WORK PERMIT CANADA LÀ GÌ? CHECKLIST VISA WORK PERMIT

Work Permit hay còn được gọi là giấy phép lao động, là một trong những văn bản xác nhận được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền tại Canada cho phép người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Canada.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ XIN WORK PERMIT CANADA
Để xin Work Permit, người lao động nước ngoài hoặc sinh viên du học tại Canada cần đáp ứng các điều kiện sau:
Đối với người lao động nước ngoài
Những giấy tờ tối thiểu người lao động cần chuẩn bị để xin Work Permit Canada bao gồm:
● Thư mời làm việc.
● Hợp đồng lao động.
● Một bản sao LMIA.
● Có số LMIA (LMIA number).

LMIA là một loại giấy tờ cho phép chủ lao động người Canada có thể hợp pháp thuê một cá nhân lao động người nước ngoài.
Thực chất, đây là văn bản đánh giá tác động của việc thuê lao động nước ngoài đối với tình hình nguồn lao động trong nước.
Một LMIA được đánh giá là tích cực (positive LMIA) sẽ chứng minh được nhu cầu thuê lao động nước ngoài cho một công việc nhất định mà tại thời điểm đó không có lao động người Canada hoặc người thường trú nhân Canada nào phù hợp để tiếp nhận công việc.
Chủ lao động sẽ đứng đơn nộp hồ sơ LMIA và nếu kết quả trả về là Positive (tích cực), người lao động có thể nộp đơn xin Giấy phép lao động (Work Permit) tại Canada.

CHECKLIST VISA WORK PERMIT:

Bấm vào đây để tải về file định dạng word để bạn có thể tự chỉnh sửa.

Vui lòng xem trước CHECKLIST VISA WORK PERMIT định dạng pdf dưới đây: