Chương trình Đề cử Tỉnh bang NL NLPNP Newfoundland và Labrador

Chương trình Đề cử Tỉnh bang NL NLPNP Newfoundland và Labrador

Published On: Tháng Mười Một 6, 2023-
Chương trình Đề cử Tỉnh bang NL NLPNP

Tổng quan về Chương trình Đề cử Tỉnh bang NL (NLPNP) – Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program (NLPNP)

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Newfoundland và Labrador (NLPNP) là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho:

  • Các nhà tuyển dụng ở Newfoundland và Labrador với những thách thức trên thị trường lao động;
  • Công nhân lành nghề, sinh viên tốt nghiệp quốc tế và doanh nhân quan tâm đến việc định cư tại Newfoundland và Labrador

 Chương trình Đề cử Tỉnh bang Newfoundland và Labrador (NLPNP) tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cư của những cá nhân có thể đóng góp tích cực cho nền kinh tế của tỉnh và những người có ý định định cư lâu dài cùng gia đình của họ tại tỉnh Newfoundland và Labrador. Những ứng viên thành công có thể trở thành thường trú nhân của Canada.

Nhà tuyển dụng gặp thách thức về thị trường lao động:

  • Cán bộ Phát triển Thị trường Lao động trên toàn tỉnh sẵn sàng thu hút và hỗ trợ người sử dụng lao động tìm giải pháp cho nhu cầu lực lượng lao động của họ. Cuộc trò chuyện với Cán bộ Phát triển Thị trường Lao động sẽ xác định con đường nhập cư cấp tỉnh nào là giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu nhân lực của nhà tuyển dụng. Nếu Chương trình Đề cử Tỉnh bang NL được xác định là giải pháp cho doanh nghiệp, Cán bộ Phát triển Thị trường Lao động sẽ hỗ trợ nhà tuyển dụng hoàn thành đơn đăng ký Đánh giá Vị trí Tuyển dụng Việc làm (JVA).
  • Để nói chuyện với Cán bộ Phát triển Thị trường Lao động, vui lòng gọi 1-800-563-6600 hoặc gửi email tới JobsPrograms@gov.nl.ca .
  • Bấm vào đây để biết thông tin về các dịch vụ việc làm có sẵn.

NLPNP cung cấp nhiều danh mục. Vui lòng truy cập các trang sau để xem xét tiêu chí đủ điều kiện và nộp đơn đăng ký trực tuyến:

 

Leave A Comment

Mục lục
Bài liên quan
Go to Top