến

*Không thể tính ngày 16 tháng 7 năm 2024 vì người nộp đơn xin quốc tịch phải đáp ứng các yêu cầu vào ngày trước khi họ nộp đơn xin quốc tịch

Lưu ý: Kevin đến Canada với tư cách là người được bảo vệ vào ngày 20 tháng 5 năm 2021 và chính thức trở thành PR vào ngày 19 tháng 2 năm 2023

Thời gian được coi là người được bảo vệ: từ ngày 20 tháng 5 năm 2021 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023 (640 ngày)

Vì mỗi ngày được tính là 0,5 ngày đối với phép tính này (tối đa 365 ngày), Kevin có thể sử dụng 320 ngày làm TR cho yêu cầu hiện diện thực tế của mình.

Thời gian làm PR: 19/02/2023 đến 15/07/2024 (513 ngày)

Tất cả 513 ngày có thể được tính vào yêu cầu hiện diện vật lý của anh ta.

Do đó: 320 ngày (TR) + 513 ngày (PR) = 833 ngày

Thường trú nhân: Shelly

Shelly đã ở Canada với tư cách là PR từ năm 2017 và cô ấy sẽ ký đơn xin nhập quốc tịch Canada vào ngày 6 tháng 6 năm 2024. Vào năm 2019, từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 18 tháng 8, Shelly đã trở về quê hương để giải quyết một số vấn đề cá nhân.

Ngày ký đơn: Shelly nộp đơn xin quốc tịch vào ngày 6 tháng 6 năm 2024

  1. Khoảng thời gian 5 năm được sử dụng để tính toán sự hiện diện thực tế của Shelly ở Canada là từ ngày 6 tháng 6 năm 2019 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024*
  2. Thời gian trước ngày 06/06/2019 không tính được
  3. Shelly đã ở bên ngoài Canada 227 ngày (4 tháng 1 đến 18 tháng 8 năm 2019), nghĩa là những ngày này không thể được tính vào yêu cầu hiện diện thực tế của cô ấy

*Không thể tính ngày 6 tháng 6 năm 2024 vì người nộp đơn xin quốc tịch phải đáp ứng các yêu cầu vào ngày trước khi họ nộp đơn xin quốc tịch

Thời gian làm PR giữa các ngày đủ điều kiện: ngày 6 tháng 6 năm 2019 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 (1.827 ngày)

Tuy nhiên, không phải tất cả 1.827 ngày đều có thể được tính vào yêu cầu hiện diện thực tế của cô ấy vì thời gian ở bên ngoài Canada (227 ngày) phải được trừ vào tổng số đó.

Do đó: 1.827 ngày (PR) – 227 ngày (Bên ngoài Canada) = 1600 ngày

Thông tin bổ sung về yêu cầu hiện diện thực tế đối với quốc tịch Canada

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những người nộp đơn là người lớn phải đáp ứng yêu cầu về sự hiện diện thực tế để đủ điều kiện nhập quốc tịch Canada.

Một số trẻ vị thành niên nộp đơn xin quốc tịch Canada cũng phải đáp ứng yêu cầu về sự hiện diện thực tế

Cụ thể, IRCC chỉ ra rằng trẻ vị thành niên không có cha mẹ là người Canada hoặc cha mẹ đang nộp đơn xin quốc tịch Canada cùng lúc phải đáp ứng yêu cầu hiện diện thực tế giống như người lớn nộp đơn.

Lên lịch tư vấn quốc tịch Canada miễn phí

Leave A Comment