Checklist hồ sơ định cư Canada:

Bấm vào đây để tải về file định dạng pdf để bạn có thể tự check.

Vui lòng xem trước Checklist hồ sơ định cư Canada định dạng pdf dưới đây: