Rural Entrepreneur Stream

Rural Entrepreneur Stream – Luồng doanh nhân nông thôn

Doanh nhân nhập cư từ bên ngoài Canada có thể nộp đơn xin thường trú.

Giới thiệu

Dòng doanh nhân nông thôn là một chương trình nhập cư kinh tế. Các doanh nhân muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp hiện có trong cộng đồng nông thôn ở Alberta có thể gửi Biểu thức quan tâm.

Tìm hiểu về các tiêu chí đủ điều kiện, cách nộp đơn và những việc cần làm sau khi bạn được đề cử.

Những thay đổi gần đây

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2023, AAIP đã giảm khoản đầu tư tối thiểu cho Diện doanh nhân nông thôn từ 200.000 đô la xuống còn 100.000 đô la để phù hợp với các yêu cầu đầu tư theo các diện doanh nhân khác.

AAIP cũng đã mở Đường dây điện thoại AAIP để trả lời các câu hỏi về các yêu cầu và quy trình của chương trình. Đường dây này do nhân viên của AAIP điều hành và bổ sung cho thông tin trực tuyến hiện có và các biểu mẫu liên hệ do chương trình cung cấp.

Đường dây điện thoại AAIP: 780-644-7534
Giờ làm việc: 8:15 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (đóng cửa các ngày lễ theo luật định)

Leave A Comment