Canada Thay Đổi Chính Sách Nhập Cư: Cơ Hội Mới Cho Doanh Nhân Việt? Canada đang cập nhật các chương trình nhập cư để chào đón các doanh nhân và người lao động tự do

Canada đang cập nhật các chương trình nhập cư để chào đón các doanh nhân và người lao động tự do một cách hiệu quả hơn. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2024, những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chương trình Thị thực Khởi nghiệp (Start-up Visa) và chương trình Định cư diện Tự doanh (Self-Employed Persons Program). Hãy cùng tìm hiểu những thay đổi này có ý nghĩa gì đối với người Việt Nam mong muốn khởi nghiệp và định cư tại Canada.

Chương trình Thị thực Khởi nghiệp: Chất Lượng và Tốc Độ

  • Tập trung vào Chất lượng: Để đảm bảo chất lượng của các doanh nghiệp, mỗi tổ chức được chỉ định chỉ có thể hỗ trợ tối đa 10 công ty khởi nghiệp mỗi năm cho đơn xin thường trú.
  • Xử lý Nhanh hơn: Nếu công ty khởi nghiệp của bạn liên quan đến vốn đầu tư Canada hoặc vườn ươm doanh nghiệp được công nhận, đơn đăng ký của bạn sẽ được ưu tiên, có nghĩa là quyết định sẽ được đưa ra nhanh chóng hơn.

Chương trình dành cho diện tự doanh: Tạm Dừng Nhận Đơn

Giải Quyết Tình Trạng tồn đọng: Để cải thiện thời gian xử lý, chương trình dành cho nhóm tự doanh sẽ tạm dừng nhận đơn đăng ký mới kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2024. Việc tạm dừng này cho phép các dịch vụ di cư giải quyết các đơn đăng ký hiện có và cải thiện quy trình.

Lý do Thay đổi?

Những cập nhật này là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả trong các chương trình nhập cư dành cho doanh nghiệp. Bằng cách quản lý số lượng đơn đăng ký, Canada hướng đến việc đảm bảo thời gian xử lý nhanh hơn cho tất cả mọi người, duy trì sức hút đối với nhân tài toàn cầu.

Tương Lai: Nhiều Cơ hội và Cải tiến Hơn

  • Tăng số lượng người nhập cư: Canada dự định chào đón nhiều doanh nhân nhập cư hơn trong những năm tới, tiếp tục giảm thời gian chờ đợi.
  • Cải tiến Chương trình: Các cải cách đang diễn ra sẽ đảm bảo các chương trình này vẫn hiệu quả và phù hợp với mục tiêu kinh tế của Canada.

Doanh nhân Nhập cư: Quan trọng đối với Nền Kinh tế Canada

Các doanh nhân nhập cư đóng vai trò quan trọng ở Canada, với khoảng một phần ba chủ doanh nghiệp có nhân viên là người nhập cư. Những thay đổi này nhấn mạnh cam kết của Canada trong việc hỗ trợ và thu hút nhân tài khởi nghiệp.

Canada: Điểm đến Hấp dẫn Toàn cầu cho các Công ty Khởi nghiệp

Canada được công nhận là điểm đến hấp dẫn nhất cho những người sáng lập công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới. Tiếp cận vốn, thuế thuận lợi và chất lượng cuộc sống cao khiến Canada trở thành địa điểm lý tưởng để khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Thị thực Khởi nghiệp: Điều kiện và Tác động

  • Điều kiện: Để đủ điều kiện, công ty khởi nghiệp của bạn cần được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm nhà đầu tư thiên thần hoặc vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định.
  • Thành công đã được Chứng minh: Kể từ năm 2013, chương trình đã giúp khoảng 900 doanh nhân khởi nghiệp hơn 300 doanh nghiệp tại Canada.

Xử lý Nhanh hơn cho các Công ty Khởi nghiệp Tiềm năng Cao

Các công ty khởi nghiệp có mức đầu tư tối thiểu 75.000 đô la từ các nguồn cụ thể sẽ được ưu tiên, đảm bảo các quyết định nhanh chóng cho các dự án đầy hứa hẹn.

Với cam kết về chính sách nhập cư hiệu quả và hỗ trợ, Canada đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nhân và người lao động tự do Việt Nam muốn tạo dựng dấu ấn của mình trên trường quốc tế.

Leave A Comment