AAIP Rural Renewal Stream – Đủ điều kiện

AAIP Rural Renewal Stream – Đủ điều kiện

Luồng đổi mới nông thôn – Đủ điều kiện

Đủ điều kiện tham gia chương trình “Đổi mới Đô thị Nông thôn” của Chương trình Nhập cư Lợi thế Alberta – AAIP:

Tìm hiểu xem bạn có đáp ứng các tiêu chí để đăng ký Chương trình nhập cư Alberta Advantage – Diện Đổi mới nông thôn hay không.

Trên trang này:

 • Tổng quan
 • Yêu cầu
 • Liên hệ

Tổng quan

Tìm hiểu về đề nghị việc làm, sự ủng hộ của cộng đồng, quỹ định cư và các yêu cầu khác cho ứng viên đủ điều kiện.

Trang này cung cấp thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện cho những ứng viên đã được đề nghị một công việc toàn thời gian tại một cộng đồng được chỉ định và có thư giới thiệu ứng cử từ cộng đồng được chỉ định để đăng ký chương trình Di dân Lợi thế của Alberta (AAIP) theo Luồng Đổi mới Nông thôn. Ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí để đủ điều kiện được đề cử theo Luồng Đổi mới Đô thị.

Bạn phải xem xét các yêu cầu đủ điều kiện Luồng Đổi mới Nông thôn cho cộng đồng và thông tin về quá trình giới thiệu ủng cử để biết thêm chi tiết.

Chương trình “Đổi mới Đô thị Nông thôn” có quy trình 2 bước:

 • Quá trình chỉ định cộng đồng – cộng đồng tuyển dụng người nhập cư để đáp ứng nhu cầu lao động và cung cấp thư Chứng nhận của Ứng viên cho những ứng viên được lựa chọn.
 • Ứng viên nộp đơn xin tham gia chương trình AAIP.

Theo định nghĩa của AAIP, một cộng đồng đô thị nông thôn ở Alberta là bất kỳ cộng đồng nào nằm bên ngoài vùng thống kê đô thị lớn CalgaryEdmonton (CMA), với dân số dưới 100.000. Tìm hiểu thêm về các cộng đồng đô thị nông thôn và quy trình chỉ định.

Yêu cầu

Quan trọng:

Phân loại nghề nghiệp Quốc gia (NOC) đã được cập nhật. Phiên bản NOC 2021 áp dụng cho tất cả các đơn đăng ký Chương trình Di trú Ưu đãi Alberta – Luồng Đổi mới Nông thôn được nộp từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 trở đi. Xem trang cập nhật AAIP để biết chi tiết về cách thức thay đổi NOC ảnh hưởng đến đủ điều kiện cho luồng này. Xem thông tin trên trang Đủ điều kiện này để hiểu rõ cách thức các tiêu chuẩn của AAIP đã thay đổi.

Nếu bạn nộp đơn đăng ký của mình vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 hoặc trước đó, hãy xem các yêu cầu phiên bản NOC 2016 (PDF, 299 KB) áp dụng cho bạn.

Yêu cầu cư trú cộng đồng

Tại thời điểm nộp đơn đăng ký và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của bạn, bạn phải có ý định và có khả năng cư trú và làm việc tại cộng đồng được chỉ định của bạn ở Alberta.

Những ứng viên không đủ điều kiện

Những người yêu cầu tị nạn hoặc những người tham gia quá trình kháng cáo hoặc trục xuất liên bang không thể đăng ký hoặc được đề cử dưới Luồng Đổi mới Nông thôn. AAIP không can thiệp vào quá trình yêu cầu tị nạn, kháng cáo hoặc trục xuất của liên bang.

Yêu cầu chứng thực của cộng đồng

Tại thời điểm nộp đơn và thời điểm AAIP đánh giá đơn của bạn, bạn phải có một bức Thư ủy nhiệm cho Ứng viên hợp lệ được cấp bởi Tổ chức Phát triển Kinh tế (EDO) của cộng đồng nông thôn được chỉ định tại Alberta. Đề nghị phải dựa trên các tiêu chí được EDO thiết lập. Ngoài ra, bạn phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của Rural Renewal Stream của AAIP.

Thư ủy nhiệm cho Ứng viên

Tất cả các ứng viên đều phải có một bức Thư ủy nhiệm cho Ứng viên từ cộng đồng được chỉ định. Thư này phải được cấp bởi EDO địa phương của cộng đồng và phải trình bày các thông tin sau:

 • tên và địa chỉ của EDO hỗ trợ đơn của bạn
 • tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của bạn
 • chi tiết về đề nghị việc làm chính thức:
  • tên doanh nghiệp
  • tên và thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng
  • địa điểm làm việc chức vụ và mô tả nhiệm vụ công việc
  • thời gian làm việc và điều kiện làm việc
 • mô tả chi tiết về cách việc điền vào vị trí bạn được đề nghị phù hợp với sự phát triển kinh tế của cộng đồng chỉ định
 • những nỗ lực của nhà tuyển dụng để điền vào vị trí trong Canada và các kết quả
 • mô tả chi tiết về mức độ phù hợp của vị trí mà bạn được cung cấp với sự phát triển kinh tế của cộng đồng được chỉ định
 • nỗ lực của nhà tuyển dụng để lấp đầy vị trí ở Canada và các kết quả
 • tên, chức danh và thông tin liên hệ của người cấp Thư ủy nhiệm cho Ứng viên.

Bạn phải xem lại các yêu cầu cho phần Thư ủy nhiệm cho Ứng viên để biết thêm chi tiết.

Yêu cầu về đề nghị việc làm

Tại thời điểm nộp đơn và khi AAIP đánh giá đơn của bạn, bạn phải có một đề nghị việc làm toàn thời gian chính thức hoặc hợp đồng lao động từ một nhà tuyển dụng ở Alberta để làm việc trong một nghề được xem là hợp lệ tại cộng đồng được chỉ định của bạn.

Nhà tuyển dụng của bạn tại Alberta phải được thành lập hoặc đăng ký bởi hoặc dưới sự kiểm soát của một hội đồng tỉnh, lãnh thổ hoặc Quốc hội Canada và hoạt động như một doanh nghiệp có khả năng sản xuất đã được thiết lập, có nhà máy hoặc địa điểm kinh doanh ở Alberta.

Đề nghị việc làm hoặc hợp đồng lao động của bạn phải được ký bởi bạn và nhà tuyển dụng của bạn tại Alberta, và phải cung cấp:

 • Công việc liên tục và có lương trong cộng đồng được chỉ định
 • Làm việc toàn thời gian, được định nghĩa là ít nhất 30 giờ mỗi tuần
 • Làm việc trong 12 tháng trở lên
 • Lương và các khoản phúc lợi phải đáp ứng hoặc vượt qua mức lương khởi điểm thấp nhất cho nghề của bạn trên tất cả các ngành công nghiệp tại Alberta được đưa ra trên trang web Alis.
  • Nếu nhà tuyển dụng của bạn đã nhận được Đánh giá Thttps://www.alberta.ca/deductions-from-earnings.aspxác động Thị trường Lao động Labour Market Impact Assessment (LMIA) tích cực cho nghề của bạn, lương và các khoản phúc lợi phải đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu được quy định trong LMIA của bạn.
  • Nếu đề nghị việc làm của bạn là cho NOC 41302 – Nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc NOC 42204 – Công nhân tôn giáo, cho phép khấu trừ tiền ăn và ở đầy đủ theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn việc làm. Cần có bằng chứng về sự cho phép khấu trừ của người lao động.

Quan trọng:

Nếu bạn nộp đơn vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 hoặc trước đó, vui lòng xem lại yêu cầu về mức lương cho nhân viên tôn giáo phiên bản NOC 2016 (PDF, 299 KB) áp dụng cho bạn.

Bạn phải đáp ứng các điều kiện được đồng ý trong bản hợp đồng lao động tại thời điểm nộp đơn và đánh giá.

Yêu cầu về giấy phép, đăng ký và chứng chỉ

Tại thời điểm nộp đơn và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn của bạn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu giấy phép, đăng ký và chứng chỉ sau đây:

 • Bạn phải có giấy phép, đăng ký hoặc chứng chỉ cần thiết để làm việc trong nghề hiện tại của bạn tại Alberta hoặc trong nghề của bạn trong đề nghị việc làm tại Alberta. Thông tin về yêu cầu cụ thể cho từng nghề được đưa ra trên trang web của Alis.
 • Nếu bạn đang làm việc hoặc có đề nghị việc làm trong một nghề bắt buộc tại Alberta, bạn phải có giấy chứng nhận nghề hợp lệ được công nhận bởi Alberta Apprenticeship and Industry Trade (AIT).
 • Nếu bạn đang làm nhân viên chăm sóc trẻ em tại Alberta, bạn phải có chứng chỉ hợp lệ như một Giáo viên Giáo dục Mầm non Cấp 2 (trước đây là Nhân viên Phát triển Trẻ em) hoặc Giáo viên Giáo dục Mầm non Cấp 3 (trước đây là Giám sát viên Phát triển Trẻ em) trước khi nộp đơn cho AAIP.

Các đề nghị việc làm không được chấp nhận

Những cá nhân sau đây không đủ điều kiện để nộp đơn hoặc được đề cử theo Luồng Đổi mới Nông Thôn, ngay cả khi họ có một đề nghị việc làm làm việc 30 giờ một tuần hoặc hơn trong vòng 12 tháng:

 • Nhân viên bán thời gian, làm việc tạm thời hoặc theo mùa, bất kể giờ làm việc
 • Các nhân viên độc lập, chủ doanh nghiệp hoặc người lao động của công ty tạm thời, bao gồm những người được liệt kê là giám đốc, cổ đông hoặc đại lý của nhà tuyển dụng Alberta trên Hệ thống Đăng ký Doanh nghiệp (CORES)
 • Nhân viên làm việc tại Alberta tại một nơi làm việc không được quy hoạch cho các hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chẳng hạn như kinh doanh dựa trên nhà ở
 • Nhân viên không làm việc trên địa điểm tại Alberta, chẳng hạn như những người làm việc tại một vị trí ‘ảo’ hoặc phục vụ nhà tuyển dụng bằng cách làm việc từ xa từ một vị trí ngoài Alberta.

Yêu cầu về nghề nghiệp

Tại thời điểm nộp đơn và thời điểm AAIP đánh giá đơn của bạn, bạn phải có một đề nghị việc làm trong một nghề nghiệp đủ điều kiện.

Quan trọng:

Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) đã được cập nhật. Phiên bản NOC 2021 áp dụng cho tất cả các đơn đăng ký AAIP được nộp vào hoặc sau ngày 16 tháng 11 năm 2022. Xem trang cập nhật AAIP để biết chi tiết về cách thay đổi NOC ảnh hưởng đến đủ điều kiện cho luồng này. Sử dụng công cụ Tìm NOC của IRCC để tìm phiên bản NOC 2021 của nghề nghiệp của bạn và hiểu cách nghề nghiệp của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Nếu bạn đã nộp đơn của mình vào hoặc trước ngày 15 tháng 11 năm 2022, hãy xem phiên bản yêu cầu nghề nghiệp NOC 2016 (PDF, 299 KB) áp dụng cho bạn.

Danh sách các nghề nghiệp không đủ điều kiện đã được cập nhật với phiên bản NOC 2021. Đọc danh sách cập nhật để đánh giá đủ điều kiện của bạn cho luồng này.

Hầu hết các nghề nghiệp trong các danh mục NOC TEER 0, 1, 2, 3, 4 và 5 đều đủ điều kiện dưới AAIP.

Các nghề nghiệp không đủ điều kiện

Các cá nhân có đề nghị việc làm cho các nghề nghiệp sau đây tại thời điểm nộp đơn và đánh giá đơn không đủ điều kiện để đăng ký hoặc được đề cử dưới Luồng Nông Thôn Đổi mới.

Bảng 1. Danh sách ngành nghề không đủ điều kiện

*Mã Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) này bao gồm cả nghề nghiệp đủ điều kiện và nghề nghiệp không đủ điều kiện. Cột ‘Nghề nghiệp’ chỉ định những nghề nghiệp nào không đủ điều kiện cho mỗi Mã NOC được liệt kê.
Mã NOC (2021) Danh mục NOC TEER Nghề nghiệp
00010 0 Legislators Nghị viên
60040* 0 Escort agency managers, massage parlour managers Người quản lý đại lý đồng hành, quản lý phòng xông hơi massage
41100 1 Judges Các thẩm phán
51111 1 Authors and writers (except technical) Tác giả và nhà văn (trừ kỹ thuật)
51122 1 Musicians and singers Nghệ sĩ âm nhạc và ca sĩ
42200* 2 Justices of the peace Các quan tòa án
53121 3 Actors, comedians and circus performers Nghệ sĩ kịch, hài kịch và người biểu diễn xiếc
53122 3 Painters, sculptors and other visual artists Họa sĩ, điêu khắc gia và nghệ sĩ hình ảnh khác
53124 3 Artisans and craftspersons Thợ thủ công và nghệ nhân
53200 3 Athletes Vận động viên
33100* 3 Dental laboratory bench workers Nghề thợ hàm răng
44100 4 Home child care providers Người chăm sóc trẻ em tại gia
44101 4 Home support workers, caregivers and related occupations Nhân viên hỗ trợ gia đình, người chăm sóc và các nghề liên quan
64321 4 Casino Occupations Các nghề nhân viên sòng bạc
55109 5 Other performers Các nghệ sĩ biểu diễn khác
65229 5 Other support occupations in personal services Các nghề hỗ trợ khác trong dịch vụ cá nhân
85101 5 Harvesting Labourers Lao động thu hoạch

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện

Quan trọng:

Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký của mình vào hoặc trước ngày 15 tháng 11 năm 2022, hãy xem lại phiên bản NOC 2016 về yêu cầu kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện (PDF, 299 KB) áp dụng cho bạn.

Ở thời điểm nộp đơn, bạn phải có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong một nghề nghiệp được chấp nhận trong vòng 18 tháng trước đó.

Kinh nghiệm làm việc này có thể là sự kết hợp của kinh nghiệm được tích lũy tại Alberta, tại Canada (ngoài Alberta) hoặc ở nước ngoài.

Kinh nghiệm làm việc trong khoảng thời gian được tính đến phải:

 • Được trả lương và làm việc toàn thời gian, tối thiểu 30 giờ một tuần.
 • Đáp ứng các yêu cầu sau:
Danh mục TEER của đề nghị việc làm hoặc nghề nghiệp hiện tại là: : Danh mục TEER của kinh nghiệm làm việc phải là:
TEER 0 TEER 0 or 1
TEER 1 TEER 0, 1 or 2
TEER 2 TEER 1, 2, 3 or 4
TEER 3 TEER 1, 2, 3 or 4
TEER 4 TEER 2, 3, 4 or 5
TEER 5 TEER 5 và phải ở cùng nghề nghiệp – mã NOC

Yêu cầu về ngôn ngữ

Quan trọng:

Yêu cầu về ngôn ngữ đối với một số ứng viên có thể tăng hoặc giảm sau khi thực hiện phiên bản NOC 2021. Bạn phải xác nhận Danh mục TEER cho nghề nghiệp của mình trong NOC 2021 và sử dụng TEER Category đó để xác định điểm ngôn ngữ tối thiểu của bạn sử dụng bảng dưới đây.

Tại thời điểm nộp đơn, bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng điểm thi ngôn ngữ tối thiểu sau đây bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:

National Occupational Classification (NOC) Danh mục TEER Yêu cầu điểm kiểm tra Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) Canadian Language Benchmark (CLB) Yêu cầu điểm kiểm tra Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)
Nếu đề nghị công việc của bạn thuộc mã NOC 0, 1, 2 hoặc 3 Tối thiểu 5 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh Tối thiểu 5 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp
Nếu đề nghị công việc của bạn thuộc mã NOC 4 hoặc 5 Tối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh Tối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp

Bạn phải cung cấp kết quả kiểm tra chính thức cùng với đơn đăng ký AAIP của mình cho một trong các bài kiểm tra ngôn ngữ sau:

Kết quả kiểm tra chính thức phải còn hạn hơn 2 năm tại thời điểm nộp đơn của bạn. AAIP sẽ không chấp nhận xác nhận đăng ký làm bài kiểm tra ngôn ngữ thay cho kết quả bài kiểm tra.

Kiểm tra hướng dẫn của liên bang về tính tương đương của CLB NCLC đối với từng bài kiểm tra.

Yêu cầu về giáo dục

Tại thời điểm nộp đơn, bạn phải đã hoàn thành ít nhất trình độ giáo dục trung học tương đương với tiêu chuẩn giáo dục Canada hoặc bằng cấp, chứng chỉ nước ngoài. Bạn phải cung cấp một bản sao của Đánh giá Trình độ Giáo dục (Educational Credential Assessment – ECA) do một tổ chức được chỉ định bởi IRCC phát hành cho trình độ giáo dục cao nhất của bạn.

Bạn không cần cung cấp ECA nếu:

 • bạn có bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng nhận Canada từ một trường đại học, trường cao đẳng hoặc trường trung học được công nhận ở Canada hoặc
 • bạn có Chứng chỉ Đủ Điều Kiện Alberta hoặc một chứng chỉ nghề được công nhận bởi AIT.

Yêu cầu quỹ định cư

Tại thời điểm nộp đơn và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn của bạn, bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ quỹ để hỗ trợ cho bản thân và các thành viên gia đình của bạn đến khi định cư tại cộng đồng được chỉ định của bạn nếu:

 • Bạn không đang cư trú tại Canada, hoặc
 • Bạn đang ở Canada nhưng không đi làm.

Yêu cầu quỹ định cư tối thiểu dựa trên giới hạn thu nhập thấp (Low Income Cut-Offs – LICOs). Bảng 2 dưới đây nêu ra số tiền quỹ định cư cần thiết. Số tiền quỹ định cư bạn cần phải có phụ thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình của bạn, bao gồm cả bạn và quy mô dân số của cộng đồng được chỉ định của bạn nơi bạn dự định định cư tại Alberta.

Bảng 2. Yêu cầu Quỹ Định Cư cho Luồng Đổi mới Nông thôn bằng Đô la Canada

Quy mô dân số của cộng đồng và quỹ yêu cầu
Số lượng thành viên trong gia đình Dưới 1,000 1,000 – 30,000 30,000 – 99,999
1 $8,922 $10,151 $11,093
2 $11,107 $12,636 $13,810
3 $13,655 $15,534 $16,977
4 $16,579 $18,861 $20,613
5 $18,803 $21,392 $23,379
6 $21,208 $24,127 $26,367
7 $23,611 $26,861 $29,356
Số tiền cần thiết cho mỗi thành viên gia đình bổ sung $2,404 $2,735 $2,989

Khoản tiền trên phải có sẵn để đáp ứng yêu cầu tối thiểu về quỹ định cư. Tài sản như bất động sản, đồ trang sức, xe hơi và các tài sản cá nhân khác không được tính trong quỹ định cư.

Nếu vợ/chồng của bạn đi cùng, bạn có thể tính tiền của bạn cùng nhau trong một tài khoản chung. Bạn có thể tính tiền trong một tài khoản chỉ tên vợ/chồng bạn, nhưng bạn phải chứng minh rằng bạn có quyền truy cập vào số tiền đó.

Số tiền phải sẵn có vào thời điểm nộp đơn và đánh giá. Bạn phải chứng minh cho một viên chức AAIP rằng bạn có quyền truy cập hợp pháp vào số tiền khi bạn đến Alberta.

Bạn phải cung cấp các bức thư chính thức từ bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào nơi bạn giữ quỹ tiền của mình.

Bức thư phải:

 • được in trên giấy tiêu đề của tổ chức tài chính
 • bao gồm thông tin liên lạc của tổ chức tài chính – địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email
 • bao gồm tên của bạn
 • liệt kê tất cả các khoản nợ đang tồn tại như khoản nợ thẻ tín dụng và khoản vay
 • bao gồm, đối với mỗi tài khoản ngân hàng và đầu tư hiện tại, các thông tin như:
  • số tài khoản
  • ngày mở mỗi tài khoản
  • số dư hiện tại của mỗi tài khoản
  • các giao dịch trong vòng 3 tháng qua
  • số dư trung bình trong vòng 6 tháng qua

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình này, hãy liên hệ với Chương trình Di trú Ưu thế Alberta.

One Comment

 1. […] Bạn phải có một thư chứng nhận ủng hộ ứng viên từ một cộng đồng được chỉ định và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đủ điều kiện của Luồng Đổi mới nông thôn. […]

Leave A Comment