Luồng đổi mới nông thôn – Cách đăng ký

Luồng đổi mới nông thôn – Cách đăng ký

Quy trình đăng ký và các bước đăng ký để được đề cử cho Diện Đổi mới Nông thôn của Chương trình Nhập cư Alberta Advantage.

Trên trang này:

 • Cập nhật hệ thống thường xuyên
 • Trước khi bạn đăng ký
 • Cách đăng ký
 • Sau khi bạn đăng ký
 • Quyết định về đơn đăng ký của bạn
 • Yêu cầu xem xét lại
 • Tài nguyên
 • Liên hệ

Phân loại nghề nghiệp quốc gia mới (NOC)

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) và AAIP đã thông qua NOC 2021. Tìm hiểu NOC 2021 ảnh hưởng như thế nào đến khả năng đủ điều kiện cho các diện AAIP.

Cập nhật hệ thống thường xuyên

Việc bảo trì hệ thống cho cổng thông tin Chương trình Nhập cư Alberta Advantage diễn ra vào Thứ Sáu, từ 11 giờ tối đến Chủ nhật lúc 7 giờ tối. Nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật trong thời gian này, hãy thử lại sau. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện này.

Trước khi bạn nộp đơn

Bạn chỉ có thể nộp một đơn đăng ký Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta (AAIP) đang được xử lý.

Làm thế nào để rút một đơn AAIP đang trong quá trình xử lý

Nếu bạn chọn yêu cầu rút đơn đăng ký, bạn phải gửi yêu cầu tới AAIP. AAIP phải xác nhận rằng đơn đăng ký của bạn đã được rút trước khi có thể gửi đơn đăng ký mới trong cổng thông tin AAIP.

Lệ phí nộp đơn cho việc đơn rút sẽ không được hoàn trả.

Những ứng viên của Luồng Khu vực nông thôn (Rural Renewal Stream) phải nộp yêu cầu rút đơn đăng ký bằng cách sử dụng cổng thông tin AAIP.

Hoàn tất yêu cầu trực tuyến bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin Chương trình Định cư Alberta Advantage (AAIP)
 2. Trên trang chính của cổng thông tin AAIP, nhấp vào nút ‘Tạo Yêu Cầu Mới’
 3. Tìm mã số đơn đăng ký AAIP cho đơn mà bạn muốn rút.
 4. Sau khi nhấp vào số đơn đăng ký, bạn sẽ được chuyển đến một trang chứa thông tin chi tiết. Bạn chỉ có thể xem các tùy chọn yêu cầu có sẵn đối với đơn đăng ký này. Nếu bạn đủ điều kiện để rút đơn đăng ký, một nút ‘Rút Đơn’ màu xanh sẽ được hiển thị bên trên số đơn đăng ký.
 5. Nhấp vào nút ‘Rút Đơn’ màu xanh.
 6. Tiếp theo, đọc Điều khoản FOIP và các thông tin quan trọng khác về việc hoàn thành yêu cầu. Đánh dấu ô và nhấp vào nút ‘Tiếp tục’. Bản nháp sẽ được lưu tự động sau khi nhấp vào nút ‘Tiếp tục’. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào hoặc rời khỏi phần yêu cầu trong khi tạo yêu cầu, bạn sẽ cần truy cập trang ‘Kiểm tra Yêu Cầu Hiện Có’ để lấy lại bản nháp yêu cầu để tiếp tục.
 7. Đọc thông tin được cung cấp về việc rút đơn. Sau khi rút đơn đăng ký, không thể khôi phục lại đơn. Nhập lý do của bạn cho việc yêu cầu rút đơn đăng ký và nhấp vào nút ‘Gửi Yêu Cầu’.
 8. AAIP sẽ xem xét yêu cầu của bạn và thông báo cho bạn qua email sau khi quá trình xem xét hoàn tất.

Cách đăng ký (Cách nộp đơn)

Bước 1. Đọc các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện của AAIP

Sự có sẵn của các luồng, danh mục, lộ trình và chương trình thử nghiệm của AAIP phụ thuộc vào số lượng đơn đăng ký và nhu cầu thị trường lao động. AAIP có quyền đóng việc tiếp nhận đơn đăng ký cho bất kỳ luồng, danh mục, lộ trình hoặc chương trình thử nghiệm của AAIP vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần thông báo trước. Hơn nữa, AAIP có thể từ chối xem xét các đơn đăng ký cho các luồng, danh mục, lộ trình hoặc chương trình thử nghiệm đã đóng hoặc tạm ngừng, bất kể thời điểm đơn đăng ký được nộp. Tiêu chuẩn của AAIP được đánh giá định kỳ và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi của AAIP, bao gồm thông báo về việc tạm ngừng hoặc đóng cửa các luồng, danh mục, lộ trình và chương trình thử nghiệm cũng như các thay đổi tiêu chuẩn, có sẵn tại AAIP – Cập nhật.

AAIP không có nghĩa vụ đánh giá/xử lý bất kỳ đơn đăng ký nào được nộp. Các đơn đăng ký đến AAIP được xem như là một biểu hiện của quan tâm, và do đó, sẽ được xử lý dựa trên chất lượng của đơn đăng ký (đầy đủ, đủ điều kiện), thông tin thị trường lao động, dự báo cung cầu về nghề nghiệp, số lượng đơn đăng ký AAIP hoặc bất kỳ yếu tố nào khác do AAIP quyết định. Bằng cách nộp đơn đến AAIP, bạn xác nhận và đồng ý rằng đơn đăng ký của bạn có thể không được xử lý theo thứ tự nhận được, hoặc không được xử lý tất cả. Hơn nữa, quyết định xem xét hoặc xử lý bất kỳ đơn đăng ký cụ thể nào, và kết quả của bất kỳ đánh giá/xử lý đó, đều nằm trong quyền quyết định của AAIP.

Các tiêu chuẩn chương trình là các tiêu chí tối thiểu để đủ điều kiện, và việc đáp ứng các tiêu chuẩn chương trình không đảm bảo rằng đơn đăng ký của ứng viên sẽ được đánh giá, xử lý hoặc chấp thuận. AAIP có thể chọn đánh giá các đơn đăng ký theo các tiêu chuẩn mới nhất bất kể ngày nộp đơn.

Ứng viên phải có khả năng trở thành người định cư kinh tế mạnh mẽ tại Alberta và AAIP có quyền từ chối đơn đăng ký nếu AAIP cho rằng ứng viên có thể không định cư kinh tế một cách ổn định tại Alberta.

Bước 2. Xem xét các tiêu chuẩn đủ điều kiện

Bạn phải có một thư chứng nhận ủng hộ ứng viên từ một cộng đồng được chỉ định và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đủ điều kiện của Luồng Đổi mới nông thôn.

Đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối nếu bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Bạn sẽ cần chứng minh rằng mình đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện trong đơn đăng ký của mình. Một số tài liệu, chẳng hạn như kết quả kiểm tra ngôn ngữ, có thể sẽ mất thời gian chuẩn bị và thi.

Bước 3. Hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến của bạn

AAIP chỉ chấp nhận đơn đăng ký Luồng Đổi mới nông thôn trực tuyến.

Đơn đăng ký bằng thư gửi qua bưu điện, email hoặc fax sẽ không được chấp nhận.

Để đơn đăng ký trực tuyến của bạn được chấp nhận để xử lý bởi AAIP, bạn phải hoàn thành 2 bước:

 • Hoàn thành và gửi đơn đăng ký trực tuyến
 • Thanh toán phí đăng ký

Sử dụng cổng thông tin trực tuyến của AAIP: Cổng thông tin trực tuyến của AAIP.

Cổng thông tin AAIP chỉ dành cho ứng viên. Bạn chịu trách nhiệm cho tài khoản cổng thông tin AAIP của mình. Truy cập cổng thông tin không có sẵn cho đại diện bên thứ ba và các thành viên trong gia đình.

Bạn phải có một Tài khoản Alberta.ca cơ bản để truy cập vào cổng thông tin. Tài khoản Alberta.ca là một danh tính trực tuyến miễn phí để truy cập các dịch vụ của Chính phủ Alberta trực tuyến.

Hướng dẫn cách tạo Tài khoản Alberta.ca có trong cổng thông tin và trên trang web Tài khoản Alberta.ca. Bạn cũng có thể sử dụng một Tài khoản Alberta.ca cơ bản hoặc xác minh hiện có.

Địa chỉ email được sử dụng để thiết lập Tài khoản Alberta.ca của bạn sẽ là địa chỉ email mà AAIP sẽ sử dụng để trao đổi thư từ với bạn. Nếu bạn cần thay đổi địa chỉ email để trao đổi thư từ với AAIP, bạn phải cập nhật Tài khoản Alberta.ca của mình.

Bạn không nên chia sẻ Tài khoản Alberta.ca của mình với người khác, bao gồm các thành viên trong gia đình và đại diện bên thứ ba, vì thông tin hoặc tài liệu của bạn có thể bị sửa đổi mà không được sự chấp thuận của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho thông tin cung cấp cho AAIP trong đơn đăng ký của bạn. Thông tin sai hoặc gian lận có thể dẫn đến đơn đăng ký của bạn bị từ chối và bạn có thể bị cấm đăng ký cho AAIP trong một khoảng thời gian nhất định.

Mẹo sử dụng cổng thông tin AAIP

Trước khi bạn bắt đầu nhập thông tin đơn đăng ký của mình vào cổng thông tin, hãy đọc Các mẹo hữu ích về cổng thông tin AAIP (PDF, 70 KB) để biết các lời khuyên về việc điền thông tin đơn đăng ký trực tuyến của bạn.

Luôn sử dụng các nút ‘Lưu’, ‘Tiếp theo’ và ‘Trước đó’ để di chuyển qua các phần trong đơn đăng ký.

Không sử dụng mũi tên điều hướng trình duyệt hoặc menu điều hướng ở phía bên trái của cổng thông tin.

Để lưu một phần, bạn phải điền vào tất cả các trường bắt buộc và không có thông báo lỗi.

Thông báo lỗi sẽ xuất hiện ở đầu trang nếu thông tin bạn nhập không đáp ứng yêu cầu về định dạng. Thông tin phải được nhập đúng trước khi bạn có thể tiếp tục đến phần tiếp theo. Đặt con trỏ chuột của bạn trên hộp văn bản để nhận được mẹo về cách điền thông tin.

Một thông báo lỗi sẽ xuất hiện nếu dữ liệu nhập vào cho thấy bạn không đáp ứng được tiêu chuẩn đủ điều kiện. Nếu cổng thông tin cho biết bạn không đáp ứng tiêu chuẩn, bạn sẽ không thể tiếp tục đơn đăng ký.

Nếu bạn thay đổi một số phần, bạn có thể bắt buộc phải cập nhật lại một phần trước đó mà bạn đã hoàn thành.

Bạn phải ký lại các phần N (Tuyên bố của ứng viên) đến Q (Thông tin đại diện) nếu bạn thay đổi các phần A (Thông tin ứng viên) đến M (Liên hệ thay thế).

Hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến

Bạn có thể lưu phiên bản nháp đơn đăng ký để hoàn thành sau.

Bạn phải hoàn thành phần A (Thông tin liên hệ) trước khi phiên bản nháp của đơn đăng ký được lưu.

Bạn có thể xem tất cả các đơn đăng ký của mình trên trang Đơn đăng ký của tôi trong cổng thông tin.

Quan trọng: Nếu bạn có một đơn đăng ký với phí đăng ký chưa thanh toán trong cổng thông tin AAIP vào lúc 4 giờ chiều, ngày 15 tháng 11 năm 2022, đơn đăng ký của bạn đã bị hủy và bạn phải đăng ký lại. Thông tin chi tiết về cách đăng ký lại được cung cấp trong thông báo về Phân loại nghề nghiệp Quốc gia trên trang cập nhật AAIP.

Vấn đề với biểu mẫu PDF

Biểu mẫu PDF có thể không mở đúng cách trên một số thiết bị di động và trình duyệt web. Để điền và lưu biểu mẫu:

Lưu biểu mẫu PDF vào máy tính của bạn – nhấp hoặc nhấp chuột phải vào liên kết và tải xuống biểu mẫu. Mở biểu mẫu PDF với Adobe Reader. Điền thông tin vào và lưu lại. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề khi mở biểu mẫu, liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật biểu mẫu PDF.

Nộp tài liệu của bạn

Cổng thông tin sẽ cung cấp cho bạn một danh sách tài liệu cá nhân mà bạn cần tải lên dựa trên thông tin bạn đã nhập. Thông tin về những gì phải bao gồm cho mỗi tài liệu được bao gồm trong Danh sách kiểm tra Tài liệu Luồng Phục hồi Nông thôn (PDF, 72 KB). Hãy xem xét lại danh sách kiểm tra tài liệu cẩn thận trước khi tải tài liệu của bạn lên.

Danh sách tài liệu của bạn có thể bao gồm một hoặc nhiều biểu mẫu sau:

Biểu mẫu Sử dụng Đại diện (PDF, 303 KB)

Biểu mẫu Ủy quyền cho Vợ/chồng, Đối tác Cùng sống và Người phụ thuộc (PDF, 242 KB) – được gọi là Biểu mẫu Ủy quyền cho Người phụ thuộc trong Phần R Danh sách kiểm tra Tài liệu của cổng thông tin.

Có giới hạn về kích thước và loại tài liệu bạn có thể tải lên và về cách đặt tên tệp của bạn. Thông tin về những giới hạn này được quy định trong Phần R Danh sách kiểm tra Tài liệu trong cổng thông tin.

Hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến của bạn

Sau khi bạn đã tải lên và xem xét đơn đăng ký của mình để đảm bảo đầy đủ và chính xác, bạn sẽ gửi đơn đăng ký trong cổng thông tin. Một số hiệu lực tệp sẽ được cung cấp cho bạn trong cổng thông tin và cũng sẽ được liệt kê trên trang MyApplications.

Bạn phải thanh toán phí đăng ký trước khi đơn đăng ký của bạn được chấp nhận để xử lý bởi AAIP.

Bước 4. Thanh toán phí đăng ký của bạn

Điều kiện phí

Một khoản phí đăng ký là $500 áp dụng cho tất cả các đơn đăng ký trực tuyến.

Phí đăng ký của AAIP không được hoàn lại sau khi một đơn đăng ký đã được gửi đến AAIP. Yêu cầu hoàn tiền phí đăng ký sẽ không được xem xét. Phí đăng ký bao gồm chi phí xử lý đơn đăng ký của bạn và là bắt buộc cho dù bạn có nhận được đề cử được cấp bởi AAIP hay không. Không có bảo đảm rằng bạn sẽ được cấp đề cử tỉnh bang.

Mỗi đơn đăng ký AAIP yêu cầu một khoản phí đăng ký riêng và khoản phí sẽ không được hoàn lại.

Cách thanh toán phí của bạn

Hướng dẫn thanh toán phí của bạn có sẵn trong cổng thông tin. Đối với bất kỳ vấn đề thanh toán phí trực tuyến nào, liên hệ với Trung tâm Liên lạc Dịch vụ Alberta:

Điện thoại: 1-844-643-2788

Email: myalberta.eservices@gov.ab.ca

Bạn sẽ cần phải thanh toán phí của mình trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh của mình trên cổng thông tin. Phí $500 phải được thanh toán trực tuyến bằng một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ duy nhất.

Nếu bạn không thanh toán phí trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi đơn đăng ký của mình, đơn đăng ký của bạn sẽ bị hủy. Các đơn đăng ký bị hủy không thể được khôi phục và một đơn đăng ký mới phải được tạo và gửi.

Kiểm tra trạng thái ứng dụng Web của đơn đăng ký của bạn trên trang MyApplications để xác nhận xem phí đăng ký của bạn đã được thanh toán chưa. Trạng thái Ứng dụng Web khác với trạng thái Xử lý cũng được cung cấp trên trang MyApplications.

Nếu trạng thái Ứng dụng Web của đơn đăng ký của bạn là ‘Đang chờ thanh toán’ trên trang MyApplications, đơn đăng ký của bạn chưa được chấp nhận để xử lý bởi AAIP và phí của bạn chưa được thanh toán.

Nếu trạng thái Ứng dụng Web của đơn đăng ký của bạn trên trang MyApplications trong cổng thông tin là ‘Đã nộp’, đơn đăng ký của bạn đã được chấp nhận để xử lý bởi AAIP. Bạn cũng sẽ nhận được một email từ eServices kèm theo biên nhận thanh toán phí của bạn.

Sau khi nộp đơn

Thông báo về đơn đăng ký

Các email từ AAIP sẽ luôn đến từ tài khoản @gov.ab.ca. Chính phủ Alberta không sử dụng các tài khoản email như Gmail, Hotmail, Yahoo, vv. Nếu bạn nhận được một email đáng ngờ, hãy liên hệ với cảnh sát địa phương của bạn và báo cáo sự việc cho AAIP qua email tại địa chỉ lbr.pnpoffice@gov.ab.ca.

Số tệp AAIP của bạn có sẵn trên trang MyApplications của cổng thông tin trực tuyến.

Cập nhật thông tin của bạn

Hãy cập nhật thông tin đơn đăng ký của bạn trong khi chờ đợi đơn được đánh giá và trong khi đơn đang được đánh giá bởi một nhân viên AAIP.

Bạn phải cập nhật thông tin với AAIP để:

 • Sửa chữa hoặc cập nhật thông tin hoặc tài liệu trong đơn đăng ký trực tuyến của bạn
 • Cung cấp các cập nhật cần thiết về tình trạng việc làm, thông tin liên lạc (địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại) hoặc các thay đổi về tình trạng gia đình hoặc quỹ định cư
 • Cung cấp giấy phép làm việc được cập nhật hoặc gia hạn, bao gồm bằng chứng về Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) hoặc bằng chứng về miễn LMIA; bạn phải duy trì tình trạng cư trú tạm thời và giấy phép làm việc hợp lệ với chính phủ liên bang
 • Cập nhật việc sử dụng người đại diện
 • Yêu cầu rút đơn đăng ký

Các cập nhật phải được hoàn thành trên trang AAIP portal bao gồm:

 • Tất cả các cập nhật thông tin liên hệ của bạn (ngoại trừ địa chỉ email)
 • Thông tin về việc làm
 • Thông tin về gia đình
 • Thay đổi đại diện
 • Rút đơn đăng ký

Để thay đổi địa chỉ email để trao đổi với AAIP:

 • Cập nhật tài khoản Alberta.ca của bạn với địa chỉ email mới

Đối với tất cả các cập nhật khác, bạn phải gửi email thông tin được cập nhật đến lbr.pnpoffice@gov.ab.ca, kèm theo số hồ sơ AAIP của bạn. Bạn phải thông báo về cập nhật cần thiết và đính kèm các tài liệu liên quan. Bạn sẽ nhận được email tự động xác nhận email của mình đã được nhận. Hãy theo dõi các cập nhật bạn gửi đến AAIP. AAIP sẽ cập nhật hệ thống nội bộ các thay đổi này.

Các mẫu thông báo cập nhật thông tin cho AAIP

Bạn cần cung cấp mẫu Use of Representative form (PDF, 303 KB) được ký kết để thay đổi người đại diện bên thứ ba cho đơn xin của bạn đến AAIP.

Để rút đơn đăng ký hoặc cập nhật thông tin liên lạc của bạn (trừ địa chỉ email), thông tin gia đình, thông tin việc làm và đại diện:

 • Đăng nhập vào trang chủ của Alberta Advantage Immigration Program portal.
 • Trên trang chủ của AAIP portal, nhấp vào ‘Tạo yêu cầu mới’.
 • Tìm số đơn của AAIP cho đơn mà bạn muốn rút hoặc cập nhật thông tin.
 • Sau khi nhấp vào số đơn của đơn xin nhập cư, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang với thông tin chi tiết. Bạn chỉ có thể xem các tùy chọn yêu cầu có sẵn cho đơn xin này.
  • Rút đơn: Nếu bạn có đủ điều kiện để rút đơn, một nút ‘Rút đơn’ màu xanh sẽ được hiển thị trên số đơn.
  • Cập nhật thông tin liên lạc: Bạn có thể cập nhật thông tin liên lạc cho tất cả các đơn đang hoạt động hoặc đã được đề cử.
  • Cập nhật thông tin việc làm: Bạn có thể cập nhật thông tin việc làm hiện tại cho tất cả các đơn đang hoạt động hoặc đã được đề cử. Sử dụng yêu cầu này để cung cấp thư giới thiệu, LMIA, giấy phép lao động, hợp đồng lao động, bảng lương, hồ sơ việc làm và tài liệu về giấy phép hoặc chứng chỉ.
  • Cập nhật thông tin gia đình: Bạn có thể cập nhật thông tin về vợ hoặc chồng hoặc người phụ thuộc cho tất cả các đơn đang hoạt động và được đề cử.
 • Yêu cầu thay đổi đại diện: Bạn có thể cập nhật đại diện của mình cho tất cả các đơn đăng ký, bao gồm cả các đơn đã bị rút và từ chối. Nhấp vào nút màu xanh cho loại yêu cầu bạn muốn gửi.
 • Tiếp theo, đọc các điều khoản về FOIP và các thông tin quan trọng khác về hoàn thành yêu cầu. Đánh dấu vào ô và nhấp vào ‘Tiếp tục’. Bản nháp sẽ được lưu tự động khi bạn nhấp vào nút ‘Tiếp tục’. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào hoặc rời khỏi phần yêu cầu trong khi tạo yêu cầu, bạn sẽ cần truy cập trang ‘Kiểm tra các yêu cầu hiện có’ để lấy lại bản nháp yêu cầu để tiếp tục.
 • Đọc thông tin được cung cấp về việc gửi yêu cầu và làm theo các hướng dẫn để hoàn thành yêu cầu.
  • Rút hồ sơ: Một khi một hồ sơ được rút, nó không thể được kích hoạt lại. Nhập lý do của bạn để yêu cầu rút hồ sơ,
  • Cập nhật thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ của AAIP hiện tại sẽ được cung cấp. Để cập nhật địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn, thay thế thông tin hiện tại bằng thông tin mới của bạn. Chỉ cập nhật thông tin không còn chính xác. Không xóa bất kỳ thông tin nào vẫn đúng. Bao gồm chỉ thông tin liên hệ của bạn. Không cung cấp thông tin của bất kỳ ai khác, bao gồm cả đại diện bên thứ ba của bạn.
  • Cập nhật thông tin việc làm: Đánh dấu tất cả các thay đổi về việc làm áp dụng và tải lên tài liệu hỗ trợ.
  • Cập nhật thông tin gia đình: Cung cấp chi tiết về vợ hoặc chồng hoặc người phụ thuộc mà bạn cần thêm hoặc loại bỏ khỏi đơn đăng ký và tải lên tài liệu hỗ trợ.
  • Yêu cầu thay đổi đại diện: Nếu bạn loại bỏ đại diện và đại diện cho mình, điền vào các trường theo hướng dẫn trong cổng thông tin. Nếu bạn bổ nhiệm đại diện hoặc thay đổi từ một đại diện sang đại diện khác, đọc chính sách Sử dụng Đại diện AINP được cung cấp và tải lên một biểu mẫu Sử dụng Đại diện được ký (PDF, 303 KB). Đọc hướng dẫn trong biểu mẫu để xác định những trang cần được hoàn thành cho thay đổi đại diện bạn đang yêu cầu.
 • Nhấp vào nút “Gửi yêu cầu”.

AAIP sẽ xem xét yêu cầu của bạn để rút hồ sơ và thông báo cho bạn qua email sau khi quá trình xem xét hoàn thành.

Chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi về thông tin liên hệ, gia đình, việc làm và đại diện của bạn trong hệ thống nội bộ của chúng tôi. Các thay đổi sẽ chỉ được phản ánh trong các yêu cầu cá nhân trong phần Kiểm tra các yêu cầu hiện có trong trang thông tin trực tuyến. Thay đổi thông tin của bạn sẽ không được phản ánh trong đơn đăng ký trực tuyến.

Cần thêm thông tin

Một nhân viên AAIP sẽ liên lạc với bạn qua email hoặc điện thoại nếu cần thêm thông tin để đánh giá đơn của bạn. Bạn phải gửi thông tin này dưới định dạng được yêu cầu bởi nhân viên chương trình đến địa chỉ email chính phủ chính thức của họ.

Thông tin duy nhất khác mà bạn nên gửi cho nhân viên chương trình được chỉ định của bạn là các tài liệu thể hiện sự thay đổi về thông tin liên hệ, việc làm, tình hình giấy phép làm việc, tình hình gia đình hoặc quỹ định cư.

Quyết định về đơn của bạn

Bạn sẽ nhận được quyết định về đơn của mình qua email. Nếu bạn chỉ định một đại diện nhập cư để hành động thay mặt cho đơn của bạn, email quyết định sẽ được gửi đến bạn và sao chép cho đại diện của bạn.

Đơn được chấp thuận

Nếu đơn của bạn được chấp thuận, bạn sẽ trở thành ứng viên đề cử của tỉnh bang và nhận được đề cử qua email.

Hãy đảm bảo bạn đọc tất cả các tài liệu đính kèm. Lưu một bản sao đề cử của bạn.

Thông tin đính kèm sẽ cho bạn và những người phụ thuộc của bạn biết cách nộp đơn thường trú nhân cho Bộ Di trú, Tị nạn và Dân cư Canada (IRCC).

Nếu bạn quan tâm đến việc có được Thư ủng hộ 204 (c), hãy xem thông tin trên trang Sau khi được đề cử.

Nếu đơn đăng ký AAIP của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Nếu bạn đã chỉ định một đại diện nhập cư để đại diện cho đơn đăng ký của bạn, email sẽ được gửi đến bạn và sao chép cho đại diện của bạn.

Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, hãy đọc lý do bị từ chối. Nếu bạn có thể chứng minh rằng đã xảy ra sai sót trong quá trình đánh giá đơn của bạn, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin xem xét lại.

Yêu cầu xem xét lại Tất cả các yêu cầu xem xét lại đều phải trả một khoản phí dịch vụ là 100 đô la. Thông tin về cách thanh toán phí được cung cấp bên dưới.

Bạn chỉ có thể nộp một yêu cầu xem xét lại cho mỗi đơn đăng ký.

Yêu cầu sẽ không được xử lý cho đến khi nhận được đầy đủ thanh toán.

Đơn bị từ chối

Nếu đơn đăng ký AAIP của bạn bị từ chối, bạn sẽ được thông báo qua email. Nếu bạn chỉ định một đại diện nhập cư để đại diện cho đơn đăng ký của bạn, email sẽ được gửi đến bạn và được sao chép cho đại diện của bạn.

Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, hãy đọc lý do từ chối. Nếu bạn có thể chứng minh rằng đã xảy ra sai sót trong việc đánh giá đơn đăng ký của bạn, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn yêu cầu xem xét lại.

Yêu cầu xem xét lại

Tất cả các yêu cầu xem xét lại đều phải trả một khoản phí dịch vụ là 100 đô la. Thông tin về cách thanh toán phí được cung cấp bên dưới.

Bạn chỉ có thể gửi một yêu cầu xem xét lại cho mỗi đơn đăng ký.

Yêu cầu sẽ không được xử lý cho đến khi tiền phí đầy đủ được nhận.

Đủ điều kiện

Bạn có thể nộp yêu cầu xem xét lại quyết định về đơn xin nhập cư của mình trên AAIP chỉ khi bạn đáp ứng các tiêu chí sau đây.

Một yêu cầu xem xét lại phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải liên quan trực tiếp đến các lý do được nêu trong thư quyết định.
 • Phải chứng minh rằng đã xảy ra lỗi trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn chương trình cho đơn xin của bạn.
 • Phải được nộp bởi:
  • Người nộp đơn có tên trong thư quyết định.
  • Người đại diện cho người nộp đơn.
 • Phải được nộp trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày thư quyết định được phát hành.

Không thể sử dụng yêu cầu xem xét lại:

 • yêu cầu miễn trừ hoặc ngoại lệ đối với các tiêu chí của chương trình
 • như một cơ hội để gửi bằng chứng mới hoặc trình bày lại bằng chứng đã gửi trong đơn
 • nếu không hài lòng với quyết định cuối cùng hoặc một phần của quyết định cuối cùng
 • để yêu cầu xem xét nhân đạo và nhân ái

Gửi yêu cầu xem xét lại

Bước 1: Hoàn thành đơn trực tuyến

 • Đăng nhập vào trang chính thức của chương trình Alberta Advantage Immigration Program (AAIP)
 • Trên trang chủ của AAIP, nhấp vào “Tạo yêu cầu mới”.
 • Tìm số đơn của bạn mà bạn muốn nộp đơn xin xem xét lại. Chỉ những đơn có trạng thái “Từ chối” hoặc “Rút” mới được phép nộp đơn xem xét lại.
 • Khi nhấp vào số đơn, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang với thông tin chi tiết. Bạn chỉ có thể xem các tùy chọn yêu cầu có sẵn cho đơn này. Nếu bạn đủ điều kiện để nộp đơn xem xét lại cho đơn này, một nút “Yêu cầu xem xét lại” sẽ hiển thị bên trên số đơn.
 • Nhấp vào nút “Yêu cầu xem xét lại”.
 • Đọc Điều khoản Bảo mật và các thông tin quan trọng khác về cách hoàn thành yêu cầu. Đánh dấu vào ô và nhấp vào “Tiếp tục”. Một bản nháp sẽ được lưu tự động khi bạn nhấp vào nút “Tiếp tục”. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc rời khỏi phần yêu cầu khi tạo yêu cầu, bạn sẽ cần truy cập trang “Kiểm tra yêu cầu hiện có” để lấy lại bản nháp yêu cầu để tiếp tục.
 • Hoàn thành khai báo trực tuyến và tải lên tài liệu hỗ trợ (nếu có) và nhấp vào nút “Gửi yêu cầu”.
 • Sau đó, bạn phải thanh toán phí.

Bước 2. Thanh toán phí

Tất cả các yêu cầu xem xét lại đều phải chịu một khoản phí dịch vụ là 100 đô la.

Điều kiện phí

Phí yêu cầu xem xét lại của AAIP sẽ được hoàn lại tự động chỉ khi quyết định ban đầu về đơn của bạn bị bác bỏ. Các khoản hoàn tiền khác cho các khoản phí yêu cầu xem xét lại sẽ không được xem xét.

Thanh toán trực tuyến

Hướng dẫn về cách thanh toán phí của bạn có sẵn trong cổng thông tin. Đối với bất kỳ vấn đề thanh toán phí trực tuyến nào, liên hệ với Trung tâm Liên lạc Dịch vụ Alberta:

Điện thoại: 1-844-643-2788

Email: myalberta.eservices@gov.ab.ca

Bạn cần thanh toán phí của mình đầy đủ trong vòng 24 giờ sau khi gửi yêu cầu của mình trên trang web. Nếu bạn không thanh toán phí trong vòng 24 giờ sau khi gửi yêu cầu, yêu cầu của bạn sẽ bị hủy. Các yêu cầu bị hủy không thể được khôi phục và bạn phải tạo và gửi yêu cầu mới.

Kiểm tra Trạng thái yêu cầu của ứng dụng của bạn trên trang Kiểm tra các yêu cầu hiện có để xác nhận xem phí yêu cầu của bạn đã được thanh toán hay chưa. Nếu trạng thái là “Đang chờ thanh toán”, phí của bạn chưa được thanh toán. Nếu trạng thái là “Đã gửi”, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận để xử lý bởi AAIP. Bạn cũng sẽ nhận được email từ eServices với biên nhận thanh toán phí của bạn.

Sau khi bạn gửi yêu cầu xem xét lại

Sau khi bạn gửi yêu cầu để xem xét lại, bạn có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu trên cổng thông tin trực tuyến.

Một phản hồi sẽ được đưa ra trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Thông tin trực tuyến mà bạn đã gửi sẽ được xem xét và nếu yêu cầu đáp ứng điều kiện yêu cầu, một viên chức AAIP không tham gia vào quyết định ban đầu sẽ tiến hành xem xét lại quyết định trên đơn xin của bạn.

Không đảm bảo rằng yêu cầu xem xét lại sẽ dẫn đến việc đánh giá lại đơn xin của bạn.

Một email với quyết định về yêu cầu xem xét lại của bạn sẽ được phát hành trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Nếu bạn không đáp ứng được các điều kiện được liệt kê trên để yêu cầu xem xét lại, bạn có thể xem lại trang web AAIP để biết thông tin và cập nhật tiêu chí AAIP, để xác định xem bạn đáp ứng được tiêu chí đủ điều kiện để nộp đơn xin lại hay không.

Tài nguyên

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình này, vui lòng liên hệ với Chương trình Định cư Alberta Advantage Immigration. Dưới đây là thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Alberta Labour, Immigration and Population Suite 940, 10808 – 99 Avenue Edmonton, AB T5K 0G5 Canada

Email: aainp@gov.ab.ca

Điện thoại: 780-644-2584

Fax: 780-644-2585

Leave A Comment