• Canada mời 3.000 ứng viên Lớp Trải nghiệm Canada trong đợt rút thăm Express Entry mới nhất
  • Hệ thống Nhập cảnh Nhanh của Canada: Cảnh cạnh tranh khốc liệt
  • Lời mời việc làm có thể là vé thông hành của bạn đến thường trú, nhưng hiểu luật là điều then chốt
  • Điều gì xảy ra nếu hồ sơ Express Entry của bạn hết hạn?
  • Canada mời 1.400 ứng viên tham gia rút thăm Express Entry để nâng cao trình độ tiếng Pháp
  • Kết quả rút thăm Express Entry