Chính sách bảo mật

Canadapr.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và khách truy cập trang web của chúng tôi và chúng tôi hoạt động tuân thủ đầy đủ Đạo luật quyền riêng tư (RS, 1985, c. P-21) (‘Đạo luật quyền riêng tư’) và Tài liệu điện tử và bảo vệ thông tin cá nhân Hành động liên quan đến cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn.

Chúng tôi muốn cung cấp trải nghiệm người dùng an toàn và bảo mật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin bạn gửi cho chúng tôi vẫn ở chế độ riêng tư và chỉ được sử dụng cho các mục đích được giải thích bên dưới.

Thông tin được thu thập từ khách truy cập và khách hàng trực tuyến của Canadapr.vn

Khi bạn truy cập trang web này, chúng tôi có thể lập hồ sơ về lượt truy cập của bạn và thông tin nhật ký cho các mục đích thống kê và bảo mật. Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào nhưng có thể bao gồm địa chỉ IP và tên miền, ngày, giờ và khoảng thời gian bạn truy cập trang này, các trang bạn truy cập khi ở trang này và loại trình duyệt web bạn đang sử dụng. Chúng tôi cũng ghi lại việc sử dụng công cụ tìm kiếm của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng và hiệu suất trang web của chúng tôi cũng như để tinh chỉnh và phát triển trang web của chúng tôi.

Nếu bạn hoàn thành một trong các bài đánh giá trực tuyến miễn phí, bảng câu hỏi nhập cư hoặc bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào khác trên trang web Canadadpr.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp này để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ và/hoặc tư vấn của bạn, để xác thực danh tính của bạn liên quan đến bất kỳ truy vấn nào của khách hàng, thỉnh thoảng liên hệ với bạn về các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm, nâng cao trang web của chúng tôi theo thông tin và sở thích cá nhân đã nêu của bạn và, trong một số trường hợp nhất định, để liên hệ với bạn qua email.

Lưu trữ thông tin

Canadapr.vn thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo an ninh cho hệ thống của chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi giữ cho bạn đều được lưu trữ trên các máy chủ an toàn được bảo vệ trong các cơ sở được kiểm soát chặt chẽ.

Truy cập và cập nhật thông tin của bạn

Để cho phép chúng tôi duy trì hồ sơ chính xác và/hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ hiệu quả nhất, chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật thông tin cá nhân trực tuyến nếu bất kỳ thông tin nào thay đổi.

Công bố thông tin chung

Chúng tôi không và sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, điện thoại v.v. cho bất kỳ bên ngoài nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi chúng tôi cần làm như vậy trong để thực hiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Các thay đổi về cam kết quyền riêng tư

Nếu bất cứ lúc nào chúng tôi thay đổi cam kết về quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trong phần này của trang web của chúng tôi để bạn luôn biết những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó. Nếu bất cứ lúc nào bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về cam kết bảo mật trực tuyến của Canadapr.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.