Định cư Canada Caregivers - Người chăm sóc

Định cư Canada Caregivers – Người chăm sóc

Với tư cách là người chăm sóc, bạn có các lựa chọn đến Canada để trở thành thường trú nhân hoặc làm việc tạm thời.

Trên trang này

Ảnh hưởng của COVID-19 đến các chương trình

Do các vấn đề liên quan đến COVID-19, việc xử lý đơn xin thường trú của người chăm sóc có thể bị chậm trễ (bao gồm mọi đơn xin giấy phép lao động liên quan).  

Nơi thường trú cho người chăm sóc

Giữ tình trạng cư trú tạm thời của bạn

Bạn phải luôn có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ khi làm việc tại Canada. Bạn phải nộp đơn xin

 • gia hạn giấy phép làm việc của bạn trước khi nó hết hạn hoặc
 • thay đổi điều kiện trước khi hết hạn

Nếu bạn đã nộp đơn xin giấy phép lao động mới trước khi giấy phép hiện tại hết hạn, bạn có thể tiếp tục làm việc với các điều kiện tương tự như giấy phép lao động ban đầu trong khi chờ quyết định. Đây được gọi là “trạng thái được duy trì” (trước đây gọi là trạng thái ngụ ý ). Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết.

Đơn xin giấy phép lao động liên quan đến đơn xin thường trú

Sự chậm trễ trong việc xử lý đơn xin thường trú của bạn có nghĩa là bất kỳ đơn xin giấy phép lao động nào liên quan đến nó cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý. Điều này bao gồm:

Lưu ý: Nếu chúng tôi đã gửi cho bạn một lá thư nói rằng bạn đủ điều kiện theo chương trình thường trú mà bạn đã đăng ký thì quyết định về đơn xin giấy phép lao động của bạn không nên bị trì hoãn.

Bạn cũng nên xem xét:

 • Các đơn xin giấy phép lao động phụ thuộc vào quyết định về đơn xin thường trú, chẳng hạn như đơn xin cấp giấy phép lao động theo chương trình Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà, có thể mất một năm hoặc, trong một số trường hợp, thậm chí lâu hơn. Điều này là do chúng tôi phải đánh giá đơn đăng ký PR trước khi cấp giấy phép lao động. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể duy trì trạng thái này trong một năm hoặc hơn.
 • Nếu bạn đang ở trạng thái duy trì trong khi chờ quyết định về đơn đăng ký người chăm sóc của mình, bạn có thể gặp khó khăn khi nhận được một số dịch vụ hoặc phúc lợi của chính phủ.
 • Bạn có thể làm việc trong tình trạng duy trì, nhưng bạn phải duy trì các điều kiện của giấy phép lao động đã hết hạn (ví dụ: làm việc cho cùng một chủ lao động và trong cùng một nghề nghiệp). Nếu bạn rời Canada trong thời gian này, bạn có thể mất trạng thái duy trì và nếu nhập lại, bạn sẽ không thể làm việc cho đến khi chúng tôi đưa ra quyết định về đơn đăng ký của bạn. Cũng có thể bạn không được phép vào lại.
 • Nếu chúng tôi từ chối đơn đăng ký PR của bạn, từ chối vì không đầy đủ hoặc trả lại vì vượt quá giới hạn của năm đó (các chương trình thí điểm chăm sóc có giới hạn về số lượng đơn mà chúng tôi có thể chấp nhận mỗi năm), chúng tôi cũng sẽ trả lại đơn xin giấy phép lao động cùng với bất kỳ đơn đăng ký nào cùng phí bạn đã trả.

Nếu điều này xảy ra

 • bạn sẽ mất trạng thái duy trì nếu bạn không nộp đơn xin giấy phép lao động riêng và
 • nếu bạn không đủ điều kiện để khôi phục trạng thái của mình, bạn sẽ phải rời khỏi Canada

Bạn có thể xem xét việc xin giấy phép lao động khác hoặc gia hạn giấy phép lao động hiện tại không liên quan đến đơn xin thường trú của bạn, chẳng hạn như giấy phép lao động được hỗ trợ bởi Đánh giá tác động thị trường lao động tích cực của người sử dụng lao động.

Đơn xin giấy phép lao động tự nộp

Nếu bạn nộp đơn xin giấy phép lao động không gắn liền với đơn xin thường trú, bạn có thể làm việc cho người sử dụng lao động có Đánh giá tác động thị trường lao động tích cực thông qua Chương trình lao động nước ngoài tạm thời. Loại đơn xin giấy phép lao động dành cho người chăm sóc này hiện nằm trong danh sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 để được xử lý nhanh hơn .

Nếu bạn đang xin giấy phép lao động kèm theo Đánh giá tác động thị trường lao động, có thể có các biện pháp khác được áp dụng trong đại dịch COVID-19 có thể giúp ích cho bạn.

Thay đổi công việc hoặc người sử dụng lao động:

Nếu bạn có giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động và bạn muốn thay đổi công việc hoặc người sử dụng lao động, bạn phải nộp đơn xin giấy phép lao động mới từ bên trong Canada.

Do dịch bệnh COVID-19, bạn không cần phải đợi cho đến khi đơn xin giấy phép lao động của mình được chấp thuận để bắt đầu công việc mới hoặc làm việc cho một chủ lao động mới . Bạn chỉ cần một email từ IRCC cho biết bạn có quyền thay đổi công việc.

Nếu tư cách công nhân của bạn đã hết hạn:

Nếu giấy phép lao động của bạn đã hết hạn, bạn có thể khôi phục lại trạng thái của mình .

Du khách cần giấy phép lao động:

Thông thường, du khách không thể xin giấy phép lao động từ bên trong Canada. Do dịch bệnh COVID-19, du khách hiện có thể nộp đơn trực tuyến để xin giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động .

Trả lời một số câu hỏi để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không và cách đăng ký.

Thí điểm về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và thí điểm về nhân viên hỗ trợ tại nhà

Bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua Chương trình thí điểm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà nếu bạn:

 • đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, và
 • có lời mời làm việc để làm việc ở một trong những ngành nghề này

Thông qua những chương trình thí điểm này, bạn sẽ nhận được giấy phép lao động mở để đến Canada và làm việc tạm thời. Giấy phép làm việc này:

 • bị hạn chế về nghề nghiệp (vì vậy bạn phải làm việc trong ngành nghề cụ thể đó)
 • không cần Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA)
 • cho phép bạn có được kinh nghiệm làm việc cần thiết để đủ điều kiện trở thành thường trú nhân

Nếu gần đây bạn đã làm việc với tư cách là người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc nhân viên hỗ trợ, kinh nghiệm của bạn có thể được tính vào khả năng đủ điều kiện xin thường trú.

Chương trình Người chăm sóc Trực tiếp

Chương trình Người chăm sóc Trực tiếp (LCP) không tiếp nhận những người đăng ký mới.

Bạn chỉ có thể nộp đơn xin thường trú thông qua  Chương trình Người chăm sóc Trực tiếp (LCP)  nếu bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong chương trình và:

 • bạn đang làm việc ở Canada với giấy phép lao động LCP, hoặc
 • bạn đã được chấp thuận cấp giấy phép lao động LCP đầu tiên dựa trên Đánh giá tác động thị trường lao động được gửi tới Việc làm và Phát triển xã hội Canada vào hoặc trước ngày 30 tháng 11 năm 2014

Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc ở Canada với tư cách là người chăm sóc nhưng không đủ điều kiện cho một trong các lựa chọn trên, bạn có thể đủ điều kiện để  nhập cư vào Canada  thông qua một chương trình khác.

Công việc tạm thời cho người chăm sóc

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về thường trú với tư cách là người chăm sóc, bạn có thể làm việc tạm thời.

Nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động

Nếu bạn hiện đang làm việc ở Canada với tư cách là người chăm sóc, bạn có thể đủ điều kiện để gia hạn giấy phép lao động của mình thông qua Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (TFWP).

Trước tiên, chủ lao động của bạn sẽ cần phải có được Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) tích cực .

Xin giấy phép lao động mới

Đủ điều kiện

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể nộp đơn xin giấy phép lao động để làm việc tạm thời ở Canada với tư cách là người chăm sóc thông qua TFWP nếu một trong những điều này áp dụng cho bạn:

 1. Bạn đang ở Canada và đủ điều kiện để xin giấy phép lao động từ bên trong Canada .
 2. Bạn đang ở bên ngoài Canada  chủ lao động của bạn đã nộp đơn xin LMIA trước ngày 18 tháng 6 năm 2019.
 3. Bạn sẽ làm việc ở Quebec.

Bạn không thể nộp đơn xin giấy phép lao động mới (cần LMIA) trong những trường hợp sau:

 1. Chủ lao động của bạn đã nộp đơn xin LMIA vào hoặc sau ngày 18 tháng 6 năm 2019 và
  • bạn đang xin giấy phép lao động từ bên ngoài Canada thông qua TFWP và
  • bạn dự định làm việc ở một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ khác ngoài Quebec
 2. Bạn nộp đơn xin giấy phép lao động tại cảng nhập cảnh vào hoặc sau ngày 22 tháng 4 năm 2022.
 3. Bạn đang ở Canada với tư cách là khách du lịch và nộp đơn xin giấy phép lao động đầu tiên vào hoặc sau ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Làm sao để đăng kí

Chủ lao động của bạn sẽ cần phải  có được LMIA tích cực  trước tiên. Khi họ có LMIA tích cực, bạn có thể nộp đơn xin giấy phép lao động .

Các chương trình đã đóng

Chương trình chăm sóc trẻ em

Chương trình Chăm sóc Trẻ em đã kết thúc vào ngày 18 tháng 6 năm 2019. Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh trước ngày 18 tháng 6, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý đơn đăng ký đó .

Nếu bạn là người chăm sóc đang chăm sóc trẻ em ở Canada, bạn có thể đủ điều kiện tham gia Thí điểm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà .

Chương trình Chăm sóc Người có Nhu cầu Y tế Cao

Chương trình Chăm sóc những người có nhu cầu y tế cao đã kết thúc vào ngày 18 tháng 6 năm 2019. Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh trước ngày 18 tháng 6, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý đơn đăng ký đó .

Nếu bạn là người chăm sóc đang làm việc ở Canada với tư cách là nhân viên hỗ trợ tại nhà, bạn có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình thí điểm Nhân viên hỗ trợ tại nhà .

Lộ trình tạm thời dành cho người chăm sóc

Lộ trình Tạm thời dành cho Người chăm sóc đã kết thúc vào ngày 8 tháng 10 năm 2019. Nếu bạn gửi đơn đăng ký trước hoặc vào ngày 8 tháng 10, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý đơn đăng ký đó.

Nếu bạn cần gửi cho chúng tôi kết quả kiểm tra ngôn ngữ hoặc đánh giá chứng chỉ giáo dục của bạn , hãy làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn.

Leave A Comment