Saskatchewan: Đầu Tư Giao Thông Công Cộng Cho Cộng Đồng Bản Địa

Canada đang đầu tư mạnh mẽ vào vùng nông thôn Saskatchewan, rót hàng triệu đô la để cải thiện giao thông công cộng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và tạo ra các cộng đồng hòa nhập hơn. Cam kết của chính phủ liên bang đối với giao thông công cộng nông thôn được thể hiện rõ ràng trong việc phân bổ gần đây 6,1 triệu đô la thông qua Quỹ Giải pháp Giao thông Công cộng Nông thôn (RTSF) để hỗ trợ 11 cộng đồng trong tỉnh.

Tác Động Thiết Thực đến Cuộc Sống của Cư Dân

Đầu tư này sẽ mang đến tác động thiết thực đến cuộc sống của cư dân trong những cộng đồng này, nhiều người trong số họ hiện không có quyền truy cập vào giao thông công cộng đáng tin cậy. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng cho một loạt các dự án, từ việc mua xe buýt và xe van mới đến việc xây dựng nhà kho mới và phát triển mạng lưới giao thông hoàn toàn mới.

Ưu Tiên Khả Năng Tiếp Cận và Hòa Nhập

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của khoản đầu tư này là tập trung vào khả năng tiếp cận. RTSF ưu tiên các dự án sẽ cải thiện các lựa chọn vận chuyển cho những người khuyết tật, bao gồm việc mua xe van có thể đi xe lăn. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tạo ra một xã hội hòa nhập hơn, nơi mọi người đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào cộng đồng của họ.

Thúc Đẩy Phát Triển Bền Vững và Giảm Phụ Thuộc Vào Xe Cá Nhân

Khoản đầu tư cũng phù hợp với mục tiêu chung của chính phủ Canada trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Bằng cách mở rộng các lựa chọn giao thông công cộng ở vùng nông thôn, chính phủ hy vọng sẽ khuyến khích mọi người lựa chọn các phương thức vận chuyển thân thiện với môi trường hơn, dẫn đến giảm ô nhiễm không khí và khí thải nhà kính.

Ưu Tiên Cho Cộng Đồng Bản Địa

RTSF ưu tiên các cộng đồng bản địa, phân bổ tối thiểu 10% nguồn kinh phí cho các dự án mang lại lợi ích cho những dân tộc này. Cam kết này phản ánh sự công nhận của chính phủ về những thách thức vận chuyển độc đáo mà các cộng đồng bản địa phải đối mặt, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Khoản đầu tư này phù hợp với Lời kêu gọi Công lý 4.8 từ Cuộc điều tra Quốc gia về Phụ nữ và Trẻ em Bản địa Bị mất tích và Bị giết hại, trong đó nhấn mạnh nhu cầu về phương tiện vận chuyển an toàn và dễ tiếp cận cho phụ nữ, trẻ em gái và cá nhân Hai Linh hồn bản địa.

Phân Phối Tài Trợ Cho Các Dự Án

Một phần đáng kể của 6,1 triệu đô la sẽ được chuyển đến Đất nước Đầu tiên Muskowekwan, nơi sẽ sử dụng số tiền này để mua một chiếc xe buýt 45 chỗ ngồi, hai xe nhỏ hơn (bao gồm một chiếc có chỗ dành cho người đi xe lăn) và xây dựng một nhà kho mới. Quốc gia Cree Montreal Lake cũng sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư đáng kể, nhận được 1.266.000 đô la để mua một chiếc xe buýt và một chiếc xe van có thể đi xe lăn.

Các cộng đồng khác nhận được tài trợ bao gồm Humboldt, nơi sẽ sử dụng số tiền này để mở rộng các dịch vụ giao thông công cộng hiện có của họ, và Gravelbourg, nơi sẽ thành lập một dịch vụ giao thông công cộng hoàn toàn mới lần đầu tiên. Kamsack cũng sẽ nhận được tài trợ để mua một chiếc xe buýt mới, tiếp tục củng cố các lựa chọn giao thông công cộng của họ.

Hỗ Trợ Cho Các Dự Án Giao Thông Công Cộng Nông Thôn

RTSF cung cấp hai loại trợ cấp để hỗ trợ các dự án giao thông công cộng nông thôn. Các cộng đồng có thể nộp đơn xin trợ cấp Dự án Lập kế hoạch và Thiết kế tối đa 50.000 đô la để giúp họ phát triển các giải pháp giao thông mới hoặc được mở rộng. Các khoản tài trợ này có thể được sử dụng cho các nghiên cứu khả thi, các hoạt động thu hút cộng đồng và đánh giá tuyến đường. RTSF cũng cung cấp tài trợ cho việc thực hiện thực tế các dự án giao thông, bao gồm mua xe, xây dựng nhà kho và phát triển mô hình dịch vụ giao thông.

Cam Kết Đầu Tư Vào Giao Thông Công Cộng Nông Thôn

Khoản đầu tư của chính phủ vào giao thông công cộng nông thôn là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tạo ra các hệ thống vận chuyển công bằng và bền vững hơn trên khắp Canada. Khoản đầu tư này là một phần của chiến lược quốc gia lớn hơn nhằm hỗ trợ các dự án giao thông, với chính phủ cam kết hơn 30 tỷ đô la kể từ năm 2015 cho hàng ngàn dự án giao thông trên khắp đất nước. Bằng cách ưu tiên các lựa chọn vận chuyển dễ tiếp cận, đáng tin cậy và thân thiện với môi trường, chính phủ đang nỗ lực xây dựng một tương lai thịnh vượng và hòa nhập hơn cho tất cả người Canada.

Leave A Comment